ThaiArcheep.com

แฟรนไซส์โร บอทชายด์แอนด์สมาร์ทเวดิกแมท

เป็นสถาบันในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ทันสมัยเน้นความคิดสร้างสรรค์ จึงมีคนจำนวนมากที่รู้จักแฟรนไซส์นี้ หากนักธุรกิจหรือนักลงทุนจะเปิดแฟรนไซส์นี้ก็จะทำให้กิจการปะสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน แฟรนไซส์โร บอทชายด์แอนด์สมาร์ทเวดิกแมท ได้เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนคิด ค้นคว้า วิเคราะห์ และทดลองนำความรู้อื่นๆมาแก้โจทย์ที่ท้าทาย พร้อมด้วยหลักสูตรคณิตศาสตร์ครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หลากหลายเทคนิควิธีที่จะให้เด็กๆเรียนรู้เข้าใจง่ายขึ้น บอทชายด์แอนด์สมาร์ทเวดิกแมทได้รับการยอมรับกับสถาบันการศึกษามากมายโดยสามารถคว้ารางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์ในระดับประเทศและยังเปิดหลักสูตรพิเศษคือ การเรียนรู้อัจฉริยภาพหุ่นยนต์สมองกลที่กำลังเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน บอทชายด์แอนด์สมาร์ทเวดิกแมท ยังสามารถรับเหรียญทองแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.ปี2555 ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา 5 ทีม จึงสามารถสร้างชื่อเสียงได้เป็นอย่างมาก หากคุณได้ลองมาลงทุนกับแฟรนไซส์นี้รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ลักษณะของแฟรนไซส์โร บอทชายด์แอนด์สมาร์ทเวดิกแมท

1.หลักสูตร Robot’s child เป็นหลักสูตรสอนประดิษฐ์อัจฉริยภาพหุ่นยนต์สมองกล เน้นความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาความคิด จินตนาการ ความสามารถที่มีอยู่ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น สนุกสนานกับการออกแบบประดิษฐ์หุ่นยนต์    เขียนโปรแกรมควบคุมสั่งงานด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานการออกแบบเทคโนโลยีชั้นสูง ประสานวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทักษะคอมพิวเตอร์ และฝึกแก้โจทย์ปัญหาต่างๆ ให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ ที่หน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐบาลจัดขึ้น

2.หลักสูตร Smart Vedic Maths เป็นหลักสูตรกวดวิชาคณิตศาสตร์ ดังนี้ สมาร์ท เวดิกแมทวิธีคิดคำนวณ ระบบคิดเลขเร็วด้วยเวทคณิต การคิดวิเคราะห์แก้โจทย์ปัญหา และการทดสอบความเข้าใจหลังจากจบบทเรียนทุกครั้ง ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 สร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆในวิชาคณิตศาสตร์

การลงทุนกับแฟรนไซส์บอทชายด์แอนด์สมาร์ทเวดิกแมท

แบบที่ 1 สำหรับอายุสัญญาสิทธิ 4 ปี ค่าแฟรนไชส์ทั้งสองหลักสูตร เหลือเพียง 200,000 บาท ไม่มี Royalty  fee

แบบที่ 2 สำหรับอายุสัญญา 8 ปี ค่าแฟรนไชส์ทั้งสองหลักสูตร 300,000 บาท ไม่มี Royalty fee ด่วน! จองภายในปี 2556 จะได้สิทธิ์อายุสัญญาตลอดชีพทันที

แบบที่ 3 สำหรับอายุสัญญา 8 ปี ค่าแฟรนไชส์ทั้งสองหลักสูตร 400,000 บาท ไม่มี Royalty fee ด่วน! จองภายในปี 2556 จะได้สิทธิ์อายุสัญญาตลอดชีพทันที

สามารถติดต่อแฟรนไซส์บอทชายด์แอนด์สมาร์ทเวดิกแมท

หากใครที่มีความสนใจต้องการสอบถามข้อมูลแฟรนไซส์บอทชายด์แอนด์สมาร์ทเวดิกแมท สามารถติดต่อสอบถามได้ตามข้อมูลด้านล่าง เนื่องจากทางทีมงาน ไทยอาชีพ.คอม ได้มีการติดต่อสอบถามแล้วว่ายังมีการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจซื้อแฟรนไชส์อยู่ค่ะ

ชื่อผู้ติดต่อ คุณชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์

ที่อยู่ อาคารเพียวสัมมากร ชั้น 2 ต.คลองสอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทร. 086-9931356, 086-5251920, 089-6683571

อีเมล์ [email protected]

เว็บไซต์ www.robotschild.com

Facebook goo.gl/JT8yW

Youtube www.youtube.com/watch?v=jt7VHqzI4TI