ThaiArcheep.com

แฟรนไชส์อัลตร้า แมท โมเดิร์นอิงลิช โดยสมาร์ท เบรน

            มาอีกแล้วกับแฟรนไชส์ที่น่าสนใจ ซึ่งวันนี้ทางทีมงาน ไทยอาชีพ.คอม ได้นำเอาธุรกิจแฟรนไชส์ที่ขอบอกว่าน่าสนใจมาก เพราะเป็นแฟรนไชส์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา แต่ไม่ใช่แค่นั้นเพราะมันคือการศึกษาภาษาต่างประเทศที่มีหลายคนจำเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อปรับใช้กับการทำงาน เป็นต้น

แฟรนไชส์ที่น่าสนใจวันนี้คืออะไร????

หลากหลายคำถามว่าแฟรนไชส์ที่น่าสนใจในวันนี้คืออะไร มันคือ “แฟรนไชส์อัลตร้า แมท : โมเดิร์นอิงลิช โดยสมาร์ท เบรน” การเรียนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพนั้นทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบ

“แฟรนไชส์อัลตร้า แมท : โมเดิร์นอิงลิช โดยสมาร์ท เบรน” น่าสนใจอย่างไร

แน่นอนว่าวันนี้เรานำเอาสิ่งที่ผู้ซื้อแฟรนไชส์จะได้รับหลังซื้อแฟรนไชส์มาฝากกันค่ะ

 1. สิทธิในการใช้ชื่อและเครื่องหมายการ (โลโก้)
 2. อบรมผู้ประกอบการที่สำนักงานใหญ่  1 ท่าน ฟรี ตลอดหลักสูตร
 3. อบรมครูผู้สอนที่สำนักงานใหญ่ 2 ท่าน ฟรี ตลอดหลักสูตร
 4. CD Presentation สถาบันสมาร์ท เบรน 1 ชุด
 5. แฟ้มข้อมูล สถาบัน สมาร์ท เบรน  1 ชุด
 6. โบรชัวส์ 1,000 แผ่น
 7. แบบฟอร์มการลงทะเบียน, ขอใบประกาศนียบัตร, แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียน
 8. ไวนิลโลโก้ ขนาด 1.5 x 3  เมตร  1 ผืน

ลักษณะและความโดดเด่นของสินค้า แฟรนไชส์อัลตร้า แมท : โมเดิร์นอิงลิช โดยสมาร์ท เบรน

เป็นการเริ่มเรียนในระดับที่เหมาะสมกับนักเรียน จุดเริ่มต้นที่เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนการพัฒนาตามศักยภาพ ตอบสนองต่อความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ยังมีการวัดและประเมินผลการเรียนอยู่ตลอดเวลา

รูปแบบการลงทุนสำหรับผู้ที่สนใจ

 • ค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือ ค่าแฟรนไชส์ หลักสูตร Modern English 190,000 บาท ในระยะเวลา 5 ปี พร้อม Vat 7 % [13,300 บาท]  (ชำระครั้งเดียวในวันทำสัญญา) รวม 203,300 บาท
 • สถานที่และการตกแต่ง อย่างน้อยต้องมี 2 – 3 ห้องเรียนและควรติดแอร์ทุกห้อง ตกแต่งให้สวยงาม
 • ผู้รับอนุญาตส่งครู เข้ารับการคัดเลือก, การทดสอบ, การฝึกอบรมกับตัวแทนสถาบัน Smart Brain  ฝ่ายวิชาการของสถาบัน สมาร์ท เบรน สำนักงานใหญ่เท่านั้น
 • อุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับการเปิดสอนหลักสูตร Modern English
 • โปรเจคเตอร์ พร้อมจอฉาย หรือโทรทัศน์
 • ภายในห้องเรียนจะต้องมีคอมพิวเตอร์พร้อมลำโพง, กระดานไวท์บอร์ด, แปรงลบกระดาน, ปากกาเขียนไวท์บอร์ด

ข้อมูลติดต่อ

สำหรับท่านใดที่มีความสนใจติดต่อซื้อแฟรนไชส์สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะ เพราะทางทีมงาน ไทยอาชีพ.คอม ได้มีการสอบถามเรียบร้อยแล้วว่ายังมีการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจซื้อแฟรนไชส์อยู่จริง

ชื่อผู้ติดต่อ คุณสวาสดิ์ มิตรอารี

ที่อยู่ : 80 ซ.พัฒนาการ 20 แยก 8 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250

โทร. 02-3147712–8

โทรสาร : 02-3194204

อีเมล์ : [email protected]

เว็บไซต์ : www.smartbrain.com