ThaiArcheep.com

แฟรนไชส์นาด้า

             วันนี้ทางทีมงาน ไทยอาชีพ.คอม ได้นำเอาธุรกิจแฟรนไชส์ที่ขอบอกว่าน่าสนใจมาก เพราะเป็นแฟรนไชส์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การศึกษาเป็นการให้การเลี้ยงดูให้เจริญเติบโต ในขณะเดียวกันก็ต้องให้ความรู้แก่ผู้ที่ได้รับการเลี้ยงดูนั้นให้เป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือตนเองเพื่อความอยู่รอดในอนาคต เห็นแบบนี้แล้วพอจะมองออกกันหรือยังค่ะว่าในช่วงอนาคตประเทศไทยจะให้ความสำคัญกับการศึกษามากมายเพียงใด เพราะฉะนั้นการลงทุนธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาจึงหลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจ

แฟรนไชส์ที่น่าสนใจวันนี้คืออะไร????

หลากหลายคำถามว่าแฟรนไชส์ที่น่าสนใจในวันนี้คืออะไร มันคือ “แฟรนไชส์นาด้า” นั่นเอง การศึกษาเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เจริญเติบโตสมบูรณ์เต็มที่ นั่นคือ เป็นการสอนหรือแนะนำให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองให้มากที่สุดเท่าที่สามารถกระทำได้

“แฟรนไชส์นาด้า” น่าสนใจอย่างไร

ก่อนอื่นใดที่คิดจะลงทุนทำธุรกิจร่วมกับที่ใดสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือผลกำไรที่จะได้รับว่ามีความคุ้มกับต้นทุนที่ลงมือลงแรงไปหรือไม่ หลักสูตรพัฒนาสมอง คณิตคิดเร็ว หรือจินตคณิต (Mental Arithmetic) เป็นหลักสูตรซึ่งเน้นเรื่องของสมาธิเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นสมาธิในการฟัง การทำงาน โดยใช้วิธีการทางเลขคณิต (arithmetic) บวก ลบ คูณ หาร เป็นสื่อการสอน และใช้ลูกคิดญี่ปุ่น (4-1) เป็นอุปกรณ์ ผู้เรียนจะสามารถคำนวณเลขได้เร็ว และถูกต้อง โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยใดๆ อันเป็นผลพลอยได้ จากการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ตามหลักสูตรของวิชาจินตคณิตที่แต่ละสถาบันได้วางไว้

ลักษณะและความโดดเด่นของสินค้า แฟรนไชส์นาด้า

หลักสูตรคณิตปฏิทินของเรา มีรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งสนุกสนาน ท้าทายตามวัย เด็กๆ จะมีความรู้สึกกับการเรียนคณิตศาสตร์ เหมือนกับการเรียนศิลปะ เรียนดนตรี พวกเขาสามารถที่จะแสดงออก ซึ่งความสามารถพิเศษ กับครอบครัว ญาติมิตร เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเอง ด้วยการคำนวณปฏิทิน 1,000 ปี ในใจ ได้รวดเร็วถูกต้อง ใช้เวลาไม่เกิน 5 วินาที เหมือนดั่งมีปฏิทิน 1,000 ปี บันทึกอยู่ในสมอง ได้ทักษะ การบวก ลบ คูณ หาร และสูตรคูณ หลากหลายรูปแบบ โดยไม่ต้องท่องจำ เหล่านี้ เป็นผลพลอยได้จากการเรียนรู้ และฝึกฝนการมีสมาธิอย่างต่อเนื่องในการฟัง และการทำงาน ตามหลักสูตรคณิตปฏิทินอันเป็นขั้นเป็นตอนของ NADA

รูปแบบการลงทุนสำหรับผู้ที่สนใจ

  • ค่าแฟรนไชส์ 50,000 – 100,000 บาท ไม่รวมสถานประกอบการ

ข้อมูลติดต่อ

สำหรับท่านใดที่มีความสนใจติดต่อซื้อแฟรนไชส์สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะ เพราะทางทีมงาน ไทยอาชีพ.คอม ได้มีการสอบถามเรียบร้อยแล้วว่ายังมีการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจซื้อแฟรนไชส์อยู่จริง

ชื่อผู้ติดต่อ คุณวิเชียร ลาตีฟ

ที่อยู่ : 355 พัฒนา 38 พัฒนาการ กรุงเทพฯ 10250 80/1 วัดเกตุ ซ.1 วัดเกตุ เมือง เชียงใหม่ 50000

โทร.085-1371677

โทรสาร : 0-2713-7755

อีเมล์ : [email protected]

เว็บไซต์ : www.nadakids.com