ThaiArcheep.com

เลี้ยงไส้เดือน ประโยชน์มากมาย

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซค์ ไทยอาชีพ.คอม แหล่งรวมคำแนะนำเรื่องอาชีพและช่องทางทำเงินในรูปแบบต่างๆ

ทั้งเฟรนไชนส์ และ อาชีพอิสระ อาชีพเกษตรกรรม โดยที่สามารถนำไปต่อยอดไอเดียเพื่อสร้างรายได้เสริม

ได้หลากหลาย เรามีข้อมูลหลากหลายให้ได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทาง  ซึ่งวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมานำเสนอ และ

แนะนำให้เป็นอีกทางเลือก และ วันนี้เราขอนำเสนอให้รู้จักกับ

การเลี้ยงไส้เดือน

104

 

การเลี้ยงไส้เดือน จัดเป็นอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวอาจทำเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักได้ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของผู้เลี้ยง อย่างไรก็ตามผู้เลี้ยงไส้เดือนต้องมีความเข้าใจในวิธีการเลี้ยงที่ถูกต้องก่อนที่จะเริ่มดำเนินการเลี้ยง

การสร้างรังไส้เดือน

มีอยู่สองระบบคือแบบรังเปิดกับแบบรังปิด รังเปิดนิยมใช้กาละมัง โดยเจาะรูด้านล่างเพียงพอให้น้ำไหลออกได้ แต่รูจะต้องไม่มีขนาดใหญ่เกินไป เพราะถ้ารูมีขนาดใหญ่เกินไปไส้เดือนนั้นจะหนีออกทางรูดังกล่าว สำหรับการเลี้ยงในแบบรังปิด ผู้เลี้ยงนิยมใช้ลังพลาสติกที่สามารถทับซ้อนกันได้สนิท โดยเจาะรูที่ฐานของชั้นเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้ รังต้องมีควาแข็งแรงพอสมควรเพราะน้ำหนักของดินเมื่อรวมกับน้ำหนักของน้ำแล้วจะมีน้ำหนักมากโดยในแต่ละลัง อาจมีน้ำหนักมากถึง 6 กิโลกรัม

การให้อาหาร

ไส้เดือนเป็นสัตว์ที่ทานง่าย สามารถย่อยสลายขยะกระดาษได้ อาหารที่ไส้เดือนชอบได้แก่ผักสดผลไม้สดซากสัตว์ต่างๆ ถ้าเลี้ยงเป็นอุตสาหรรมนิยมใช้ปุ๋ยคอก การให้ปุ๋ยคอกต้องนำมาแช่น้ำให้ปุ๋ยคอกระบายความร้อนออกก่อนที่จะให้ไส้เดือนกิน เพราะไส้เดือนเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบความร้อนสูง การให้อาหารที่มีความชื้นสูงอย่างผักสดแล้วอาจไม่ต้องให้น้ำเพิ่มก็ได้แต่หากให้อาหารแห้งประเภทเศษใบไม้ ต้องให้น้ำทุกวัน

การป้องกันแมลง

การเลี้ยงแบบเปิดนิยมทำในโรงเรือนที่มีการป้องกันแมลงเป็นอย่างดี การเลี้ยงแบบปิดสามารถป้องกันแมลงได้ในระดับหนึ่ง ควรมีการคิดป้องกันปัญหาเรื่องมดในโรงเพาะด้วย อาหารสำหรับเลี้ยงไส้เดือนดิน ได้แก่ มูลฝอยอินทรีย์ต่างๆ เช่น เศษผัก เศษผลไม้ หรือเศษอาหารต่างๆ เป็นต้น วิธีการให้อาหารไส้เดือนดิน ควรให้อาหารทีละน้อยและใช้วิธีขุดหลุมฝังเศษอาหารโดยเวียนเป็นวงกลม ดังนั้น จึงต้องทำสัญลักษณ์ไว้ว่าฝังเศษอาหารลงตรงไหนไปแล้ว เพราะไส้เดือน จะปล่อยเมือกใส่อาหาร

การเก็บจำหน่าย

การเก็บตัวไส้เดือนใหญ่เพื่อจำหน่ายเป็นเหยื่อปลา ในราคาตัวละ 1 บาท เก็บมูลไส้เดือนเพื่อเป็นส่วนผสมของดินปลูก ควรนำมูลไส้เดือนไปผสมกับเศษใบไม้ก่อนวางจำหน่ายเพราะลำพังมูลไส้เดือนให้เนื้อดินที่แน่นเกินไปพืชจะหายใจได้ลำบาก บางแห่งนิยมนำมูลไส้เดือนไปคั้นเป็นน้ำเพื่อจำหน่ายในรูปของปุ๋ยน้ำ

 

ขอบคุณคลิปจาก ดร.อานัฐ ตันโช

หวังว่าข้อมูลที่เราได้นำเสนอในวันนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านบ้างไม่มากก็น้อย และ หวังว่าจะสามารถเป็นอีกไอเดีย หรือ อีกหนึ่งช่องทางที่สามารถช่วยให้ทุกคนสร้างอาชีพ สร้างรายได้  และ ประกอบธุรกิจส่วนตัว ได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงในอนาคต