ThaiArcheep.com

แฟรนไชส์ บัตเตอร์ฟลายนมอินทรีย์แท้

มาแล้วจ้าสำหรับแฟรนไชส์อีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่น่าสนใจอย่างมากนั้นก็คือ บัตเตอร์ฟลายนมอินทรีย์แท้ นมอินทรีย์คุณภาพที่นำวัตถุดิบนมสดจากฟาร์ม อ.ส.ค และวันนี้ทางทีมงานได้นำเอาอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่เกี่ยวข้องกับบัตเตอร์ฟลายนมอินทรีย์แท้ ที่แสนอร่อยมาฝากกันจ้า ถ้าอย่างนั้นเราก็ไปเริ่มกันลยจ้ากับบัตเตอร์ฟลายนมอินทรีย์แท้ที่คุณต้องลอง

นมอินทรีย์แท้เป็นอย่างไร???

แม่โคนมอินทรีย์ 40 ตัว เลี้ยงแบบธรรมชาติ ปล่อยให้โคแทะเล็มหญ้าในแปลงอย่างอิสระ ทำให้แม่โคนมไม่เกิดความเครียด ทั้งยังเน้นให้โคกินพืชอาหารสัตว์ที่เป็นอาหารหยาบมากขึ้น พร้อมกับจัดการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ที่สำคัญต้องปลอดการใช้สารเคมี ยาปฏิชีวนะและฮอร์โมนในระบบการเลี้ยงด้วย ทำให้ได้นมอินทรีย์ที่มีคุณภาพ

ความต้องการของตลาดของ นมอินทรีย์แท้

ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการน้ำนมอินทรีย์อยู่ที่ประมาณ 300-400 ตันต่อปี แต่เราผลิตเพียง 70-80 ตันต่อปี ถือว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากมีกิจการ อ.ส.ค.มีเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตน้ำนมอินทรีย์จากศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์ กรมปศุสัตว์ อนาคตฟาร์มโคนมอินทรีย์ (Organic Dairy Farm) ของ อ.ส.ค.น่าจะเป็นฟาร์มต้นแบบให้เกษตรกรเข้ามาเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบอินทรีย์ ซึ่งจะเป็นแนวทางช่วยเพิ่มมูลค่าน้ำนมดิบได้” นายเสาร์ กล่าว

การเริ่มต้นทำแฟรนไชส์บัตเตอร์ฟลายนมอินทรีย์แท้

ในปี 2555 นี้ ทาง อ.ส.ค.มีแผนจะเร่งส่งเสริมและสร้างเครือข่ายเกษตรกรสมาชิกให้ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น เป้าหมาย 50 ฟาร์มภายในปี 2558 เพื่อผลิตน้ำนมอินทรีย์ป้อนตลาดที่มีความต้องการสูง โดย อ.ส.ค.จะเป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนำให้คำปรึกษาด้านการจัดการฟาร์มโคนมอินทรีย์ พร้อมรับซื้อผลผลิตน้ำนมดิบอินทรีย์ของเกษตรกรในราคาสูงกว่าน้ำนมดิบปกติทั่วไป นอกจานี้ อ.ส.ค.ตั้งเป้าไว้ว่า อนาคตจะมีการปรับเปลี่ยนการเลี้ยงโคนมในฟาร์ม อ.ส.ค.ที่มีราว 400 ตัว เข้าสู่ระบบอินทรีย์ทั้งหมด และยังมีแผนเพิ่มพื้นที่ผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์ทั้งหญ้า ข้าวโพด กระถิน มันสำปะหลัง และถั่วเหลืองอินทรีย์ เพื่อใช้เลี้ยงโคนมในฟาร์ม โดยตั้งเป้าผลิตน้ำนมดิบอินทรีย์ประมาณ 4-5 ตันต่อวัน อีกด้วย

ข้อมูลติดต่อ

หากใครที่มีความสนใจต้องการสอบถามข้อมูลของแฟรนไชส์บัตเตอร์ฟลายนมอินทรีย์แท้ สามารถติดต่อสอบถามได้ตามข้อมูลด้านล่าง เนื่องจากทางทีมงาน ไทยอาชีพ.คอม ได้มีการติดต่อสอบถามแล้วว่ายังมีการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจซื้อแฟรนไชส์อยู่ค่ะ

ติดต่อแฟรนไชส์บัตเตอร์ฟลายนมอินทรีย์แท้

โทร.0-3634-1069