ThaiArcheep.com

แพะขุน เลี้ยงง่ายรายได้ดี

                อีกหนึ่งหนทางในการหารายได้เสริมสำหรับเกษตรกร หรือผู้ที่ต้องการหารายได้เสริม การเลี้ยงแพะเพื่อขายเนื้อเพะเราจะเรียกว่า แพะขุน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหนทางในการสร้างรายได้เนื่องจากความต้องการในตลาดยังมีสูงอยู่ โดยส่วนมากแล้วคนที่นิยมบริโภคเนื้อแพะจะเป็นกลุ่มผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งมีอยู่ทั่วโลกในบ้านเรามีการนำเนื้อแพะส่งออกนอกประเทศทั้งประเทศตะวันออกกลาง หรือประเทศเพื่อบ้านอย่างเวียดนามซึ่งนิยมกินเนื้อแพะอย่างมากแพะขุน เลี้ยงง่าย คน

แพะขุน เลี้ยงง่าย คนเลี้ยงน้อย ความต้องการสูง

                ส่วนความต้องการ แพะขุน ในบ้านเรานั้นก็มีอยู่มากเช่นกันในปัจจุบันคนเริ่มหันมานิยมรับประทานอาหารที่นำเนื้อแพะมาเป็นส่วนประกอบมากยิ่งขึ้น โดยสนนราคาของ แพะขุน อยู่ที่กิโลกรัมละ 100 บาทเลยทีเดียวโดยในตลาดจะต้องการแพะขุนที่มีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ 25 ถึง 27 กิโลกรัม ซึ่งก็ตกตัวละ 2500 ถึง 2700 บาทต่อตัวเลยทีเดียวแพะขุน สามารถเลี้ยง

แพะขุน สามารถเลี้ยงได้หลายแบบ

วิธีการเลี้ยงแพะขุน

การเลี้ยง แพะขุน จะแตกต่างจากการเลี้ยงแพะเพื่อเอาน้ำนมซักเล็กน้อยเพราะการเลี้ยงแพะขุนเราให้อาหารเสริมเพื่อเสริมกล้ามเนื้อให้เนื้อแน่นน้ำหนักเยอะ โดยวิธีการเลี้ยงแพะขุนจะแบ่งออกเป็น 2 วิธีด้วยกันคือ

  1. การเลี้ยงแพะขุนด้วยวิธีการปล่อย วิธีนี้เราจะเห็นอยู่ตามสวนยางหรือสวนปาล์มทางภาคใต้ ซึ่งข้อดีในการเลี้ยงวิธีนี้ก็คือ แพะได้เดินเหมือนกับการออกกำลังกายไปในตัว แต่สถานที่ที่ปล่อยให้แพะไปหาอาหารต้องมีอาหารที่เพียงพอต่อการเลี้ยงแพะด้วยเช่นกัน แต่เราก็ควรดูด้วยเมื่อแพะอิ่มเราควรไล่แพะเข้าคอกทันที และสถานที่เลี้ยงต้องมีน้ำเพียงพอให้กับแพะด้วย ผลพลอยได้จากการเลี้ยงวิธีนี้คือทำให้วัชพืชในสวนยาง สวนปาล์มนั้นลดน้อยลง แต่สิ่งสำคัญอย่างให้แพะโดนแดดโดนฝนมาก เพราะจะทำให้แพะป่วยได้
  2. การเลี้ยงแพะขุนด้วยวิธีขังคอก ซึ่งจะเป็นคอกที่ยกสูงจากพื้นดินก็ได้หรือจะเป็นคอกที่อยู่ติดพื้นก็ได้เช่นกัน การเลี้ยงแพะขุนแบบขังคอกจะต้องคำนึงเสมอเรื่องของอาหารที่จะต้องเพียงพอด้วย โดยให้อาหารเพียง 2 เวลาเท่านั้น สิ่งสำคัญในการเลี้ยงแพะก็คือน้ำและความสะอาดเราควรมีแหล่งน้ำให้แพะอย่างสม่ำเสมอและไม่ขาดแคลนการให้อาหารแพะขุนจะมีทั้งอาหาร

การให้อาหารแพะขุนจะมีทั้งอาหารหยาบและอาหารข้น

อาหารที่ให้ก็ควรมีทั้งอาหารหยาบและอาหารข้น โดยอาหารหยาบจะเป็นอาหารที่ได้จากตามธรรมชาติ อาทิ หญ้าเลี้ยงสัตว์ และยอดกระถิน ซึ่งเป็นอาหารหลักของแพะ แต่เราก็ควรจะเพิ่มอาหารข้นเข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มน้ำหนักให้กับแพะขุน  หลังจากเลี้ยงไปได้ประมาณ 4 เดือน ก็สามารถนำมาขายได้แล้วแต่ส่วนมากเกษตรกรที่เลี้ยงแพะจะยังไม่ขายจะเลี้ยงต่อไปอีกประมาณ 4 ถึง 5 เดือนเพื่อเพิ่มน้ำหนักให้มากขึ้น โดยน้ำหนักเฉลี่ยจะได้ตามที่ตลาดต้องการอยู่ที่ 25 กิโลกรัม ถึง 27 กิโลกรัมเนื้อแพะเป็นเนื้ออีก

เนื้อแพะเป็นเนื้ออีกชนิดหนึ่งที่มีผู้นิยมบริโภค

เกษตรกรผู้เลี้ยง แพะขุน ยังเปิดเผยอีกว่าตลาดและความต้องการแพะขุนนั้นยังมีมาก เนื่องจากผู้เพาะเลี้ยงแพะขุนยังมีอยู่ไม่มากซึ่งความต้องการในตลาดก็ยังสูงอยู่ ตลาดส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะเป็นตลาดกลุ่มผู้บริโภคชาวมุสลิมเป็นหลัก นอกจากนั้นก็ส่งออกไปยังต่างประเทศ การเลี้ยงแพะขุนก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้เสริมได้เป็นอย่างดี