ThaiArcheep.com

แฟรนไชส์ สถาบันกวดวิชาติวเตอร์ คลับ

             วันนี้ทางทีมงาน ไทยอาชีพ.คอม ได้หยิบเอาธุรกิจแฟรนไชส์ที่ขอบอกว่าน่าสนใจมาก เพราะเป็นแฟรนไชส์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการศึกษาเป็นการให้การเลี้ยงดูให้เจริญเติบโต ในขณะเดียวกันก็ต้องให้ความรู้แก่ผู้ที่ได้รับการเลี้ยงดูนั้นให้เป็นผู้ที่ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ เพือ่ความเจริญของประเทศในอนาคตจ้า

แฟรนไชส์ที่น่าสนใจวันนี้คืออะไร????

หลากหลายคำถามว่าแฟรนไชส์ที่น่าสนใจในวันนี้คืออะไร มันคือ “แฟรนไชส์สถาบันกวดวิชาติวเตอร์ คลับ” ค่ะ การเรียนได้เรียนรู้ารทดลองทางวิทยาศาสตร์ เกมส์ทางด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพนั้นทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมจริงไหมละค่ะ

“แฟรนไชส์สถาบันกวดวิชาติวเตอร์ คลับ” น่าสนใจอย่างไร

ก่อนอื่นใดที่คิดจะลงทุนทำธุรกิจร่วมกับที่ใดสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือผลกำไรที่จะได้รับว่ามีความคุ้มกับต้นทุนที่ลงมือลงแรงไปหรือไม่ และสิ่งที่ได้รับมีความคุ้มค่ามากพอกับเงินลงทุนที่เสียไปหรือไม่นั่นเองค่ะวันนี้เรานำเอาสิ่งที่ผู้ซื้อแฟรนไชส์จะได้รับหลังซื้อแฟรนไชส์มาฝากกันค่ะ

 1. จัดเตรียมบุคลากร
 2. หลักสูตรการเรียนการสอน
 3. แนะนำ/จัดหาอุปกรณ์สำหรับการตกแต่งร้าน
 4. การประชาสัมพันธ์โดยรวมของทางสถาบันฯ
 5. สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าของทางติวเตอร์ คลับ
 6. อบรมบุคลากรให้ในเบื้องต้น
 7. คู่มือการดำเนินธุรกิจเบื้องต้น
 8. เป็นที่ปรึกษาให้ระหว่างการดำเนินกิจการ
 9. โบว์ชัวร์ 2,000 แผ่น

ลักษณะและความโดดเด่นของสินค้า แฟรนไชส์สถาบันกวดวิชาติวเตอร์ คลับ

เป็นสถาบันกวดวิชาตั้งแต่เด็กเล็ก – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งทาง ติวเตอร์ คลับ เชื่อมั่นว่าพื้นฐานความรู้ที่ดีสามารถให้น้อง ๆ ไปต่อยอดองค์ความรู้ในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมุ่งเน้นน้อง ๆ ในระดับชั้นประถม – ม.ต้น ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันกวดวิชาเฉพาะทางสำหรับน้อง ๆ ประถม – ม.ต้น ที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย

รูปแบบการลงทุนสำหรับผู้ที่สนใจ

 • ค่าแฟรนไชส์ 150,000 บาท (ปกติ 180,000 บาท) สัญญา 3 ปี
 • เงินคำประกัน 50,000 บาท (ได้คืนเมื่อหมดสัญญา
 • Royalty fee 5 % (หักจากรายได้รวม)
 • ค่าตกแต่งโดยประมาณ 150,000 – 250,000 บาท (แล้วแต่พื้นที่)

ข้อมูลติดต่อ

สำหรับท่านใดที่มีความสนใจติดต่อซื้อแฟรนไชส์สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะ เพราะทางทีมงาน ไทยอาชีพ.คอม ได้มีการสอบถามเรียบร้อยแล้วว่ายังมีการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจซื้อแฟรนไชส์อยู่จริง

ชื่อผู้ติดต่อ คุณนภัทร โภคาสัมฤทธิ์

โทร. 084-118-4904

โทรสาร : 02-516-1905

อีเมล์ : [email protected]

เว็บไซต์ : www.tutors-club.com