ThaiArcheep.com

แฟรนไชส์ Quick Service ไปรษณีย์ที่คุณเป็นเจ้าของได้

ไปรษณีย์

 

 

ร้าน ควิก เซอร์วิส(Quick Service)เกิดจากการมองเห็น
ถึงความไม่สะดวกและไม่มีเวลาของผู้คนในชุมชนที่จะไปจัด
การทำธุรกรรมต่างๆได้ด้วยตัวเองรวมถึงความไม่สะดวกที่จะ
ไปทำหลายๆธุรกรรมในหลายๆสถานที่ได้ ในเวลาที่จำกัด ไม
่ว่าจะเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่การจราจรติดขัด อย่างเช่น กรุง
เทพมหานคร หรือหัวเมืองขนาดใหญ่หรือแม้แต่ชุมชนที่อยู่
ห่างไกลจากหน่วยงานให้ บริการของรัฐเช่นที่ทำการไปรษณีย์
ธนาคาร กรมขนส่ง ทางบก จุดชำระค่าบริการต่างๆ เช่น ค่า
งวดรถ ค่าไฟฟ้า ค่าบัตรเครดิต สินเชื่อต่างๆ ศูนย์บริการทำ
พรบ. ต่อทะเบียนประกันภัยรถยนต์ บริการ ถ่ายเอกสาร รับ-ส่ง
แฟ็กซ์

ด้วยเหตุนี้ทีมงานผู้ก่อตั้งจึงมีแนวคิดในการเปิดร้าน ควิก
เซอร์วิส ขึ้นมาเพื่อเป็นจุดให้บริการรับฝากทำธุรกรรมต่างๆ
แทนผู้คนในชุมชน ณ จุดๆเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกให้
คนในชุมชนภายใต้การให้บริการแบบ One Stop Service

ตัวอย่างการลงทุน

งบลงทุน 150,000 บาท : ไม่ได้สิทธิในการใช้ชื่อ/รูปแบบร้าน “ควิก เซอร์วิส”
ได้ระบบงาน 4 บริการ (ระยะเวลาจัดตั้งร้าน 2 สัปดาห์)

1) บริการไปรษณีย์
2) จุดชำระบิลออนไลน์
3) งานทำ พ.ร.บ. , ต่อภาษีรถและประกันภัย
4) บริการโอนเงินธนาคาร
5) บริการเติมเงินมือถือ

สิ่งที่ผู้ลงทุนต้องจัดเตรียม

 • ขนาดพื้นที่สำหรับเปิดร้าน : 8-20 ตารางเมตร
 • อัตราค่าเช่าพื้นที่ : ต่างจังหวัด ควรอยู่ระหว่าง 3,000-6,000 บาท , กรุงเทพ-ปริมณฑลควรอยู่ระหว่าง 5,000-12,000 บาท
 • สัญญาเช่าพื้นที่ : อย่างน้อย 3 ปี (กรณีเช้าพื้นที่เปิดร้าน)
 • พนักงาน 2 คน (ประจำร้าน 1 คน , พนักงานส่งเอกสาร 1 คน)

สิ่งที่ผู้ลงทุนได้รับ

 1. ป้ายชื่อร้าน “แบรนด์ของท่าน” (ป้ายธรรมดาไม่มีไฟ)
 2. เคาเตอร์บริการ
 3. บอร์ดโชว์สินค้าจำหน่าย
 4. โต๊ะรองเขียน

เครื่องมือและอุปกรณ์ทำงาน

 1. ซอฟแวร์การทำงาน
 2. เครื่องคอมพิเวตอร์ 1 ชุด
 3. เครื่องชั่งดิจิตอล 1 เครื่อง
 4. เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 1 เครื่อง
 5. เครื่องแสกนบาร์โค๊ต 1 เครื่อง
 6. คู่มือการทำงาน 3 เล่ม
 7. ตรายางงานไปรษณีย์ 1 ชุด
 8. แสตมป์ 3 บาท 10 ดวง , แสตมป์ 5 บาท 10 ดวง
 9. ซองจดหมายทุกขนาด อย่างละ 10 ซอง
 10. กล่องไปรษณีย์ทุกขนาด อย่างละ 10 กล่อง
 11. เทปกาวปิดกล่องพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
 12. เชือกสำหรับผูกกล่อง 2 ม้วน
 13. กันกระแทก 1 ม้วนเล็ก
 14. ปากกา 5 ด้าม
 15. กระปุกใส่น้ำสำหรับติดแสตมป์ 1 อัน
 16. แท่นหมึกประทับตรายาง แดง , น้ำเงิน อย่างละ 1 ชุด
 17. ปากกาเคมี แดง , น้ำเงิน อย่างละ 1 ด้าม
 18. แฟ้มใส่เอกสาร 31 อัน
 19. ใบปลิว 1,500 ใบ
 20. ป้ายไวนิลแจ้งเอปดบริการแล้ว 1 ป้าย
 21. ส่งพนักงาน(พี่เลี้ยง)ไปประจำวันเปิดร้าน 1 วัน

ขอบคุณคลิปจาก สร้างอาชีพ ทีวี