ThaiArcheep.com

เลี้ยงไก่ไข่ แบบพอเพียง

การเลี้ยงไก่ไข่ 

†|¯Á

เงินลงทุน :  ขึ้นอยู่กับจำนวนของไก่ที่เลี้ยง
รายได้ :  ขึ้นอยู่กับจำนวนไก่ที่เลี้ยง
แหล่งจำหน่ายพันธุ์ไก่
:  กรมปศุสัตว์ ตลาดทั่วไป
อุปกรณ์ :   โรงเรือน เล้าเลี้ยงไก่ หลอดไฟ รางใส่อาหาร รางใส่น้ำ
วิธีดำเนินการ :
1. เลือกสถานที่ให้เหมาะสมในการทำโรงเรือนที่จะเลี้ยงไก่ ต้องทิศทางลม อย่าให้ โรงเรือนถูกแดดจ้า ให้มีลมพัดผ่าน มีการระบายอากาศที่ดี หากอากาศไม่ดี ร้อนจัด จะทำให้ไก่สุขภาพไม่ดี และจะไม่ออกไข่
2. เมื่อได้ไก่รุ่นมาแล้วก็นำมาให้วัคซีนป้องกันโรคโดยหยอดวัคซีนเข้าทางปาก แล้วนำไปใส่กรงตาข่ายที่สร้างไว้ในโรงเรือน กรงละ 2 ตัว หากเลี้ยงกรงละตัวไก่จะเครียด
3. ให้อาหาร 2 ครั้งต่อวัน ครั้งแรกประมาณตี 4 ครั้งที่ 2 ประมาณบ่ายโมง ส่วนรางน้ำก็เปิดเป็นหยดให้ไก่กินทั้งวัน และต้องล้างรางน้ำทุกวันในตอนเย็น ส่วนรางอาหารนี้ก็ต้องกวาดวันเว้นวัน

4.    การเก็บไข่ เก็บวันละ 2 ครั้ง คือ 11.00 น. กับ 17.00 น. โดยเฉลี่ย แล้วจะเก็บไข่ไก่ได้วันละ 90% ของจำนวนไก่ที่เลี้ยง  เป็นเวลา 15 เดือน หลังจากนั้นไก่จะออกไข่น้อยลงเหลือเก็บต่ำกว่า  50% ก็ให้จับขายเป็นไก่เนื้อต่อไป

ตลาด/แหล่งจำหน่าย :  ส่วนใหญ่พ่อค้าหรือแม่ค้าจะมาติดต่อเองถึงฟาร์ม  หากเลี้ยงจำนวนน้อยจะนำไปขายในตลาดหรือส่งร้านค้าในตลาดสดก็ได้

สถานที่ให้คำปรึกษาแนะนำและขายวัคซีน :
1.    กรมปศุสัตว์  พญาไท  กทม. โทร.653-4550 –7 ต่อ 3251-2
2.    สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด  ปศุสัตว์อำเภอ

ข้อแนะนำ :
1.    ควรเลี้ยงไก่ไข่คู่กับการเลี้ยงปลา เพราะเศษอาหารของไก่และมูลไก่เป็นอาหารปลาได้เป็นอย่างดี  เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง
2.    ควรผสมอาหารเองดีกว่าที่จะซื้ออาหารสำเร็จรูปมาเลี้ยงแต่อย่างเดียว ซึ่งอาหารสำเร็จรูปของไก่ประกอบด้วย ปลาป่น กากถั่ว รำอ่อน เปลือกหอยป่น ข้าวโพด หินแป้ง เกลือ น้ำมันถั่ว นำมาผสมกันเข้าตามสูตรที่กำหนดไว้ตามอายุของไก่  ทำให้ควบคุมต้นทุนและคุณภาพอาหารได้เป็นอย่างดี

ขอบคุณคลิปจาก youtube