ThaiArcheep.com

เสริมรายได้ด้วยการเลี้ยงปลาช่อน

                ปลาน้ำจืดในประเทศไทยมีอยู่หลายชนิด อาทิ ปลานิล ปลาดุก ปลาช่อน ซึ่งปลาน้ำจืดที่กล่าวมาข้างต้นเป็นปลาที่ผู้บริโภคนิยมนำไปประกอบอาหาร แต่ถ้าพูดถึงเรื่องราคาของปลาน้ำจืดในตลาด ปลาช่อน ถือได้ว่าเป็นปลาน้ำจืดที่มีราคาแพงกล่าวปลา 2 ชนิดที่กล่าวมา

ปลาช่อนปลาน้ำจืดที่

ปลาช่อนปลาน้ำจืดที่มีความต้องการในตลาดอย่างสม่ำเสมอ

                ปลาช่อน เป็นปลาน้ำจืดที่มีอยู่ในประเทศไทย โดยสามารถหาได้ตามอ่างเก็บน้ำหรือแหล่งน้ำทั่วไปซึ่งจะพบปลาช่อนได้ทุกภาคของประเทศไทย ปลาช่อนเป็นปลาที่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี เนื่องจากปลาช่อนมีอวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจ ทำให้ปลาช่อนสามารถอยู่ที่ชื้น ๆได้นานมาก พร้อมทั้งปลาช่อนยังสามารถฝังตัวในโคลนได้เป็นเวลานานด้วย

วิธีการเลี้ยงปลาช่อนในบ่อซีเมนต์

การเลี้ยง ปลาช่อน นั้นมีหลายวิธีเริ่มตั้งแต่เลี้ยงในบ่อดินด้วยวิธีธรรชาติ และการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ ซึ่งการเลี้ยงทั้งสองอย่างมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน ซึ่งในบทความนี้จะพูดถึงการเลี้ยงปลาช่อนในบ่อซีเมนต์ ข้อดีในการเลี้ยงปลาช่อนด้วยวิธีนี้ก็คือเลี้ยงปลาช่อนในบ่อ

เลี้ยงปลาช่อนในบ่อซีเมนต์มีทั้งข้อดีและข้อเสีย

  1. สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมระหว่างการเลี้ยงได้ อาทิ ป้องกันศัตรูของปลาช่อน แม้กระทั่งโรคพยาธิที่จะเกิดขึ้นกับปลาช่อน โดยการเลี้ยงแบบนี้จะสามารถควบคุมสิ่งต่าง ๆเหล่านี้ได้ดีกว่าการเลี้ยงปลาช่อนในบ่อดิน
  2. การบริหารจัดการจะดีกว่าการเลี้ยงแบบบ่อดิน เพราะหลังจากเลี้ยงหมดไป 1 รุ่นก็จะไม่เสียเวลาพักบ่อที่นานเหมือนกับบ่อดิน การเลี้ยงในบ่อซีเมนต์สามารถเลี้ยงปลาช่อนได้อย่างต่อเนื่อง

ส่วนข้อเสียในการเลี้ยงปลาช่อนในบ่อซีเมนต์ก็มีเหมือนกัน ซึ่งการเลี้ยงแบบนี้จะมีการลงทุนที่สูงกว่าการเลี้ยงในบ่อดิน และอัตราการเลี้ยงปลาช่อนต่อบ่อจะได้น้อยกว่าบ่อดิน การเลี้ยงปลาช่อนในบ่อซีเมนต์นั้นจะต้องมีการจัดการเหมือนกับการเลี้ยงในบ่อดิน บ่อที่เลี้ยงปลาช่อนควรมีถึง 3 บ่อ ดังนี้บ่อซีเมนต์ที่เลี้ยงปลา

บ่อซีเมนต์ที่เลี้ยงปลาช่อนควรมีอย่างน้อยประมาณ 3 บ่อ ขึ้นอยู่กับจำนวนการเลี้ยง

  1. บ่ออนุบาลลูกปลาช่อน เป็นบ่อที่สำคัญมาก บ่อซีเมนต์นี้จะมีขนาด 2×3 เมตร หรือ 2×2 เมตร โดยมีความลึกประมาณ 30 เซนติเมตรหรือมากกว่านั้น ในบ่ออนุบาลนี้เราควรมีตะข่ายปิดปากบ่อเพื่อป้องกันศัตรูที่จะมากินลูกปลาช่อน โดยหนึ่งบ่อสามารถเลี้ยงลูกปลาช่อนขนาด 1 ถึง 2 นิ้วได้ประมาณ 2000 ถึง 3000 ตัว ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการจัดการบริหารดูแลบ่ออนุบาลด้วย หลังจากปล่อยลูกปลาช่อนไปแล้ว 30 วัน ก็นำมาสู่บ่อเลี้ยง
  2. บ่อเลี้ยงเราจะแบ่งออกเป็น 2 บ่อด้วยกันคือ บ่อปลาช่อนขนาดเล็ก และบ่อปลาช่อนขนาดใหญ่ ขนาดของบ่อจะอยู่ที่ 5×10 เมตร ลึก 1 เมตร สาเหตุที่ต้องทำวิธีนี้ก็เพราะปลาช่อนเป็นปลากินเนื้อถ้าปลาช่อนเห็นปลาที่มีขนาดเล็กกว่าจะกินกันเอง ทำให้ต้องมีการคัดแยกปลาช่อนตัวใหญ่ตัวเล็กออกจากกัน หลังจากเตรียมบ่อทั้งสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นำน้ำใส่เข้าไปประมาณ 30 เซนติเมตรพร้อมกับใส่ผักตบชวาหรือผักปอดลงไปด้วยเพื่อเป็นที่หลบแสงแดดในเวลากลางวันปลาช่อนเป็นปลา

ปลาช่อนเป็นปลาน้ำจืดที่ผู้บริโภคนิยมนำมาประกอบอาหาร

ในการให้อาหารปลาช่อนจะให้เป็นอาหารเม็ดหรือสิ่งมีชิวิตขนาดเล็กอย่าง จิ้งหรีดก็ได้เช่นกัน ในช่วงเล็ก ๆเราควรที่จะระมัดระวังในการให้อาหารสำหรับปลาช่อนรุ่นเล็กด้วย เพราะเคยมีเหตุการณ์ปลาช่อนกินอาหารจนท้องแตกตายก็มีมาแล้ว โดยหลังจากที่เราเลี้ยงไปได้ประมาณ  8 ถึง 9 เดือนก็จะสามารถจับส่งขายตลาดได้เลย ราคาซื้อขายปลาช่อนในตลาดต่ำสุดอยู่ที่ 70 ถึง 80 บาทต่อกิโลกรัม ถ้าปลาช่อนตัวใหญ่ก็จะมีราคาที่สูงตามน้ำหนักตัว โดยราคาในปี 2557 ที่ผ่านมาอยู่ที่ 100 บาท ถึง 125 บาทเลยทีเดียว