ThaiArcheep.com

แปลกแต่จริง เกลือช่วยเพิ่มความหวานให้กับส้มโอ

                เทคนิคการปลูกพืชต่าง ๆเกษตรกรหลายท่านอาจจะต้องมีการลองผิดลองถูกกันมาหลายอย่างจนกลายเป็นเคล็ดลับที่ทำให้หลายคนติดใจถึงรสชาติและคุณภาพของผลผลิตเหมือนกับเกษตรกรท่านนี้ที่สามารถคิดค้นให้ส้มโอสามารถมีรสชาติหวานกว่าที่อื่นด้วยการใส่เกลือเป็นตัวช่วย

1ส้มโอเป็นผลไม้ที่ได้รับ

ส้มโอเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง

                โดยปกติแล้ว ส้มโอ เป็นผลไม้ที่มีความนิยมสูงในหมู่ผู้บริโภค นอกจากรสชาติที่อร่อยถูกลิ้นแล้วส้มโอยังเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ในความเจริญรุ่งเรือง คนจีนส่วนมากจะซื้อส้มกับส้มโอไปฝากผู้ใหญ่ที่นับถือในเทศกาลต่าง ๆซึ่งเชื่อกันว่าจะทำให้สุขภาพแข็งแรงและมีความเจริญรุ่งเรือง

2รสชาติส้มโอแต่ละพื้นที่

รสชาติส้มโอแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกัน

การปลูกส้มโอ

การปลูก ส้มโอ นั้นจะต้องมีการเตรียมดินก่อนปลูกเสมอเพื่อเป็นการบำรุงดินให้มีธาตุอาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตในช่วงแรกของส้มโอ ดินที่เหมาะสมกับการปลูกสมโอมากที่สุดจะเป็นดินนาเนื่องจากที่ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของดินให้เหมาะสม โดยระยะในการปลูกส้มโอต่ไร่นั้นจะอยู่ที่ 4 คูณ 4 เมตร

3เกษตรกรเริ่มหันมา

เกษตรกรเริ่มหันมาปลูกส้มโออินทรีย์มากยิ่งขึ้น

                หลังจากเตรียมแปลงปลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็นำกิ่งพันธุ์ส้มโอที่เตรียมไว้นำมาปลูก ส้มโอที่ปลูกอยู่ในประเทศไทยนั้นมีอยู่หลากหลายพันธุ์ด้วยกัน แต่ที่นิยมจะเป็นส้มโอพันธุ์ไร้เมล็ดทำให้รับประทานได้สะดวก ถ้าปลูกในหน้าร้อนและหน้าหนาวเราควรมีการรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ แต่ส่วนมากแล้วการปลูกส้มโอจะนิยมปลูกหน้าฝน มากกว่าน่าอื่นๆเพื่อการประหยัดต้นทุนในการลดน้ำแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการกำจัดวัชพืช

4ธาตุอาหารเป็นสิ่งที่จำเป็น

ธาตุอาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการปลูกส้มโอ

                การกำจัดวัชพืชมีประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากถ้ามีวัชพืชขึ้นบริเวณต้นส้มโอที่ปลูกจะทำให้ต้นส้มโอโตช้า และวัชพืชเหล่านั้นจะค่อยบังแดดและแย่งดูดสารอาหารในดิน นอกจากกำจัดวัชพืชแล้วเราควรมั่นใส่ปุ๋ยชีวภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการบำรุงดิน การใช้ปุ๋ยเคมีในการบำรุงดินอาจจะได้ผลดีกว่าแต่มีต้นทุนในการผลิตที่สูงกว่าด้วย และผลกระทบอีกอย่างก็คือทำให้ดินแข็งตัวไม่เหมือนกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพที่ทำให้ดินซุย

5เกษตรกรแต่ละพื้นที่จะมีแทคเกษตรกรแต่ละพื้นที่จะมีแทคนิคในการปลูกส้มโอที่แตกต่างกัน

                หลังจากปลูกไปได้ประมาณ 6 ถึง 7 ปี ส้มโอจะเริ่มให้ผลผลิต ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษาต้นส้มโอด้วยเช่นกัน เช่นการใส่ปุ๋ย การรดน้ำ และการกำจัดวัชพืชอย่างต่อเนื่อง

เทคนิคการทำให้ส้มโอมีรสชาติหวานไม่เหมือนใคร

เกษตรกรที่สมุทรสงครามได้มีวิธีที่จะให้ ส้มโอ มีรสชาติหวานอร่อยหลายคนอาจจะคิดว่าการทำให้ผลไม้มีรสหวานจะต้องใส่ปุ๋ยหวาน แต่สำหรับเกษตรกรที่สมุทรสงครามเขาใช้เกลือกับปุ๋ยชีวภาพ ด้วยการรถปุ๋ยชีวภาพที่หมักจากเศษผักประมาณ 6 เดือน รดไปบริเวณรอบ ๆต้นส้มโอและหลังจากนั้นก็ตามด้วยเกลือ ซึ่งผลที่ออกมาทำให้ส้มโอมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวไม่เหมือนใคร ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตได้อีกทางนึง

6เกษตรกรท่านนี้ได้ใช้

เกษตรกรท่านนี้ได้ใช้เกลือโรยเพื่อเพิ่มความหวานของส้มโอ