ThaiArcheep.com

แฟรนไซส์สถาบันกวดวิชาบัณฑิตจุฬา

สำหรับใครที่ต้องการลงทุนหรือทำธุรกิจอะไรซักอย่างเพื่อให้ชีวิตของคุณมั่นคงมากยิ่งโดยการอย่างเป็นเจ้าของกิจการอะไรซักอย่าง วันนี้ผู้เขียนจึงขอแนะนำแฟรนไซส์สถาบันกวดวิชาบัณฑิตจุฬา เป็นแฟรสไซส์การสอนพิเศษเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนในภาคเรียนปกติและนำไปใช้สอบแข่งขันเข้าในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป หรือเป็นการนำไปใช้ในการสอบชิงทุนเนื้อหาส่วนใหญ่คัดสรรโดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ และเรียบเรียงโดยเหล่าอาจารย์ของสถาบันชั้นนำเช่นกันทุกเนื้อหาเพื่อประโยชน์ต่อเด็กไปใช้ได้จริงทั้งปัจจุบันและอนาคต

ลักษณะของแฟรนไซส์สถาบันกวดวิชาบัณฑิตจุฬา

ลักษณะของสินค้าเป็นรูปแบบของการศึกษา บริการให้ความรู้ทางวิชาการ พร้อมเอกสารประกอบการสอนทุกชั่วโมงที่มีการเปิดสอนสถาบันกวดวิชาบัณฑิตจุฬามุ่งเน้นสอนสดเฉพาะ ประเมินผลการเรียนของนักเรียนตลอดเวลาโดยจัดส่งติวเตอร์ในระดับมัธยมต้น – มัธยมปลายไปสอนถึงสาขากันแบบสด ๆ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีแก่นักเรียนที่เข้าเรียนในแต่ละสาขาและเป็นโอกาสที่ดีสำหรับแต่ละสาขาที่จะมีนักเรียนเข้ามาเรียนที่สถาบันค่อนข้างมากและลักษณะของการสอนของเรานั้น จะสอนเทคนิคพิเศษในแต่ละวิชาให้น้องๆที่เข้ามาเรียน จึงทำให้น้องๆที่เข้ามาเรียนนั้น สามารถเรียนรู้ได้ไวมากขึ้นและสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยดีๆได้อย่างแน่นอน

การลงทุนกับแฟรนไซส์สถาบันกวดวิชาบัณฑิตจุฬา

ผู้ร่วมลงทุนตกลงทำสัญญาเป็นที่เรียบร้อยทางสถาบันยินยอมให้ผู้ร่วมลงทุนเปิดสอนและนำสื่อไปเผยแพร่ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยผู้ร่วมทุนต้องชำระ ค่าทำสัญญาแรกเข้าจำนวน 50,000 บาท ต่อระยะเวลา 3 ปี พร้อมชำระค่าตรวจสอบสถานที่และค่าเดินทางจัดอบรมไปถึงสถานที่เป็นรายชั่วโมงและรายคอร์ส เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ต่อ 1 ปี สำหรับใครที่จะลงทุนกับสถาบันกวดวิชาบัณฑิตจุฬานั้นคุณจะต้องมีคุณสมบัติตามที่สถาบันกวดวิชาบัณฑิตจุฬาต้องการอีกด้วยเช่น คุณต้องเป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป เป็นผู้มีความรู้ทางด้านวิชาการเป็นอย่างดีโดยเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อเด็กสูง สามารถบริหารสาขาได้เต็มเวลาและเป็นผู้มีความรู้ในด้านประเมินผลเด็ก หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามนี้ คุณสามารถลงทุนกับแฟรนไซส์นี้ได้เลย การลงทุนไปแล้วนั้นคุณก็จะได้รับสิ่งของจำเป็นสำหรับการเรียนการสอนคือ

  1. ไวนิล ติดไว้หน้าสถานที่เปิดการเรียนการสอน
  2. ตรายางของสถาบัน
  3. Brochour 200 แผ่น เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์สาขา
  4. เอกสารใช้ในการประกอบการเรียนของนักเรียนทุกชั่วโมงที่มีการเรียน
  5. เอกสารใช้ในการประกอบการสอนของผู้สอนพร้อมคำแนะนำต่าง ๆเกี่ยวกับการสอนทุกชั่วโมงที่มีการสอน
  6. ได้รับการอบรมเจ้าของสาขาเกี่ยวก้บการประชาสัมพันธ์สาขาที่ตนบริหาร
  7. ได้รับการอบรมผู้สอนในด้านวิชาการทุกระดับชั้นที่สามารถเปิดสอนได้

สามารถติดต่อสถาบันกวดวิชาบัณฑิตจุฬา

หากใครที่มีความสนใจต้องการสอบถามข้อมูลแฟรนไชส์สถาบันกวดวิชาบัณฑิตจุฬา สามารถติดต่อสอบถามได้ตามข้อมูลด้านล่าง เนื่องจากทางทีมงาน ไทยอาชีพ.คอม ได้มีการติดต่อสอบถามแล้วว่ายังมีการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจซื้อแฟรนไชส์อยู่ค่ะ

ชื่อผู้ติดต่อ คุณไพโรจน์ ธีระสูตร

ที่อยู่ 99/313 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

โทร. 081-8576259

อีเมล์  [email protected]

เว็บไซต์ www.bunditchula.com

Facebook www.facebook.com/Bunditchula