ThaiArcheep.com

แฟรนไซส์ สถาบันพัฒนาคณิตศาสตร์ แฮ็พพิแมธ

สถาบันพัฒนาคณิตศาสตร์ แฮ็พพิแมธ เป็นสถาบันการเรียนรู้สำหรับวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กๆโดยเฉพาะการพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา โดยมีการพัฒนาเนื้อหาแบบฝึกหัดร่วมกันระหว่าง นักวิชาการศึกษาภาครัฐและบริษัท แฮ็พพิแมธ จำกัด เพื่อให้เนื้อหาของแบบฝึกหัด สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ไปถึงเนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้อย่างแข็งแกร่ง พร้อมที่จะเรียนในระบบโรงเรียน ได้อย่างราบรื่นตลอดชีวิตการเรียน สามารถคำนวณหรือแก้โจทย์ปัญหาอย่างชำนาญและมีทักษะกาเรียนและรับรู้ได้เป็นอย่างดี  สถาบันพัฒนาคณิตศาสตร์ แฮ็พพิแมธ จึงเป็นอีกสถาบันหนึ่งที่ได้สร้างชื่อเสียงมากมายจนเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี จึงสามารถขยายสาขาในเขตปริมณฑล และต่างจังหวัดได้ ทางเว็บไซต์ไทยอาชีพ จึงมองเห็นว่าแฟรนไซส์นี้เป็นอีกหนึ่งที่น่าลงทุนเป็นอย่างมาก สำหรับธุรกิจของครอบครับ หากใครสนใจสามารถลงทุนกับสถาบันพัฒนาคณิตศาสตร์ แฮ็พพิแมธได้เลย

ลักษณะของสถาบันพัฒนาคณิตศาสตร์ แฮ็พพิแมธ

เนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับอนุบาลพัฒนาทักษะการคำนวณ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ หลักสูตรคณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา พิชิตข้อสอบและเสริมเชาว์ปัญญา ที่สอดคล้องกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและผู้เรียนจะได้รับการปูพื้นฐานจากเรื่องง่ายๆ เพื่อให้มีกำลังใจการเรียนในระดับที่สูงขึ้น อย่างมั่นคง และเป็นขั้นตอน สามารถเชื่อมโยงความรู้เนื้อหาเดิมที่มีความเข้าใจและทำได้เป็นอย่างดีแล้ว  มาใช้ในการทำความเข้าใจเนื้อหาใหม่ๆ ในระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความเข้าใจที่เกิดจากการคิดและการลงมือทำ จนถูกต้องด้วยตนเอง จะเป็นความรู้ที่ยั่งยืน และเป็นความมั่นใจที่สร้างความสำเร็จให้ผู้เรียนตลอดชีวิต

 การลงทุนกับสถาบันพัฒนาคณิตศาสตร์ แฮ็พพิแมธ

  1. ค่า Franchise 50,000 บาท
  2. ค่า Royalty Fee 20% ของรายได้จากค่าเล่าเรียนของนักเรียน  1  คน 1 เดือน
  3. เงินทุนเริ่มต้น/สถานที่เปิดศูนย์ ที่เหมาะสมกับแต่ละศูนย์

การลงทุนกับแฟรนไซส์สถาบันพัฒนาคณิตศาสตร์ แฮ็พพิแมธนี้ คุณจะต้องมีคุณสมบัติตามที่แฟรชไซส์สถาบันพัฒนาคณิตศาสตร์ แฮ็พพิแมธต้องการนั้นก็คือ การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี มีใจรักการเป็นครู มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสามารถสอนและบริหารศูนย์ได้ด้วยตนเอง หากคุณลงทุนกับแฟรนไซส์นี้แล้วจะได้รับ

  1. สิทธิในการเปิดแฟรนไชส์ และเครื่องหมายแฮ็พพิแมธ
  2. สื่อ เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอนที่บริษัทแฮ็พพิแมธ ได้จัดทำขึ้น
  3. คู่มือการบริหารจัดการศูนย์แฮ็พพิแมธ
  4. สื่อเอกสารใช้ในการประชาสัมพันธ์ เช่น โลโก้ แบนเนอร์ แผ่นปลิว ตรายาง นามบัตร และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ
  5. บริษัทให้การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ บุคลากรทุกระดับของศูนย์อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆตลอดระยะเวลาของสัญญา

ข้อมูลติดต่อกับสถาบันพัฒนาคณิตศาสตร์ แฮ็พพิแมธ

หากใครที่มีความสนใจต้องการสอบถามข้อมูลแฟรนไชส์สถาบันพัฒนาคณิตศาสตร์ แฮ็พพิแมธ สามารถติดต่อสอบถามได้ตามข้อมูลด้านล่าง เนื่องจากทางทีมงาน ไทยอาชีพ.คอม ได้มีการติดต่อสอบถามแล้วว่ายังมีการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจซื้อแฟรนไชส์อยู่ค่ะ

ชื่อผู้ติดต่อ คุณชนินทร์ ปรีชพันธุ์

ที่อยู่ 89/106 วิสต้าปาร์ค แจ้งวัฒนะ ถ.เลี่ยงเมืองปากเกร็ด ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร. 081–8552309, 02-5845196

โทรสาร 02 – 5845494

อีเมล์ [email protected]

เว็บไซต์ www.happymath.co.th