ThaiArcheep.com

แฟรนไซส์หลักสูตรภาษาไทย เซ็นส์ไทย

หลักสูตรภาษาไทย เซ็นส์ไทย เปิดเพื่อเปิดหลังสูตรการฝึกทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เหมาะสำหรับเด็กเริ่มเรียนตั้งแต่ อนุบาล-ประถมต้น โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และการเรียนรู้อย่างมีความสุข ด้วยเหตุนี้ทางเว็บไซต์ ไทยอาชีพ.คอม จึงเลงเห็นว่าการลงทุนสถาบันการเรียนพิเศษของแฟรนไซส์ หลักสูตรภาษาไทย เซ็นส์ไทยนี้ จึงเป็นสิ่งที่คนทั่วไปนิยมให้เด็กๆเข้ามาเรียนกันทั่วประเทศ จึงเหมาะมากแก่การลงทุนและแฟรนไซส์ หลักสูตรภาษาไทย เซ็นส์ไทยนี้ได้สร้างชื่อเสียงให้คนทั่วไปได้รู้จัก จึงเป็นการลงทุนที่แทบจะไม่ต้องโฆษณาอะไรมากมายและสามารถคืนทุนได้ระยะเวลาเพียง2ปี หากมีคนเรียนเป็นจำนวนมาก การคืนทุนที่ลงทุนไปนั้น ก็สามารถคืนทุนได้เพียงระยะเวลาที่สั้นเป็นอย่างมาก

ลักษณะของแฟรนไซส์ หลักสูตรภาษาไทย เซ็นส์ไทย

 1. เป็นการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนมีทักษะทางภาษาในทุกๆ ด้าน ทั้ง ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน “เพราะ ภาษาไทย คือ หัวใจของการเรียนรู้”
 2. มีการทดสอบความรู้ทางภาษาก่อนเริ่ม
 3. มีการวัดและประเมินผลการเรียน
 4. ใช้สื่อการสอนและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับวัยและบทเรียน
 5. ครูผู้สอนเป็นผู้มีความรู้ และเชี่ยวชาญผ่านการอบรมตลอดหลักสูตร
 6. เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และการเรียนรู้อย่างมีความสุข

การลงทุนกับแฟรนไซส์ หลักสูตรภาษาไทย เซ็นส์ไทย

สำหรับการลงทุนกับแฟรนไซส์นี้ผู้ลงทุนจะต้องมีคุณสมบัติตามที่แฟรนไซส์กำหนดไว้ก็คือมีใจรักงานด้านการศึกษา มีความเอาใจใส่ต่อเด็กๆ มีความสามารถในการบริหาร และการจัดการ มีความพร้อมในการลงทุน มีสถานที่อยู่ในทำเลที่ดีสำหรับค่าใช้จ่ายใน การลงทุนนั้นแบ่งออกเป็น4รายการดังนี้

 1. ค่าแฟรนไชส์ 100,000 บาท
 2. ค่าตกแต่งสถานที่ พร้อมอุปกรณ์สำนักงาน 200,000 บาท
 3. ค่าจ้างครู และค่าเช่าที่ต่อเดือน 40,000 บาท
 4. เงินทุนหมุนเวียน 100,000 บาท

สิ่งที่จะได้รับจากแฟรนไซส์ หลักสูตรภาษาไทย เซ็นส์ไทย

 1. แบบฝึกหัด Sense Thai ให้ตั้งต้น 3 ชุด
 2. แบบทดสอบก่อนเรียน
 3. แบบทดสอบหลังเรียน
 4. คู่มือนักเรียน
 5. หนังสือเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
 6. หนังสือฝึกการอ่าน

ข้อมูลติดต่อแฟรนไซส์ หลักสูตรภาษาไทย เซ็นส์ไทย

หากใครที่มีความสนใจต้องการสอบถามแฟรนไซส์ หลักสูตรภาษาไทย เซ็นส์ไทย สามารถติดต่อสอบถามได้ตามข้อมูลด้านล่าง เนื่องจากทางทีมงาน ไทยอาชีพ.คอม ได้มีการติดต่อสอบถามแล้วว่ายังมีการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจซื้อแฟรนไชส์อยู่ค่ะ

ชื่อผู้ติดต่อ คุณอรรถสิทธิ์ ปัญจวรานนท์

ที่อยู่ 43/10 เอกสินโฮมออฟฟิศ ถนนสุคนธสวัสดิ์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทร. 0-2542-4467 โทรสาร 0-2542-4467

อีเมล์ [email protected] เว็บไซต์ www.sensemath.com

เจ้าของเดียวกับ สถาบันคณิตศาสตร์ เซ็นส์แมธ, สถาบันศิลปะเซ็นส์อาร์ท

Facebook www.facebook.com/SenseThai55