ThaiArcheep.com

เลี้ยงไก่ ได้ทั้งไข่ได้ทั้งเนื้อ

                ในยุคสมัยที่ข้าวยากหมากแพงเหมือนกับยุคสมัยนี้ เราต้องประหยัดรายจ่ายให้มากที่สุดสิ่งหนึ่งที่จะทำให้มีการประหยัดรายจ่ายภายในครอบครัวให้มากขึ้นนั้นก็คือหารายได้เพิ่ม ด้วยการประกอบอาชีพเสริม ซึ่งอาชีพเสริมในวันนี้เป็นอาชีพเกษตรกรรมที่การันตีเลยว่าสินค้ามีความต้องการของตลาดอยู่เสมอและสามารถช่วยประหยัดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างแน่นอน อาชีพเสริมที่จะมาแนะนำในวันนี้คือ การเลี้ยง ไก่ไข่

ลักษณะของไก่ไข่

ลักษณะของไก่ไข่

                ไก่ ถือได้ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยงมากภายในประเทศ เพราะความต้องการภายในประเทศและต่างประเทศมีมาก ไก่เป็นเนื้อสัตว์ที่นำมาประกอบอาหารมากที่สุดไม่แพ้กับเนื้อหมู พร้อมกันนั้นไก่ยังสามารถออกไข่นำมาขายได้อีกด้วย ซึ่งไก่จะแบ่งออกเป็นประเภทดังต่อไปนี้

  1. ไก่เนื้อ ซึ่งจะมีลักษณะตัวเล็กป้อมขาสั้นสีขาวนิยมเลี้ยงเพื่อนำเนื้อมาบริโภค
  2. ไก่ไข่ จะเป็นไก่ที่นิยมนำมาไข่เพื่อนำไข่มาบริโภคและจัดจำหน่าย แต่มีไก่หมดระยะการให้ไข่ก็สามารถกลายเป็นไก่เนื้อได้อีกด้วย
  3. ไก่สวยงาม อาทิ ไก่ชน หรือไก่แจ้ที่นิยมเลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามไม่นิยมนำมาบริโภค

ซึ่งไก่ทั้ง 3 แบบนี้มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน แต่โดยรวมแล้วสามารถขายได้ในราคาที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างสบาย

ลักษณะของไก่เนื้อ

ลักษณะของไก่เนื้อ

เริ่มต้นการเลี้ยงไก่

การเลี้ยงไก่ นั้นเราสามารถที่จะเลี้ยงไก่ทั้ง 3 ชนิดไว้ด้วยกันได้หรือเราจะเลือกเลี้ยงไก่ชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได้ สถานที่เลี้ยงไก่ควรเป็นพื้นที่โล่งกว้าง ซึ่งมีขนาดไม่มากมายนัก โดยทำเป็นโครงสร้างเร้าไก่ที่มีหลังคา ไว้บังแดดในช่วงกลางวัน โดยการเลี้ยงไก่จะแบ่งออกเป็นสองลักษณะตามประเภทของไก่เช่นกัน

ไก่เจ้ จัดอยู่ในไก่สวยงาม

ไก่เเจ้ จัดอยู่ในไก่สวยงาม

                สำหรับไก่เนื้อจะเน้นการเลี้ยงแบบปล่อยหลังบ้านซึ่งจะเป็นการเลี้ยงแบบต้นทุนน้อยที่สุด ซึ่งไม่ต้องมีการใช้แกลบโปรยตรงพื้นเหมือนกับการเลี้ยงบนพื้นปูซีเมนต์ แต่การเลี้ยงแบบปล่อยหลังบ้านนั้นจะต้องใช้พื้นที่ในการเลี้ยงมากกว่าการเลี้ยงบนพื้นปูซีเมนต์ ซึ่งการเลี้ยงไก่เนื้อนั้นจะใช้ระยะเวลาหลังจากการซื้อลูกไก่มาแล้วประมาณ 3 เดือนครึ่งก็สามารถที่จะจับขายได้แล้ว

 การเลี้ยงไก่แบบหลังบ้า

การเลี้ยงไก่แบบหลังบ้านเป็นการเลี้ยงที่มีต้นทุนน้อยที่สุด

                ส่วนไก่ไข่ จะเน้นนิยมเลี้ยงแบบกรงตับ ซึ่งมีการลงทุนเรื่องของกรงและโรงเรือนมากกว่าไก่เนื้อนอกจากนั้นยังสามารถที่จะประหยัดพื้นที่ในการเลี้ยงได้มากกว่าการเลี้ยงแบบปล่อย โดยการเลี้ยงแบบกรงตับนั้นสามารถที่จะเก็บไข่ได้ง่ายกว่าและสะดวกกว่าในการเลี้ยงไก่แบบหลังบ้านโดยการเลี้ยงไก่ไข่นั้นควรจะซื้อไก่ไข่สาวมาเลี้ยงเลยเนื่องจากให้ผลผลิตที่ไวกว่าสามารถให้ไข่ได้หลังจากเลี้ยงไปประมาณ 30 วันก็สามารถที่จะออกไข่ได้แล้ว

 ลักษณะการเลี้ยงไก่ไข่แบบกรงตับ

ลักษณะการเลี้ยงไก่ไข่แบบกรงตับ

                ไก่สวยงาม เป็นไก่ที่มีการดูแลเอาใจใส่สูงที่สุดซึ่งนิยมอยู่ในกลุ่มที่ชอบเลี้ยงไก่สวยงามแต่ถ้าพูดถึงราคาแล้ว ไก่สวยงามจะมีราคาต่อตัวที่สูงกว่าไก่ทั้งสองประเภท

ในปัจจุบันการเลี้ยงไก่เพื่อเป็นอาชีพเสริมจะนิยมเลี้ยงไก่ไข่มากที่สุดสำหรับ 1 ครอบครัวที่มีสมาชิกทั้งหมด 4 คน ไก่ไข่ 5 ตัวก็พอที่นำไข่มาบริโภคและเหลือที่จะนำไปขายเพื่อจำหน่ายได้อีกด้วย เมื่อไก่สาวกลายเป็นไก่แก่ก็สามารถขายเป็นไก่เนื้อได้อีกด้วย เรียกได้ว่าได้ประโยชน์ถึง 2 ต่อเลยทีเดียว

 เราสามารถที่จะเลี้ยงไก่หลายชนิดรวมกันได้

เราสามารถที่จะเลี้ยงไก่หลายชนิดรวมกันได้