ThaiArcheep.com

เห็ดโต่งฝน โลละ100 เห็ดตัวใหม่ที่น่าจับตามอง

                เห็ดเป็นราชนิดหนึ่งซึ่งไม่จัดเป็นพืชหรือสัตว์ ซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเห็ดเป็นพืชชนิดหนึ่ง เห็ด ในบ้านเรามีหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งเป็นเห็ดพื้นบ้านแบบทั้งที่มีพิษและไม่มีพิษ ซึ่งสมัยก่อนการที่จะได้รับประทานเห็ดจะต้องไปเก็บยังสถานที่ที่มีการพบเห็นเห็ดเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปัจจุบันเห็ดกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าจับตามองเพราะมีเกษตรกรหลายหลายที่ปลูกเห็ดเป็นอาชีพและสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียว

ลักษณะของการปลูกเห็ดโต่งฝนแบบธรรมชาติ

ลักษณะของการปลูกเห็ดโต่งฝนแบบธรรมชาติ

                เห็ดโต่งฝน เป็นเห็ดที่มีชื่อเรียกตามลักษณะของตัวเห็นซึ่งจะมีลักษณะเป็นเหมือนภาชนะไว้รองน้ำฝนซึ่งก็ตรงตามชื่อซึ่งในภาษาอีสานคำว่า “โต่งฝน” นั้นหมายถึงภาชนะรองฝน โดยลักษณะของเห็ดโต่งฝนนั้นจะเป็นเห็ดที่ชอบขึ้นในหน้าฝนและจะขึ้นซ้ำที่เดิมทุกปี ซึ่งพื้นดินบริเวณนั้นจะต้องมีอินทรีย์วัตถุทับถมเป็นเวลานานจะกลายเป็นอาหารให้กับเห็ดได้เพราะเห็ดไม่มีสารสีเขียวไว้สังเคราะห์แสง ทำให้เห็ดต้องดึงธาตุอาหารมาใช้ในการเจริญเติบโตอย่างเดียวเท่านั้น

ลักษณะดอกในช่วงเริ่มต้นของเห็ดโต่งฝนลักษณะดอกในช่วงเริ่มต้นของเห็ดโต่งฝน

การปลูกเห็นโต่งฝน

การปลูก เห็ดโต่งฝน ก็เหมือนกับการปลูกเห็ดทั่วไปคือ เราต้องเตรียมพื้นที่ปลูกที่เหมาะสมกับชนิดเห็ดนั้น ๆซึ่งเห็ดโต่งฝนจะชอบขึ้นในสภาวะอากาศร้อนอบอ้าว ความชื้นในบรรยากาศสูง โดยการปลูกจะแบ่งเป็น 2 อย่างด้วยกันคือ

  1. ปลูกแบบสร้างโรงเรือนเลียนแบบธรรมชาติ
  2. ปลูกแบบธรรมชาติเลียนแบบธรรมชาติ

ปลูกแบบสร้างโรงเรือนเลียนแบบธรรมชาติจะใช้ต้นทุนในการเพาะเลี้ยงที่สูงกว่าเพราะต้องมีค่าใช้จ่ายในการสร้างโรงเรือนที่มากกว่าและจะต้องมีการเลียนแบบอากาศและอุณหภูมิที่เห็นโต่งฝนชอบ ซึ่งเป็นข้อดีของการปลูกแบบสร้างโรงเรือนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ดีกว่าการปลูกแบบธรรมชาติ

เห็ดโต่งฝนเมื่อโตเต็มที่เห็ดโต่งฝนเมื่อโตเต็มที่

ปลูกแบบธรรมชาติเลียนแบบธรรมชาติ จะเป็นการปลูกเห็ดโต่งฝนในลักษณะนี้มักจะปลูกใต้โค่นต้นไม้ใหญ่ ซึ่งจะเป็นต้นมะม่วง หรือต้นไม้ใหญ่ทรงพุ่มที่มีความชื่นใต้ต้นได้ดี และไม่มีแดดส่งลงพื้นดินแบบเต็มที่ ซึ่งการเลียนแบบธรรมชาติสำหรับการปลูกวิธีนี้จะใช้น้ำรดที่พื้นดินแบบการปลูกสร้างโรงเรือนแต่การควบคุมอุณหภูมิจะทำได้ยากกว่า

การเพาะเลี้ยงเห็ดโต่งฝนในโรงเรือนการเพาะเลี้ยงเห็ดโต่งฝนในโรงเรือน

ลักษณะเห็ดโต่งฝนจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับด้วยกัน

1.ในช่วงแรกจะคล้ายถั่วหรือกรวย ดอกมีขนาดเล็กตั้งแต่ถ้วยเล็กๆจนถึงขนาดใหญ่มีลักษณะดอกคล้ายเห็ดเป๋าฮื้อหมวกดอกทรงร่ม สีครีม

2.ในช่วงดอกตูมจะมีรูปร่างกลมๆ มีขนอ่อน มีสีน้ำตาลอ่อน

3. ในช่วงที่ดอกโตเต็มที่จะบานออกมีสีครีมขาว ส่วนก้านดอกจะใหญ่แข็งและเหนียว

หลังจากจัดหาสถานที่ในการปลูกแล้วเราควรเตรียมก้อนเชื้อเห็ดโต่งฝนมาฝังในถุงปุ๋ยที่ใส่ดินร่วนผสมกับอินทรียวัตถุในปริมาณ 1:1 หรือฝังลงในดินที่ปูรองพื้นด้วยปุ๋ยหมักที่ย่อยสลายดีแล้ว หลังจากนั้นรดน้ำอย่างสม่ำเสมอเห็ดจะงอกภายใน 40 วันและจะเก็บผลผลิตได้ในระยะเวลา 4 ถึง 6 เดือน ซึ่งถ้ามีการดูแลรักษาที่ดีจะทำให้เห็ดโต่งฝน 1 ก้อน ให้ผลผลิตประมาณ 0.3-1 กิโลกรัม ต่อการเพาะ 1 รุ่น ซึ่งตอนนี้ราคาของเห็นโต่งฝนนั้นจะตกอยู่ที่ 100 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งถือว่าเป็นเห็นที่มีราคาสูงมาก

เห็ดโต่งฝนเป็นเห็ดที่มีขนาดใหญ่และราคาดีเห็ดโต่งฝนเป็นเห็ดที่มีขนาดใหญ่และราคาดี

        จากวิธีการปลูกข้างต้นและราคาที่อยู่ในระดับที่ดีและความต้องการยังมีสูงอยู่ ถือได้ว่าเห็ดโต่งฝนนั้นเป็นเห็ดที่น่าสนใจและเป็นเห็ดที่น่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว

เครดิตรูปภาพ http://klarod.blogspot.com/

เห็ดโต่งฝนปลูกง่ายกว่าเห็ดชนิดอื่นๆเห็ดโต่งฝนปลูกง่ายกว่าเห็ดชนิดอื่นๆ

[youtube_embed src=”https://www.youtube.com/watch?v=VqRyRL3uOtM”/]