ThaiArcheep.com

แฟรนไซส์ ศูนย์หุ่นยนต์ โรโบมายด์

แฟรนไซส์ ศูนย์หุ่นยนต์ โรโบมายด์ เป็นสถบันการเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์ โดยที่จะเปิดในการสอนเด็กๆได้มีจิตนาการและการเรียนรู้แบบบูรณาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสำหรับเด็กวัย 4 -12 ปี โดยมุ่งเน้นทักษะการลงมือทำการคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะการทำงานเป็นทีมโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอุปกรณ์ทั้งหมดด้วยบริษัทเลโก้สำหรับรุ่นหุ่นยนต์โดยเฉพาะ ‘Lego MINDSTORM’ ทางศูนย์หุ่นยนต์ โรโบมายด์ได้ให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพและความเชื่อถือเป็นสำคัญ จึงมีระบบพัฒนาโค้ช ระบบการคัดเลือกอุปกรณ์ และระบบการออกแบบดูแลสถานที่เรียนที่เป็นระบบ ง่ายต่อการนำไปประยุกต์ใช้ตามพฤติกรรมของผู้เรียนที่แตกต่าง การลงทุนกับศูนย์หุ่นยนต์ โรโบมายด์ จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทางเว็บไซต์ไทยอาชีพได้นำแฟรนไซส์นี้มานำเสนอให้ผู้ที่กำลังมองหาธุรกิจครอบครัวได้เปิดกิจการ ซึ่งเป็นกิจการที่ทันสมัยและอีกไม่นานกิจการลักษณะนี้กำลังเป็นที่นิยมของตลาดอีกด้วย

ลักษณะของแฟรนไซส์ศูนย์หุ่นยนต์ โรโบมายด์

RoboMind มีหลักสูตร 5 ระดับ ตั้งแต่ Robotic Beginner จนถึง Robotic Advancer ตั้งแต่หลักสูตรระดับที่ 3 ขึ้นไป เนื้อหาสามารถเชื่อมโยงกับหลักสูตรเตรียมพร้อมร่วมการแข่งขันในสนามต่างๆได้ครอบคลุมเนื้อหาการเรียน ทั้งการประกอบและการออกแบบหุ่น การเขียนโปรแกรมสั่งงานหุ่นยนต์ จนถึงการประยุกต์หุ่นยนต์ประดิษฐ์เพื่อปฏิบัติภารกิจจนสำเร็จ (ลักษณะการสร้างหุ่นยนต์ โดยไม่มีแบบเฉพาะ) หลักสูตรมีความหลากหลายรองรับเด็กนักเรียนวัยปฐมวัยตั้งแต่ 4-12 ปี ระบบการเรียนการสอนมีกระบวนการประเมินผลเป็นรายบุคคล จัดให้การเรียนแต่ละครั้งมีเนื้อหาแตกต่างกันตามความพร้อม จึงเรียกได้ว่าการเรียนรู้ถูกกำหนดเป็นเฉพาะบุคคล เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจเปิดธุรกิจการศึกษาทางเลือก แนวทางบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STEM) และผู้ที่เปิดธุรกิจการศึกษาอยู่แล้ว ต้องการเพิ่มหลักสูตรในการให้บริการการศึกษาของศูนย์ปัจจุบันให้หลากหลายยิ่งขึ้น

 การลงทุนกับแฟรนไซส์ศูนย์หุ่นยนต์ โรโบมายด์

  1. ค่าแฟรนไชส์ 150,000 บาท (วันทำสัญญา)
  2. ค่าแฟรนไชส์ 30,000 บาท (หลังวันทำสัญญา 3 เดือน)
  3. ค่าแฟรนไชส์ 20,000 บาท (หลังวันทำสัญญา 6 เดือน)

การที่จะลงศูนย์หุ่นยนต์ โรโบมายด์นี้ได้นั้นคุณจะต้องมีคุณสมบัติตามที่แฟรนไซส์ศูนย์หุ่นยนต์ โรโบมายด์ต้องการอีกด้วยนั้นก็คือ คุณจะต้องสนใจการศึกษาทางเลือก แนวการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STEM) มีความสุขที่อยู่ท่ามกลางเด็กนักเรียน ได้โค้ช ได้ชี้แนะ ได้ท้าทายศักยภาพของเด็กๆและมุ่งมั่น กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ รักการเรียนรู้ เพียงเท่านี้คุณก็สามารถลงทุนรับแฟรนไซส์นี้ได้เลย

ข้อมูลติดต่อแฟรนไซส์ศูนย์หุ่นยนต์ โรโบมายด์

หากใครที่มีความสนใจต้องการสอบถามข้อมูลแฟรนไซส์ศูนย์หุ่นยนต์ โรโบมายด์ สามารถติดต่อสอบถามได้ตามข้อมูลด้านล่าง เนื่องจากทางทีมงาน ไทยอาชีพ.คอม ได้มีการติดต่อสอบถามแล้วว่ายังมีการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจซื้อแฟรนไชส์อยู่ค่ะ

ชื่อผู้ติดต่อ คุณกัมพล กันทะแก้ว ที่อยู่ สำนักงาน: 124 ถนนสุคันธราม ตำบลสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

ศูนย์ปฏิบัติงาน: สุขุมวิท 39 กรุงเทพ, @Curve Mall เชียงใหม่, EQ Square เชียงใหม่, มีโชคพลาซ่า เชียงใหม่, ศรีราชา ชลบุรี

โทร.081-715-7914 โทรสาร02-243-2268 อีเมล์ [email protected]

เว็บไซต์ www.robomindpbl.com

Facebook www.facebook.com/RoboMind.pbl

Youtube www.youtube.com/robomindpbl