ThaiArcheep.com

แฟรนไซส์สิงคโปร์แมทส์

สิงคโปร์แมทส์เป็นแฟรนไซส์การเปิดสอนวิชาคณิตศาสตร์จากประเทศสิงคโปร์ ที่อ้างอิงจากคะแนน TIMSS ตั้งแต่ปี 1995 จนถึงปัจจุบันที่ได้รับรางวัลสถาบันกวดวิชาคณิตศาสตร์ที่ดีที่สุดของประเทศสิงคโปร์ปี 2013/2014 หลักสูตรสอนพิเศษคณิตศาสตร์(ภาษาอังกฤษ) สำหรับระดับอนุบาล-ประถม มุ่งเน้นให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์ ได้อย่างเป็นระบบ เน้นการแก้ไขโจทย์ปัญหา โดยใช้อุปกรณ์การสอนเชื่อมโยงให้เห็นภาพจนเข้าใจ ทางเว็บไทยอาชีพจึงมองเห็นว่าหากนำแฟรนไซส์นี้เข้ามากทำเป็นธุรกิจ ก็จะสามารถทำให้คุณนั้นสามารถสร้างรายได้มากมาย เพราะว่าแฟรนไซส์สิงคโปร์แมทส์ จะเน้นรูปแบบการสอนและแบบฝึกหัดพัฒนาขึ้นมาจากหลักสูตรของประเทศสิงคโปร์  โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากภายในประเทศสิงคโปร์  ในปี 2012 จึงได้เริ่มมีการขยายสาขาเฟรนไชส์ ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกจึงเป็นที่รู้จักกันในหมู่คนมากมาย

ลักษณะเด่นของแฟรนไซส์สิงคโปร์แมทส์

แฟรนไซส์สิงคโปร์แมทส์มีหลักสูตรสอนพิเศษคณิตศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล – ประถม โดยใช้วิธีการสอน และแบบฝึกหัดที่พัฒนามาจากการเรียนการสอนในประเทศสิงคโปร์ หลักสูตรคณิตศาสตร์ที่ดีที่สุดระดับโลก มุ่งเน้นการสอนให้นักเรียนเข้าใจพื้นฐานในเชิงลึกตั้งแต่เด็ก ส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ สร้างทัศนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ เพื่อสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ในระดับสูงซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับระดับโลก เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนคณิตศาสตร์หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษและมุ่งเน้นให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์ ได้อย่างเป็นระบบโดยใช้อุปกรณ์การสอนเชื่อมโยงให้เห็นภาพจนเข้าใจ ก่อนที่จะเริ่มแก้ไขปํญหา อย่างเป็นลำดับขั้นตอนด้วยหลักการ และเทคนิคการแก้ปัญหา

 การลงทุนกับแฟรนไซส์สิงคโปร์แมทส์ที่คุณจะต้องเตรียม

  1. ค่า Franchise Fee 200,000 บาท
  2. (ฟรีค่า Management Fee 50,000 บาท สำหรับ 10 สาขาแรก)
  3. ค่า Royalty Fee 20%-28%
  4. พร้อมอุปกรณ์สื่อการสอน โปรแกรมระบบจัดการ

หากคุณได้ลงทุนกับแฟรนไซส์นี้คุณจะได้รับสิทธิในการใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้า การฝึกอบรมสำหรับการจัดการและการสอน S.A.M ระบบ Ecole IT สำหรับการจัดการระบบการลงทะเบียน ระบบ Octal IT สำหรับการสอนและการจัดการคลาสเรียน คำแนะนำทางการตลาดและการประกอบธุรกิจสำหรับศูนย์ และอุปกรณ์การสอนและสื่อโฆษณารูปแบบต่างๆ โดยที่คุณจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนนี้เลย

หากคุณจะลงทุนคุณจะต้องคุณสมบัติดังนี้

  1. ผู้ลงทุนมีความมุ่งมั่นตั้งใจสูง มีใจรักที่จะส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทยได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
  2. มีความรับผิดชอบสูง มีเวลาพอและสามารถดูแลเอาใจใส่ศูนย์ได้อย่างทั่วถึง
  3. มีความรู้ทางคณิตศาสตร์ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  4. พิจารณาพิเศษกรณีที่เคยผ่านการสอนระดับประถม หรือมีกิจการสอนภาษาอังกฤษอยู่แล้ว

ข้อมูลติดต่อกับแฟรนไซส์สิงคโปร์แมทส์

หากใครที่มีความสนใจต้องการสอบถามข้อมูลแฟรนไซส์สิงคโปร์แมทส์ สามารถติดต่อสอบถามได้ตามข้อมูลด้านล่าง เนื่องจากทางทีมงาน ไทยอาชีพ.คอม ได้มีการติดต่อสอบถามแล้วว่ายังมีการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจซื้อแฟรนไชส์อยู่ค่ะ

ชื่อผู้ติดต่อ โกรวอิ้ง คิดส สคูล

ที่อยู่ 188/7 ซอย สมอราย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร. 08-1936-6446, 08-1937-7337

อีเมล์    [email protected]

[email protected]

เว็บไซต์ www.sammaths.com www.singaporemathsthailand.com

Facebook  www.facebook.com/SingaporeMathsThailand

Youtube  www.youtube.com/watch?v=m3WLsH-7KXY