ThaiArcheep.com

แฟรนไชส์คุมอง

            การศึกษาคือสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน เพราะเด็กไทยได้ถูกสนับสนุนในเรื่องของการศึกษา เพื่อที่จะก้าวทันเทียมชาวต่างชาติได้  วันนี้ทางทีมงาน ไทยอาชีพ.คอม ได้นำเอาธุรกิจแฟรนไชส์ที่ขอบอกว่าน่าสนใจมาก เพราะเป็นแฟรนไชส์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการศึกษาเป็นการให้การเลี้ยงดูให้เจริญเติบโต ในขณะเดียวกันก็ต้องให้ความรู้แก่ผู้ที่ได้รับการเลี้ยงดูนั้นให้เป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือตนเองเพื่อความอยู่รอดของชีวิต

แฟรนไชส์ที่น่าสนใจวันนี้คืออะไร????

หลากหลายคำถามว่าแฟรนไชส์ที่น่าสนใจในวันนี้คืออะไร มันคือ “แฟรนไชส์คุมอง” นั่นเอง การเรียนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพนั้นทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

“แฟรนไชส์คุมอง” น่าสนใจอย่างไร

ก่อนอื่นใดที่คิดจะลงทุนทำธุรกิจร่วมกับที่ใดสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือผลกำไรที่จะได้รับว่ามีความคุ้มกับต้นทุนที่ลงมือลงแรงไปหรือไม่ และสิ่งที่ได้รับมีความคุ้มค่ามากพอกับเงินลงทุนที่เสียไปหรือไม่ วันนี้เรานำเอาสิ่งที่ผู้ซื้อแฟรนไชส์จะได้รับหลังซื้อแฟรนไชส์มาฝากกันค่ะ บริษัทฯ ให้การสนับสนุนคุณครูคุมองอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารศูนย์ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://goo.gl/jNLmG9

ลักษณะและความโดดเด่นของสินค้า แฟรนไชส์คุมอง

คุมอง เป็นศูนย์กวดวิชาที่สอนทางด้านวิชาคณิตศาสตร์และภาษาที่มีเครือข่ายมากที่สุดในโลก คุมองเชื่อมั่นว่า เป็นเรื่องสำคัญที่เด็กจะต้องพัฒนากำลังในการดำรงชีวิต (Life Skills) พวกเรา รวมทั้งคุณครูคุมอง และคุณครูผู้ช่วยที่ศูนย์คุมองจึงมุ่งมั่นที่จะช่วยให้เด็กทั่วโลกทำเป้าหมายและความฝันของตนเองให้เป็นจริงระบบคุมองพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า 50 ปี และได้รับการยอมรับในหลายประเทศที่มีความแตกต่างในการดำเนินชีวิต ระบบการศึกษา และวัฒนธรรม

รูปแบบการลงทุนสำหรับผู้ที่สนใจ

การเปิดศูนย์คุมองมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นประมาณ 150,000 บาท สำหรับรายละเอียดอื่นๆ บริษัทฯ จะแจ้งในวันที่ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://goo.gl/FFCTvJ

ข้อมูลติดต่อ

สำหรับท่านใดที่มีความสนใจติดต่อซื้อแฟรนไชส์สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะ เพราะทางทีมงาน ไทยอาชีพ.คอม ได้มีการสอบถามเรียบร้อยแล้วว่ายังมีการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจซื้อแฟรนไชส์อยู่จริง

บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด

ที่อยู่ : อาคารไซเบอร์เวิร์ล ตึก A ชั้น 15-16 เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

โทร.02-626-6555

โทรสาร : 02-626-6599

อีเมล์ : [email protected]

เว็บไซต์ : th.kumonglobal.com