ThaiArcheep.com

แฟรนไซส์ศูนย์ฝึกอบรมภาวะผู้นำสำหรับเด็ก

สำหรับใครที่ต้องการมีกิจการเป็นของตนเอง หรืออยากเปิดกิจการให้กับครอบครัว หากคุณอยากจะได้กิจการใหม่ซึ่งปัจจุบันนั้น  กำลังเป็นที่นิยมกันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะกระแสแรงสุดๆเลยก็คือ อาเซียน เพราะว่าเรานั้นเป็นประเทศที่อยู่ศูนย์กลางของการติดต่อสื่อสารในครั้งที่ หากเปิดธุรกิจการค้านั้น เราสามารถติดต่อกับทุกประเทศได้อย่างสบายๆและทำการค้าด้วยกัน เหตุผลนี้จึงมีคนจำนวนมากให้ความสำคัญและตื่นเต้นกับอาเซียนเป็นอย่างมาก หากคุณเปิดแฟรนไซส์ศูนย์ฝึกอบรมภาวะผู้นำสำหรับเด็กแฟรนไซส์นี้เป็น ธุรกิจศูนย์ฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกอบรมภาวะผู้นำสำหรับเด็ก การพัฒนาความสามารถพิเศษของเด็ก เกมส์และกิจกรรมสำหรับเด็ก เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำให้เด็กไทยให้เป็นผู้นำในอาเซียน รับรองเลยว่ากิจการนี้มีผู้ให้ความสนใจและอยากเรียนอย่างแน่นอน

ลักษณะของแฟรนไซส์ศูนย์ฝึกอบรมภาวะผู้นำสำหรับเด็ก

หลักสูตร Leadership for Kids มีต้นฉบับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่นและเกาหลี ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยมีการแปลเป็นภาษาไทยและตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา และคณะครูอาจารย์,ศึกษานิเทศ,วิทยากร/ที่ปรึกษา,ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการศึกษา เป็นผู้รวบรวมและปรับปรุงหลักสูตรจึงทำให้มีความมั่นใจในด้าน เนื้อหาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ สามารถเห็นผลการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่จบบทเรียนในแต่ละระดับโดยมีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้

  1. การแนะนำตนเอง ทั้งการพูดและการเขียน ที่ถูกต้องตามหลักสากล
  2. การแนะนำบุคคลอื่นๆ ให้ผู้ที่ได้รับการแนะนำรู้สึกประทับใจ
  3. การพูดแบบเล่าเรื่องทั่วไป ให้บุคคลที่รับฟังเข้าใจตามเวลาที่กำหนด
  4. การพัฒนาภาวะผู้นำ ด้านบุคลิกภาพของเด็กแต่ละคนในทุกมิติ (กาย วาจา ใจ)
  5. การสร้างความโดดเด่นในการทำงานกลุ่มและการระดมสมองในห้องเรียน
  6. การพูดและการนำเสนอหน้าชั้นเรียนหรือในเวทีต่างๆของโรงเรียน
  7. การแสดงความคิดเห็นทั้งการพูดและการเขียน ในสถานการณ์ต่างๆ
  8. การพัฒนาด้านน้ำเสียงและภาษาท่าทางของเด็กแต่ละคน
  9. การนำเสนอเรื่องต่างๆให้น่าสนใจและการสอดแทรกอารมณ์ต่างๆ

10. การพูดในโอกาสต่างๆที่เป็นพิธีการอย่างถูกต้องตามหลักสากล

11. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับเพื่อน,ครู,อาจารย์,พ่อแม่และบุคคลทั่วไป

12. ศิลปะในการโน้มน้าว จูงใจ ให้เพื่อนๆและบุคคลทั่วไปยอมรับ

การลงทุนกับศูนย์ฝึกอบรมภาวะผู้นำสำหรับเด็ก

เปิดศูนย์ฝึกอบรมภาวะผู้นำสำหรับเด็ก(อายุ 6 – 17 ปี)ค่าแฟรนไชส์ 199,000 บาท อายุสัญญา 5 ปี ผู้ที่จะเปิดกิจการนั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามที่แฟรนไซส์ได้กำหนดไว้คือ มีความพร้อมในการลงทุน มีความสามารถในการบริหารดูแลจัดการสาขา และสถานที่ตั้งสาขาต้องอยู่ในทำเลที่ดี

ติดต่อศูนย์ฝึกอบรมภาวะผู้นำสำหรับเด็ก

หากใครที่มีความสนใจต้องการสอบถามข้อมูลแฟรนไชส์ศูนย์ฝึกอบรมภาวะผู้นำสำหรับเด็กสามารถติดต่อสอบถามได้ตามข้อมูลด้านล่าง เนื่องจากทางทีมงาน ไทยอาชีพ.คอม ได้มีการติดต่อสอบถามแล้วว่ายังมีการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจซื้อแฟรนไชส์อยู่ค่ะ

ชื่อผู้ติดต่อ ดร.บัญญัติ บุญญา เจ้าของลิขสิทธิ์,เจ้าของแฟรนไชส์ อ.ชัด บุญญา ที่ปรึกษาหลักสูตรภาวะผู้นำสำหรับเด็ก คุณปาลเดช เกตุวิเชียร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

ที่อยู่ เลขที่ 27 ซอยเสรีไทย 81/2 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

โทร .086-151-1405, 02-906-0155 โทรสาร  02-9060855

อีเมล์ [email protected]

เว็บไซต์ www.leadershipforkid.com

เจ้าของเดียวกับ สถาบันฝึกอบรมสยามเอชอาร์ บริษัท สยามเอชอาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ปรึกษา+ซอฟต์แวร์ ราคาต้นทุน

Facebook is.gd/jpS1GZ

Youtube is.gd/YcO9xK