ThaiArcheep.com

แฟรนไชส์สถาบันพัฒนาเด็กเล็ก คิโด้

            แฟรนไชส์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การศึกษาเป็นการให้การเลี้ยงดูให้เจริญเติบโต ในขณะเดียวกันก็ต้องให้ความรู้แก่ผู้ที่ได้รับการเลี้ยงดูนั้นให้เป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ คือสิ่งที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้ เพราะในอนาคตข้างหน้านั้นพวกเขาจะต้องพบกับการแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นการสร้างความแข็งแรงให้กับการศึกษาคือสิ่งที่สำคัญอย่างมาก

“แฟรนไชส์สถาบันพัฒนาเด็กเล็ก คิโด้” น่าสนใจอย่างไร

ก่อนอื่นใดที่คิดจะลงทุนทำธุรกิจร่วมกับที่ใดสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือผลกำไรที่จะได้รับว่ามีความคุ้มกับต้นทุนที่ลงมือลงแรงไปหรือไม่ และสิ่งที่ได้รับมีความคุ้มค่ามากพอกับเงินลงทุนที่เสียไปหรือไม่นั่นเองค่ะ

 1. เนื้อหาหลักสูตรในรูปแบบของคู่มือ และการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
 2. นวัตกรรมหลักสูตรการเรียนการสอน
 3. สนับสนุนคู่มือปฏิบัติงาน จัดฝึกอบรม และให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการธุรกิจตลอดอายุสัญญา
 4. ช่วยเหลือในการสรรหา คัดเลือก และฝึกอบรมบุคคลากร
 5. ให้คำปรึกษาในด้านการติดต่อกับหน่วยงานราชการในการขออนุมัติจัดตั้งและออกใบอนุญาต
 6. สนับสนุนด้านการประเมินแบบและตกแต่งสาขา  การติดต่อผู้รับเหมา  และการจัดหาเฟอร์นิเจอร์
 7. สนับสนุนด้านการสั่ง รวบรวม และจัดตั้งอุปกรณ์
 8. ให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมด้านการตลาด  และการจัดกิจกรรมการตลาดในพื้นที่สาขา (Local Marketing Advice)
 9. การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร (KiDO Corporate Image) ในภาพรวมผ่านสื่อต่างๆ

ลักษณะและความโดดเด่นของสินค้า แฟรนไชส์สถาบันพัฒนาเด็กเล็ก คิโด้

เป็นโปรแกรมเพื่อรับดูแลและพัฒนาทักษะเด็ก1-4 ปี ได้แก่ KiDO Day & Care – เป็น nursery Programs รับดูแลชั่วคราว เป็นรายวัน  ครึ่งวัน  หรือรายชั่วโมงKiDO Preschool โปรแกรมเตรียมความพร้อม (ครึ่งวัน) และโปรแกรมเสริมทักษะสำหรับเด็กวัย 3 เดือน ถึง 6  ขวบคือเรียนรู้ผ่านการเล่นและการออกกำลังกายพัฒนาสมองและเสริมสร้างทักษะกับกิจกรรมดนตรีฝึกกล้ามเนื้อมือใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระกับศิลปะพัฒนาทักษะพื้นฐานผ่านการลงมือทำเมนูสนุกๆฝึกกระบวนการคิดผ่านการทดลองและเกมคณิตศาสตร์และ โปรแกรมพิเศษเพื่อเสริมรายได้

รูปแบบการลงทุนสำหรับผู้ที่สนใจ

 • ค่า Franchisee Fee ~1.00 – 1.15 ล้านบาท
 • ค่า อุปกรณ์นำเข้า ~450,000 บาท
 • ค่าก่อสร้างขึ้นกับขนาดของสาขา
 • ลงทุนทั้งหมดประมาณ 2.8 – 3  ล้านบาท
 • ค่า Royalty Fee 6% (คิดจากยอดรายรับรวม)
 • ค่า Corporate Marketing Fee 3% (คิดจากยอดรายรับรวม)
 • สัญญาสิทธิ 5 ปี และต่อสัญญา 2 ครั้งทุกๆ 5 ปี

ข้อมูลติดต่อ

สำหรับท่านใดที่มีความสนใจติดต่อซื้อแฟรนไชส์สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะ เพราะทางทีมงาน ไทยอาชีพ.คอม ได้มีการสอบถามเรียบร้อยแล้วว่ายังมีการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจซื้อแฟรนไชส์อยู่จริง

ชื่อผู้ติดต่อ คุณชลิดา วัฒนคุณ

ที่อยู่ บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด เลขที่1 อาคารคิวเฮาส์ลุมพินี ชั้น1 ไลฟ์ เซ็นเตอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร.  02-677-7511

โทรสาร 02-677-7511

อีเมล์ [email protected] , [email protected]

เว็บไซต์ : www.kidothailand.com