ThaiArcheep.com

แฟรนไชส์ บริษัท ดิจิท เบรน จำกัด

บริษัท ดิจิท เบรน จำกัดเป็นแฟรนไซส์การประเมินอัจฉริยะด้วยพันธุศาสตร์ลายนิ้วมือ เป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำมาวิเคราะห์ศักยภาพของแต่ละบุคคลได้ บริษัท ดิจิท เบรน จำกัด  ก่อตั้งเมื่อปี 2552 โดยถือกำเนิดจากแนวคิดของกลุ่มบุคคลที่ต้องการพัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมตามศักยภาพและเกิดประสิทธิสูงสุดในแต่ละรายบุคคล บริษัท ฯ มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา  ระบบการเรียนรู้  เพื่อให้บุตรหลานของท่าน บุคลกรในหน่วยงานของท่านได้มีความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม และการแข่งขันที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในยุคปัจจุบันและในอนาคต การที่เว็บไซต์ ไทยอาชีพ.คอม ได้นำแฟรนไซส์นี้มานำเสนอให้คุณผู้อ่านทุกท่านได้ร่วมกันลงทุนกัน นั้นก็เพราะว่าในอนาคตนั้นการตลาดแบบแฟรนไชส์ บริษัท ดิจิท เบรน จำกัด นี้กำลังเป็นที่นิยมของประเทศไทย จึงเหมาะมากในการเริ่มทพธุรกิจนี้

ลักษณะของแฟรนไชส์ บริษัท ดิจิท เบรน จำกัด

เป็นการประเมินรายมือ โดยใช้การตรวจวัดศักยภาพที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด ระบบดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นจากแนวคิดของนักวิชาการด้านการศึกษา นักวิทยาศาสตร์ แพทย์ และนักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โดยนำเอาศาสตร์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ เช่น ประสาทวิทยา พันธุศาสตร์ จิตวิทยาการศึกษา และการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเก็บข้อมูล เปรียบเทียบ วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ทำให้เราสามารถทราบและเข้าใจถึงอัจฉริยภาพที่ติดตัวมาแต่กำเนิดหรือได้รับการถ่ายทอดผ่านพันธุกรรมได้อย่างเหลือเชื่อเทคโนโลยีดังกล่าว มิใช่ การทำนายทางโหราศาสตร์    แต่เป็นการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคล  เพื่อให้เราสามารถจัดสภาพแวดล้อมและหาแนวทางการส่งเสริม หรือพัฒนาศักยภาพได้ตรงกับผู้เรียนมากขึ้น

ประโยชน์จากการประเมินอัจฉริยภาพด้วยพันธุศาสตร์ลายนิ้วมือ

  1. พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูผู้สอน จะสามารถเข้าใจถึงอัจฉริยภาพของเด็กที่มีโดยกำเนิด ทำให้เกิดความเข้าใจในความแตกต่างด้านวิธีการเรียนรู้ และความแตกต่างในพฤติกรรมของเด็กแต่ละคน
  2. ผู้ปกครองและครูผู้สอนสามารถวางแผนการเรียนรู้  และจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพัฒนาการ ความถนัด ความสามารถของแต่ละบุคคลได้ตั้งแต่วัยเด็ก และแต่ละช่วงวัยได้อย่างเหมาะสม
  3. ทราบถึงวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง และระหว่างเด็กกับครูผู้สอน
  4. เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกสายวิชาเรียนตามความถนัด

 

การลงทุนกับแฟรนไชส์ บริษัท ดิจิท เบรน จำกัด

การลงทุนกับแฟรนไชส์ บริษัท ดิจิท เบรน จำกัดนี้คุณกะจะต้องมีความเข้าใจด้านการทำธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจด้านการศึกษาและมีความเข้าใจในเรื่องการเรียนการสอน  รักการเรียนรู้ ต้องค้นคว้าเพิ่มเติมตลอดเวลา  สิ่งที่สำคัญต้องรักเด็กและพร้อมที่จะส่งเสริมและพัฒนาเด็กตามศักยภาพของแต่ละคนอย่างเต็มที่ มีใจรักในการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  และมีความมุ่งมั่นและมีเวลาทำธุรกิจเอง การลงทุนครั่งนี้คุณจะต้องเสียค่าแฟรนไซส์  350,000 บาท (รวมVAT 7%) สัญญา 3 ปี และจะได้อุปกรณ์พื้นฐานของบริษัท ดิจิท เบรน จำกัด มากมายตามสัญญา

สามารถติดต่อแฟรนไชส์ บริษัท ดิจิท เบรน

หากใครที่มีความสนใจต้องการสอบถามข้อมูลแฟรนไชส์ บริษัท ดิจิท เบรน จำกัด สามารถติดต่อสอบถามได้ตามข้อมูลด้านล่าง เนื่องจากทางทีมงาน ไทยอาชีพ.คอม ได้มีการติดต่อสอบถามแล้วว่ายังมีการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจซื้อแฟรนไชส์อยู่ค่ะ

ชื่อผู้ติดต่อ คุณอัมพร

ที่อยู่ 88/12 หมู่ที่ 4 ซ.รามอินทรา 21 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

โทร. 091-104-6567-8

โทรสาร  02-552-4286

อีเมล์    [email protected]

เว็บไซต์ www.digitbrain.net

Facebook  goo.gl/LIL8bp