ThaiArcheep.com

แฟรนไชส์สารพัน ‘ดอกไม้’ ใยสับปะรด หัตถกรรมรีไซเคิลสร้างรายได้

ธุรกิจแฟรนไชส์ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการในขณะนี้ เนื่องจากธุรกิจนี้มีค่าลงทุนเริ่มต้นค่อนข้างต่ำ แต่ผลกำไรที่ผู้ลงทุนจะได้รับค่อนข้างมากเลยทีเดียว และสำหรับใครที่ชื่นชอบและรักความเป็นอิสระในการทำงาน อาชีพนี้จึงเหมาะกับคุณเป็นอย่างมาก และที่สำคัญ หากผู้ลงทุนร่วมทำธุรกิจกับแฟรนไชส์แล้วคุณจะสามารถลดขั้นตอนในการผลิตลงไปได้มากเลยทีเดียว ทำให้คุณมีเวลาพักผ่อนได้มากขึ้น สะดวกสบายต่อการขายอีกด้วย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นที่นิยมและต้องการเป็นอย่างมากในขณะนี้ค่ะ

แนะนำธุรกิจแฟรนไชส์สารพัน ‘ดอกไม้’ ใยสับปะรด หัตถกรรมรีไซเคิลสร้างรายได้

ธุรกิจแฟรนไชส์สารพัน ‘ดอกไม้’ ใยสับปะรด หัตถกรรมรีไซเคิลสร้างรายได้เป็นการทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการทำดอกไม้จากวัสดุรีไซเคิล ล่าสุดมวลกากใยซึ่งดูเหมือนจะไร้ค่า ได้ถูกนำมารีไซเคิลผลิตเป็น กระดาษเชิงหัตถกรรม เพื่อนำมาประดิษฐ์เป็นไม้ดอกไม้ประดับ เป็นการเพิ่มมูลค่าอีกทาง เปลือกสับปะรดจากอุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรดส่วนใหญ่จะมีการบีบเอาน้ำหรือเนื้อที่ติดอยู่กับเปลือกออกจนหมด จึงทำให้เปลือกเหลือเพียงส่วนที่เป็นเส้นใย ทำให้เปลือกสับปะรดจากโรงงานจึงมีปริมาณสารอาหารที่เหลือในเปลือกน้อย

ลักษณะสินค้าและบริการธุรกิจแฟรนไชส์สารพัน ‘ดอกไม้’ ใยสับปะรด หัตถกรรมรีไซเคิลสร้างรายได้

ในการผลิตกระดาษกากใยสับปะรดเชิงหัตกรรมเริ่มจากการนำกากใยสับปะรดมาตากแดดจนแห้ง ในการตากแดดเพื่อให้เก็บเอาไว้ได้นาน จากนั้นนำมาแช่ในน้ำประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วนำไปต้มด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 2 ชั่วโมง ในอุณหภูมิ 80-90 องศาเซสเซียส หลังจากนั้นนำมาล้างในน้ำจนเยื่อหายลื่น

จุดเด่นของธุรกิจแฟรนไชส์สารพัน ‘ดอกไม้’ ใยสับปะรด หัตถกรรมรีไซเคิลสร้างรายได้

คุณสมบัติพิเศษของกระดาษกากใยสับปะรดเชิงหัตกรรม เหนียว เรียบ ใส ลักษณะคล้ายกระดาษแก้ว มีลวดลายสวยงามจากกากใยสับปะรด เนื่องจากกากใยของสับปะรดมีลักษณะเฉพาะตัว ที่สำคัญเป็นกระดาษเชิงหัตถกรรมจะมีคุณภาพมากกว่ากระดาษที่ผลิตในเชิงอุตสาหกรรม โดยกระดาษ 1 แผ่น สามารถขายได้ในราคา 20 บาท หรือสามารถนำมารังสรรค์เป็นของขวัญได้มากมาย เช่น นำมาผลิตเป็น ดอกกุหลาบ และ สารพันไม้ดอกประดิษฐ์ ที่สามารถวางจำหน่ายได้ในท้องตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กระดาษ เป็นช่องทางเลือกใหม่

ข้อมูลผู้ติดต่อ

หากท่านใดมีความสนใจเกี่ยวกับสารพัน ‘ดอกไม้’ ใยสับปะรด หัตถกรรมรีไซเคิลสร้างรายได้นี้ก็สามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลได้ที่สำหรับกลุ่มแม่บ้าน หรือประชาชนผู้สนใจ ผศ.สุจยา บอกยินดีให้ข้อมูลรายละเอียด หรือเป็นวิทยากรพิเศษในการอบรมให้ความรู้ โดยติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.0-2549-4177 หรือทาง www.rmutt.ac.th