ThaiArcheep.com

แคคตัส สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง

                ในบรรดาไม้ดอกไม้ประดับที่ได้รับความนิยมจากผู้ที่ชื่นชอบความสวยงามของไม้ดอกไม้ประดับ ต้องบอกเลยว่า ต้นกระบองเพชร หรือในภาษาสากลเรียกว่า แคคตัส เป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องและไม่มีทีท่าว่าจะลดน้อยลงเลยมีแต่จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆทำให้การปลูกกระบองเพชรเพื่อขายสู่ตลาดนักเล่นกระบองเพชรเป็นอาชีพเกษตรกรรมที่น่าสนใจไม่น้อย ด้วยการดูแลที่ไม่ต้องมากมายอะไร และใช้น้ำในการดูแลที่ต่ำกว่าพืชชนิดอื่น ๆเนื่องจากต้นกระบองเพชรเป็นไม้ที่ทนแล้งได้ดีมีถิ่นกำเนิดในทะเลทรายทำให้ต้นกระบองเพชรมีความสามารถที่จะอยู่ในที่ที่มีความแห้งแล้งได้ดีด้วย

1ต้นกระบองเพชรเป็นต้นไม้ที่

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/133859

ต้นกระบองเพชรเป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่อง

การปลูกต้นกระบองเพชร

การปลูก ต้นกระบองเพชร นั้นเราต้องเลือกก่อนว่าจะปลูกสายพันธุ์ไหนเพราะกระบองเพชรมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์ แต่ที่นิยมมาจะเป็นกระบองเพชรสายพันธ์แอสโต ซิวิเรส และแมมวิราเลีย การดูแลต้นกระบองเพชรนั้นไม่ยากเราต้องสร้างโรงเรือนเพื่อกั้นแดดให้กับต้นกระบองเพชรด้วย หลังจากนั้นเตรียมวัสดุเพาะและกระถางในการเพาะปลูกนำต้นกระบองเพชรที่เตรียมจะขยายพันธุ์มาทำปลูกในกระถางที่เตรียมไว้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้ว2การปลูกต้นกระบองเพชร

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/133859

การปลูกต้นกระบองเพชรนั้นไม่ยากการดูแลก็เช่นกัน

                การให้น้ำต้นกระบองเพชรนั้นจะอยู่ที่สภาพอากาศและสภาพดินในกระถางว่าขาดน้ำหรือเปล่าถ้าขาดน้ำเราก็ครรดน้ำต้นกระบองเพชร ที่สำคัญที่สุดต้นกระบองเพชรไม่ชอบน้ำขัง การใช้หินกรวดหรือหินสวยงามนำมาโรยในกรถางปลูกก็เพื่อเป็นการลดการระเหยของน้ำในดินได้อีกทางหนึ่งด้วย3การขยายพันธุ์ต้นกระบองเพชร

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/133859

การขยายพันธุ์ต้นกระบองเพชรที่นิยมจะมีอยู่ 2แบบคือการต่อยอดและการเพาะเมล็ด

                การขยายพันธุ์กระบองเพชรจะมีอยู่ 2 แบบที่นิยมกันมากคือ

  1. การเพาะด้วยเมล็ด ซึ่งการเพาะเมล็ดนี้จะได้ต้นกระบองเพชรที่ไม่กลายพันธุ์และอาจจะโชคดีได้ต้นกระบองเพชรที่มีสีสันที่แปลกออกไปหรือได้ต้นกระบองเพชรแฝดก็เป็นได้
  2. การตัดหน่อต่อยอดหรือที่เรียกอีกอย่างว่าการกราฟ ซึ่งเป็นการนำต้นกระบองเพชรที่ต้องการมาต่อยอดกับตอต้นกระบองเพชรหรือแก้วมังกร เพื่อให้ตอของแก้วมังกรมีหน้าที่ดูดน้ำดูดปุ๋ยให้กับต้นกระบองเพชรที่เรานำมาต่อยอดนั้นเอง

4สาเหตุสำคัญที่ทำให้ต้นกระบองเพชรที่มา http://www.tnamcot.com/content/133859

สาเหตุสำคัญที่ทำให้ต้นกระบองเพชรได้รับความนิยมนั้นคือความหลากหลายในสายพันธุ์

สาเหตุที่ทำให้ต้นกระบองเพชรเป็นที่นิยมของตลาดก็คือ ความโดดเด่นในสายพันธุ์และความสวยงามแปลกตาที่ไม่เหมือนกับต้นไม้ชนิดอื่น ดอกของกระบองเพชรจะมีสีสันที่แตกต่างกันออกไปตามสายพันธุ์หรือรูปร่างที่แปลกตา บ้างสายพันธุ์อาจจะมีลักษณะเป็นพุ่ม แต่บ้างสายพันธุ์อาจจะขึ้นเป็นต้น ๆซึ่งแต่ละต้นก็จะมีความแตกต่างในด้านของลวดลายและสีสันอีกด้วย ที่สำคัญกระบองเพชรเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายใช้น้ำน้อย และนำไปประดับในโต๊ะหรือที่ทำงานก็ทำให้เกิดสีสันที่สวยงามได้อีกด้วย5เกษตรกรบ้างท่านสามารถสร้าง

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/133859

เกษตรกรบ้างท่านสามารถสร้างรายได้จากการเพาะต้นกระบองเพชรได้เป็นกอบเป็นกำ

ตลาดของต้นกระบองเพชร

อย่างที่จั่วหัวไว้แล้วว่า ต้นกระบองเพชร เป็นต้นไม้อมตะซึ่งชื่อนี้ได้มาจากความต้องการของผู้ที่ชื่นชอบอย่างต่อเนื่อง ถ้าเป็นไม้ประดับประเภทอื่นจะได้รับความนิยมไม่นานแต่สำหรับต้นกระบองเพชรนั้นมีความหลากหลายของสายพันธุ์อยู่มากและมีความแปลกใหม่อยู่เสมอทำให้ผู้ที่ชื่นชอบนิยมนำมาประดับตกแต่งสถานที่ต่างๆอยู่เรื่อย ๆราคาของต้นกระบองเพชรจะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ และความสวยงาม พร้อมกันนั้นจะรวมความยากง่ายในการเพาะพันธุ์ด้วย ส่วนมากแล้วต้นกระบองเพชรจะมีราคาอยู่ที่หลักร้อน จนถึงหลักพันบาทเลยทีเดียว6ตลาดของต้นกระบองเพชร

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/133859

ตลาดของต้นกระบองเพชรมีทั้งในและต่างประเทศ