ThaiArcheep.com

แฟรนไชนส์การศึกษาที่คุณทำได้ไม่ยากอย่างที่คิด

วันนี้ thaiarcheep.com มีเรื่องราวดีๆของช่องทางสร้างรายได้มาบอก  เล่าให้เพื่อนๆได้รับรู้กันโดยมีหลากหลายอาชีพ ทั้งเฟรนไชนส์ ธุรกิจส่วนตัว หรือ ไอเดียสำหรับสร้างรายได้เสริม ซึ่งวันนี้จะขอแนะนำ

สถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ คิงแมทส์ แฟรนไชนส์การศึกษาที่คุณทำได้ไม่ยากอย่างที่คิด

king math

บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด  ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท Woongjin Think Big จำกัด (มหาชน) เจ้าของลิขสิทธิ์และ Mr. Park Myung Jun ผู้คิดค้นและพัฒนาหลักสูตร KingMath แต่งตั้งเป็น มาสเตอร์แฟรนไชส์ประจำประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว ในการเผยแพร่หลักสูตรคณิตศาสตร์ KingMath ทั่วประเทศไทย

โดยมุ่งหวังเพื่อพัฒนาความเป็นอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ของเยาวชน ไทย เพื่อให้เติบ โตเป็นทรัพยากรบุคคล ที่มีคุณภาพของประเทศ ต่อไปในอนาคต

โดยเป็นหลักสูตรคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1- 6 จัดแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ Newton (ระดับพื้นฐาน) Gauss (ระดับเจาะลึก) และ Euclid(ระดับสูง) หนังสือเรียน KingMath เป็นการแปลต้นฉบับจาก ภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย และตรวจสอบความถูกต้อง ของเนื้อหาโดยคณะอาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูง โดยมี รศ. ผ่องพรรณ รัตนธนาวันต์ อดีตอาจารย์ผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ ประจำสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นหัวหน้าคณะตรวจสอบ
จุดเด่นของหลักสูตร KingMath

 • เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยองค์ประกอบของสาระวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การวัด สถิติ พีชคณิต จำนวนและการดำเนินการ เรขาคณิต และความน่าจะเป็น
 • เทคนิคการแก้ปัญหาด้วย 38 ยุทธวิธีของคิงแมทส์ ที่ช่วยให้การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่ายและสนุก
 • นักเรียนแต่ละคนจะได้เรียนเนื้อหาตามระดับชั้นเรียนและความสามารถของนักเรียนแต่ละคน
 • มีระบบการเรียนการสอนตั้งแต่ทฤษฎีจนถึงเทคนิคในการใช้ยุทธวิธีแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในแบบฉบับของเกาหลีและสากล
 • มีสื่อและอุปกรณ์การสอน (Play Facto Manipulative Program) ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาสาระต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น
 • มีแบบประเมินก่อนเรียน Placement Test และแบบประเมินหลังเรียน Evaluation Test
 • มีระบบวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของผู้เรียน เพื่อสร้างเสริมศักยภาพด้านคณิตศาสตร์
 • มีระบบติดตามพัฒนาการของผู้เรียนในทุกสาระการเรียนรู้และมีเนื้อหาสำหรับเพิ่มจุดแข็ง แก้จุดอ่อน และเสริมสร้างพัฒนาการของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
 • Franchise Fee 200,000 บาท
 • Management Fee 100,000 บาท
 • ค่าแรกเข้า 140,000 บาท รับสื่อและอุปกรณ์การสอน อุปกรณ์ตกแต่งสถาบัน เสื้อฟอร์ม และระบบปฏิบัติการ Franchisee Management System
 • Royalty Fee 25%

 

ตัวอย่างการเรียนการสอนของสถาบัน

ขอบคุณคลิปจาก youtube (จิตรภณ รัตนฉายาบรรณ)

 

ชื่อผู้ติดต่อ คุณสุพจน์ อารยะประยูร, คุณนิตติยา ไพเรืองโสม

ที่อยู่ บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด

39/4 ซอยอุดมสุข 53 แยก 2 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 02-748-3330
โทรสาร 02-748-1424
อีเมล์ [email protected]
[email protected]
เว็บไซต์ www.kingmath.co.th
www.edupark.co.th
เจ้าของเดียวกับ สถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ คณิตคิดคำนวณ อาอิวัง, สถาบันพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ไฮ พลัส อิงลิช