ThaiArcheep.com

เลี้ยงไส้เดือนในบ่อวงซีเมนต์ไม่ยากอย่างที่คิด

                พักหลังมานี้เพื่อนๆไทยอาชีพที่ชอบเรื่องของต้นไม้และการเกษตรคงต้องรู้จักกับปุ๋ยไส้เดือนย่างแน่แท้ ที่ว่าปุ๋ยไส้เดือนนั้นไม่ใช่ว่าเราตัวไส้เดือนมาทำปุ๋ยนำครับแต่เอาขี้ของไส้เดือนมาทำปุ๋ยต่างหาก ใช่แล้วครับ อาชีพเกษตรกรรม ในวันนี้ผมจะพูดถึงการเพาะเลี้ยงไส้เดือนในบ่อวงซีเมนต์ครับไม่ยากอย่างที่คิดแน่นอนครับ

การเลี้ยงไส้เดือนในวงบ่อซีเมนต์

การเลี้ยงไส้เดือนในวงบ่อซีเมนต์

                ไส้เดือน ถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่บ่งชี้ถือความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินในบริเวณนั้น ๆบริเวณไหนที่มีไส้เดือนอยู่เยอะบริเวณนั้นถือว่าเป็นพื้นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุอาหารเหมาะสำหรับการปลูกต้นไม้และพืชปักอย่างมาก ไส้เดือน มีประโยชน์ต่อผืนดินอย่างมาก ช่วยสร้างความสมบูรณ์ให้กับดินด้วยการชอนไชทำให้มีช่องว่างในดิน ดินจึงโปร่ง ร่วนซุย และอุ้มน้ำได้ดี อีกทั้งจากกระบวนการกินอาหารของไส้เดือนยังมีประโยชน์ซึ่งไส้เดือนจะย่อยสลายและขับถ่ายอาหารที่กินเข้าไปออกมาเป็นขี้ ที่มีธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณมากและอยู่ในรูปที่ละลายน้ำได้ดี เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส กำมะถัน แคลเซียม และธาตุอาหารอื่น ด้วยเหตุผลต่าง ๆข้างต้นทำให้ตอนนี้มีเกษตรกรหลายราย ได้ทำการเพาะเลี้ยงเพื่อขายขี้ไส้เดือนจนรวยเป็นกอบเป็นกำกันมาแล้วเพื่อนๆไทยอาชีพที่มีพื้นที่ไม่มากก็สามารถที่จะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อขายขี้ไส้เดือนได้เหมือนกันนะครับ แต่วันนี้ผมขอยกตัวอย่างการเลี้ยงไส้เดือนจากบ่อวงซีเมนต์ก่อนละกันครับ

ลักษณะบ่อวงซีเมนต์ที่จะมาเลี้ยงไส้เดือนลักษณะบ่อวงซีเมนต์ที่จะมาเลี้ยงไส้เดือน

วิธีการเพาะเลี้ยงไส้เดือนในบ่อวงซีเมนต์

  1. ล้างบ่อวงซีเมนต์ให้สะอาด โดยบ่อต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร สูง 1 เมตร ลักษณะพื้นตันและเจาะรูต่อท่อพีวีซีตรงก้นบ่อ แล้ววางให้เอียงด้านหนึ่งให้บริเวณที่เจาะรูนั้นต่ำกว่าเล็กน้อย เพื่อให้น้ำจากมูลไส้เดือนไหลออกได้ตลอดเวลาโดยวางท่อที่มีน้ำหล่ออยู่เพื่อป้องกันมด
  2. นำปุ๋ยคอก มาเทใส่ในบ่อวงซีเมนต์ที่มีการทำความสะอาดไว้เรียบร้อยแล้ว โดยให้มีความสูงประมาณ 1 ฟุต เทน้ำลงไปจานั้นแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 2 ถึง 3 วัน เพื่อให้มูลวัวยุ่ย มีความนิ่ม และให้กรดแก๊สลดลง เมื่อครบกำหนดให้เปิดน้ำออก และปล่อยให้ขี้วัวแห้งหมาด ๆจังใส่ไส้เดือนลงไปเลี้ยง
  3. โดยการใส่ไส้เดือนลงไปนั้นควรอยู่ในอัตราส่วน 1,000 ตัวต่อ 1 ตารางเมตร แล้วปิดปากบ่อด้วยมุ่งเขียวเพื่อป้องกันศัตรูของไส้เดือน เช่น จิ้งจก คางคก งู หนู หากอากาศร้อนให้คลุมด้วยฟางก่อนเพื่อเป็นร่มเงา จากนั้นประมาณ 3 ถึง 4 วัน ให้สังเกตว่าไส้เดือนปรับสภาพได้หรือยังโดยไส้เดือนจะแทงมูลออกมาเป็นขุย ๆ ด้านบนจึงให้อาหารบ่อละประมาณ 2 กิโลกรัม โดยอาหารนั้นก็ได้แก่พวกเศษผัก เศษผลไม้ โปรตีนอย่างน้ำนมถั่วเหลือง สลับกันไปทุก ๆ 3 วัน เมื่อเลี้ยงครบ  2  เดือน จะได้ไส้เดือนเพิ่มเป็น 4000 ถึง 5000 ตัวต่อบ่อ ซึ่งเราสามารถขายไส้เดือนหรือนำไปขยายพันธุ์ต่อก็ได้เช่นกัน

ลักษณะการวางบ่อซีเมนต์ทีเลี้ยงไส้เดือนที่ต้องเอียงเล็กน้อยมาที่ท่อพีวีซีลักษณะการวางบ่อซีเมนต์ทีเลี้ยงไส้เดือนที่ต้องเอียงเล็กน้อยมาที่ท่อพีวีซี

การเก็บมูลไส้เดือน

ทุก ๆ 10 วันให้เก็บมูล ไส้เดือน โดยใช้มือปาดกวาดมูลไส้เดือนออกมาใส่ภาชนะซึ่งจะได้มูลไส้เดือนประมาณ 20 กิโลกรัม นำมาเก็บไว้ในที่ร่ม 2 ถึง 3 วัน จึงนำมาร่อนเอาแต่มูลไส้เดือนแล้วบรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม ซึ่งกิโลกรัมละ 60 ถึง 120 บาทเลยทีเดียว

ผลผลิตจากไส้เดือนก็คือมูลไส้เดือนส่วนไส้เดือนก็สามารถขายต่อได้เช่นกันผลผลิตจากไส้เดือนก็คือมูลไส้เดือนส่วนไส้เดือนก็สามารถขายต่อได้เช่นกัน