ThaiArcheep.com

เลี้ยงไส้เดือนขี้ตาแร่ เพื่อปลาสวยงาม

                วงจรของการทำเกษตรในประเทศไทยจะเป็นวงจรแห่ทำตามกัน เมื่อมีสิ่งไหนที่กำลังไปได้ดีและราคาดี เกษตรกรก็จะแห่ทำอย่างนั้นอย่างเดียวทำให้สินค้าชิ้นนั้นราคาตกต่ำ สินค้าล้นตลาดเกิดขึ้นก็เหมือนกับกระแสการเลี้ยง ไส้เดือน ที่ก่อนหน้านี้เกษตรกรหันมาเลี้ยงกันเป็นจำนวนมากจนผลผลิตที่ได้จากไส้เดือนมีล้นตลาด แต่วันนี้ที่จะมาแนะนำการเลี้ยงไส้เดือนก็เพื่อให้เป็นอาหารสำหรับเลี้ยงปลาสวยงาม โดยมุ่งเน้นเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงปลาสวยงามไส้เดือนเป็นอาหารชั้น

ไส้เดือนเป็นอาหารชั้นยอดของปลาสวยงาม

                ไส้เดือน ที่จะนำมาเลี้ยงนั้นเป็นไส้เดือนพันธุ์ขี้ตาแร่ ซึ่งเป็นพันธุ์ที่เราสามารถหาได้ตามพื้นดินที่มีความชื้นทั่วไป โดยก่อนเราเลี้ยงไส้เดือนนั้นเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเลี้ยงซะก่อน ซึ่งมีอยู่ 3 อย่างด้วยกันคือลักษณะการเลี้ยงไส้เดือน

ลักษณะการเลี้ยงไส้เดือนในกะละมัง

  1. ภาชนะในการใส่ดิน ซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการเลี้ยงถ้ามีพื้นที่น้อยก็สามารถที่จะใช้กะละมังกลม มาเลี้ยงก็ได้เช่นกัน โดยกะละมังกลมสามารถเลี้ยงไส้เดือนได้ประมาณ 12 ถึง 20 ตัวต่อ 1 กะละมัง แต่ถ้าเป็นภาชนะที่ใหญ่กว่านั้นเราสามารถเลี้ยงไส้เดือนได้มากกว่านี้ โดยอัตราส่วนในการเลี้ยงไส้เดือนอยู่ที่ 50 ถึง 100 ตัว ต่อตารางเมตร
  2. วัสดุที่ใช้เลี้ยงไส้เดือน ส่วนมากแล้ววัสดุที่ใช้เลี้ยงไส้เดือนนั้นจะเป็นดินเหนียวไม่นิยมนำดินร่วนดินทรายมาเลี้ยงไส้เดือนเพราะไม่สามารถเก็บความชื้นภายในดินได้
  3. น้ำ อาหารเลี้ยงไส้เดือน 2 สิ้งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเลี้ยงไส้เดือน น้ำช่วยเพิ่มความชื้นภายในดินเมื่อดินมีความชื้นเมื่อดินมีความชื้นไส้เดือนก็สามารถที่จะอาศัยอยู่ได้ ส่วนอาหารเราควรเน้นเป็นอาหารสำเร็จรูปที่ใช้เลี้ยงปลาดุก หรือเลี้ยงไก่ เนื่องจากเราต้องการตัดขั้นตอนในการหาอาหารสดออกไป อาหารสำเร็จรูป 1 กิโลกรัมก็สามารถเลี้ยงไส้เดือน 1 กะละมังได้หลายเดือนเลยทีเดียวลักษณะการเลี้ยงไส้เดือนแบบ

ลักษณะการเลี้ยงไส้เดือนแบบแทงขวดพลาสติก

วิธีการเลี้ยงไส้เดือนขี้ตาแร่

ในการเลี้ยง ไส้เดือน ในช่วงแรกเราอาจจะต้องรอเวลาในการเลี้ยงชุดแรกนานหน่อยเพราะว่าเราต้องเลี้ยงไส้เดือนที่จับมาได้ตามธรรมชาติและเลี้ยงให้จนโตจนสามารถขยายพันธุ์ได้นั้นต้องใช้เวลาประมาณ 4 ถึง 6เดือน แต่หลังจากนั้นเราจะสามารถเก็บไส้เดือนให้ปลาสวยงามได้เกือบทุกวัน

เริ่มต้นในการเลี้ยงเรานำเอาภาชนะที่เตรียมไว้มาใส่ดินโดยลักษณะการใส่ดินจะมีอยู่ 2 แบบด้วยกันคือ การใส่ดินแบบลาดเอียง ซึ่งการใส่ดินวิธีนี้จะมีพื้นที่เป็นน้ำอยู่บ้างส่วน และการใส่ดินทั่วภาชนะโดยเราตัดส่วนหัวของขวดพลาสติกใสออก และเจาะรูด้านล่างขวดก่อนที่จะนำตะข่ายมาปิดและแทงลงไปในดินที่เลี้ยงไส้เดือน สาเหตุสำคัญที่นำขวดพลาสติกไปแทงไว้ในกินก็เพราะว่าเพื่อจะได้ดูระดับน้ำในดินความชื้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาต้อง

ความชื้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาต้องไม่ให้ขาดในภาชนะที่เลี้ยงไส้เดือน

        การให้อาหารไส้เดือนก็นำอาหารสำเร็จรูปมาโปรยซักประมาณ 2 ช้อนโต๊ะลงไปในดินและใช้ดินกลบทับและรดน้ำตาม โดยเราจะเว้นระยะการให้อาหารประมาณ 3 วันครั้ง แต่เราต้องสังเกตอยู่ว่าดินบริเวณที่ให้อาหารมีกลิ่นเหม็นหรือเปล่าถ้ามีเราควรเป็นตำแหน่งในการให้อาหารด้วยเพื่อรักษาความสะอาดภายในภาชนะที่เลี้ยงการให้อาหารเราควรสังเกตุ

การให้อาหารเราควรสังเกตุกลิ่นของดินด้วย

        สิ่งสำคัญในการเลี้ยงไส้เดือนนั้นก็คือความชื้นในดินที่เราจะให้ขาดไม่ได้เลย เพราะถ้าความชื้นในดินไม่เพียงพออาจจะทำให้ไส้เดือนตายได้ การเพิ่มความชื้นในดินนั้นทำได้ไม่ยากเพียงแต่ใช้น้ำรดลงไปในภาชนะที่เลี้ยงก็สามารถเพิ่มความชื้นในดินได้แล้ว ไส้เดือนถือได้ว่าเป็นอาหารเสริมและอาหารหลักให้กับปลาสวยงามได้เป็นอย่างดี และวิธีการเลี้ยงที่กล่าวมานี้เป็นการเลี้ยงไส้เดือนที่มีต้นทุนต่ำเหมาะสำหรับผู้ที่เลี้ยงปลาสวยงามทุกคน