ThaiArcheep.com

แมลงครั่ง เลี้ยงง่ายไม่คลั่ง ได้ไร่ละแสน

                สัตว์ตัวเล็ก ๆที่หลายคนไม่สนใจกลับกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่ตอนนี้กำลังมีความต้องการสูงในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากคุณประโยชน์ที่โดดเด่น สัตว์ชนิดนี้ก็คือ แมลงครั่ง หลายคนอาจจะสงสัยว่าหน้าตาของแมลงครั่งเป็นอย่างไรครั่งเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่อยู่ในตระกูลเดียวกับเพลี้ย ที่จะอาศัยอยู่ตามต้นไม้ใหญ่และคอยกินน้ำเลี้ยงของต้นไม้เป็นอาหาร ซึ่งในประเทศอินเดียเป็นประเทศที่มีการเลี้ยงแมลงครั่งมากที่สุด รองลงมาก็ประเทศไทย

แมลงครั่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจ

แมลงครั่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวเล็กที่ให้ผลตอบแทนสูง

                ซึ่งคุณประโยชน์ของยางหรือชันของแมลงครั่งที่ทำให้อุตสาหกรรมโดยสามารถที่จะแปรรูปเป็น ครั่งเม็ด ครั่งแผ่น ใช้ทำเชลแล็กทาไม้ แคปซูลใส่ยา เครื่องสำอางสีแดง และมีการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาอีกด้วย โดยราคาที่ซื้อขายกันในตลาดตกอยู่ที่ 80 ถึง 90 บาทต่อกิโลกรัม

การเลี้ยงครั่ง

แมลงครั่ง มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า( Laccifer lacca kerr ) ถือว่าเป็นศัตรูพืชชนิดหนึ่งที่อยู่ในตระกูลเดียวกับเพลี้ยเนื่องจากลักษณะของการดำรงชีวิตที่จะคอยเกาะกินน้ำเลี้ยงจากต้นไม้เป็นอาหาร โดยต้นไม้ที่ครั่งชอบอาศัยอยู่จะเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่และมีลักษณะทรงพุ่ม โดยส่วนมากแล้วเกษตรกรจะนิยมปลูกต้นจามจุรีในการเลี้ยงครั่ง

สารซึ่งมีลักษณะ

สารซึ่งมีลักษณะนิ่มเหนียวสีเหลืองคือสิ่งที่แมลงครั่งขับถ่ายออกมาเมื่อโดนอากาศจะแข็งตัวกลายเป็นสีน้ำตาลและนี่เองที่เรียกว่า”ครั่ง”

                โดยพื้นที่ 1 ไร่ สามารถที่จะปลูกต้นจามจุรีได้ประมาณ 12 ต้น อายุของต้นจามจุรีที่เหมาะสมในการเลี้ยงครั่งควรจะมีอายุประมาณ 3 ปีขึ้นไป หลังจากปลูกได้ต้นจามจุรีแล้วก็ควรเตรียมเครื่องมือในการเลี้ยงครั่งซึ่งมีอยู่ 3 อย่างด้วยกันคือ

  1. ฟางข้าว หรือ หญ้าคา
  2. ตอก หรือเชือกฟาง
  3. ครั่งพันธุ์ ท่อนละ 3 นิ้ว ซึ่งวิธีสังเกตว่าครั่งพันธุ์นั้นมีความสมบูรณ์หรือเปล่าเราสามารถที่จะดูได้จากรังที่ห่อหุ้มกิ่งไม้ต้องไม่มีขาดตอน ซึ่งครั่งพันธุ์ที่สามารถทำรังได้แบบที่กล่าวถือว่าเป็นครั่งพันธุ์ที่สมบูรณ์

หลังจากมีอุปกรณ์ 3 อย่างเรียบร้อยแล้วเราจะนำเอาฟางหรือหญ้าคา นำมาห่อครั่งพันธุ์ที่เราตัดไว้ท่อนละ 3 นิ้ว และนำเชือกที่เตรียมไว้มาผูกหัวผูกท้าย โดยทำอย่างนี้ทุกครั้งเมื่อมีการห่อครั่งพันธุ์ เมื่อทำการห่อเสร็จเรียบร้อยก็เอาฟางที่ห่อครั่งพันธุ์มามัดให้เป็นคู่และนำไปแขวนบนกิ่งของต้นไม้ให้ทั่วต้น

ต้นจามจุรีจะเป็น

ต้นจามจุรีจะเป็นต้นไม้ที่นิยมในการเลี้ยงแมลงครั่ง

อายุในการเลี้ยงครั่งนั้นจะอยู่ที่ 7 เดือน โดยเดือนที่นิยมเลี้ยงครั่งมากที่สุดก็คือ เดือน พฤษภาคม และเดือน มิถุนายน และจะไปเก็บ ครั่ง ได้ในเดืนอ พฤศจิกายน และเดือนธันวาคม แต่ถึงกระนั่นการเลี้ยงครั่งก็สามารถเลี้ยงได้ทั้งปี ขึ้นอยู่กับสภาพต้นไม้ ซึ่งการเลี้ยงครั่งนั้นจะเลี้ยงแบบต้นเว้นต้น อาทิ เลี้ยงต้นไม้ต้นที่ 1 จะเว้นต้นที่ 2 เป็นต้น เพื่อจะได้สามารถเลี้ยงครั่งได้ทุกปี เมื่อเลี้ยงครั่งปีนี้เสร็จแล้วก็พักต้นที่ 1 ไปเลี้ยงต้นที่ 2 แทน จะทำให้การครั่งที่เลี้ยงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอ

เมื่อครบกำหนดให้เราตัดกิ่งไม้ที่ครั่งอาศัยอยู่แล้วออกแล้วนำมากะเทาะเอาแต่ชันครั่งออกจากกิ่งเพื่อรอจำหน่าย ซึ่งราคาในตลาดจะขึ้นลงตามปริมาณครั่งแต่จะไม่ต่ำกว่า 30 บาทต่อกิโลกรัม

ลักษณะหน้าตาของ

ลักษณะหน้าตาของครั่ง

แต่ใช่ว่าการเลี้ยงครั่งซึ่งเป็นศัตรูพืชของต้นไม้จะไม่มีสัตว์ที่เป็นศัตรูของครั่ง โดยศัตรูที่เป็นศัตรูของแมลงครั่งของคือ มดดำ ถือว่าเป็นตัวทำลายครั่งในระยะแรก เราควรป้องกันด้วยการนำผ้ามาชุบน้ำมันเครื่องและผูกรอบต้นไม้ เมื่อครั่งมีอายุที่แก่ขึ้นเราควรนำผ้าที่ผูกไว้ออกและปล่อยให้มดดำไปทำความสะอาด รังครั่งและกำจัดศัตรูครั่ง ซึ่งเป็นระบบนิเวศที่สามารถช่วยเหลือเกื้อหนุนกันตามธรรมชาตินั่นเอง