ThaiArcheep.com

แล้งนี้รับมือด้วยการปลูกข้าวเปียกสลับแห้ง

                การทำการเกษตรนั้นนิสัยอย่างหนึ่งที่เกษตกรจะต้องมีนั้นก็คือการเรียนรู้และเปิดรับเทคนิคและวิธีการรวมถึงนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้การทำการเกษตรมีต้นทุนที่ถูกลง ได้ผลผลิตที่มากขึ้นผลผลิตมีคุณภาพมากขึ้น อย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่าในปัจจุบันประเทศไทยเรากำลังก้าวเข้าสู่หน้าร้อนเพียงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างร่วมรณรงค์ให้เกษตรกรที่ทำนาช่วยกันประหยัดน้ำจนกกระทั่งมีการสั่งห้ามให้เกษตรบ้างพื้นที่ให้หยุดทำนา เพราะรัฐบาลเกรงว่าจะมีน้ำไม่พอให้เกษตกรที่ทำนา ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการนำเสนอวิธีที่จะช่วยให้การปลูก ข้าว ใช้น้ำน้อยลงแต่ยังคงประสิทธิภาพให้กับผลผลิต นอกจากนั้นการทำนาแบบเปียกสลับแห้งนี้ยังช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าวได้อีกด้วย

1หน้าแล้งที่จะมาถึงเกษตกร

หน้าแล้งที่จะมาถึงเกษตกรที่ปลูกข้าวต้องเตรียมรับมือ

วิธีการทำนาเปียกสลับแห้ง

การ ทำนาเปียกสลับแห้ง หรือการแกล้งข้าวนั้นจะมีผลดีก็คือเป็นการกระตุ้นให้รากของข้าวมีความแข็งแรงขึ้น ลำต้นแข็งแรงไม่ล้มง่ายซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตโดยตรง โดยการปลูกข้าวแบบนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการรู้ระดับน้ำของพื้นนาว่าอยู่ในระดับไหนด้วยการใช้ท่อน้ำขนาดประมาณ 6 นิ้วตัดให้ยาวพอประมาณ และเจาะรูเรียงกันโดนแต่ละรู้จะห่างกัน 1 เซนติเมตรเพื่อให้เรารู้ระดับน้ำในพื้นนา

2อีกหนึ่งเทคนิคในการปลูกข้าว

อีกหนึ่งเทคนิคในการปลูกข้าวที่ใช้น้ำน้อยเรืยกว่าการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง

                1.โดยในตอนแรกเราจะทำการปล่อยน้ำเข้าแปลงนาให้ระดับน้ำในแปลงนาอยู่ประมาณ 5 เซนติเมตร โดยระดับนี้จะอยู่ในช่วงตั้งแต่ปักดำจนกระทั่งข้าวอยู่ในช่วงตั้งท้อง

2. หลังจากนั้นก็ทำการปล่อยน้ำเข้าไปในท้องนาอีกให้น้ำอยู่ในระดับ 7 ถึง 10 เซนติเมตร โดยจะปล่อยให้ขาดน้ำครั้งแรกในช่วงที่ลำต้นข้าวกำลังเจริญเติบโตซึ่งระยะเวลาในการปล่อยให้น้ำแห้งนั้นจะอยู่ประมาณ 2 สัปดาห์หรือจนกว่าดินในพื้นท้องนานั้นจะแตกแยกออกจากกันซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าพื้นดินขาดน้ำ ในช่วงนี้เกษตรกรจะทำการใส่ปุ๋ยปละบำรุงดินก่อนที่จะปล่อยน้ำเข้านาอีกครั้งหนึ่ง

3การทำนาแบบเปียกสลับ

การทำนาแบบเปียกสลับแห้งเรียกอีกอย่างว่าการแกล้งข้าว

                3. หลังจากปล่อยน้ำเข้านาแล้วจะทำการปล่อยน้ำอีกครั้งในช่วงที่ต้อนข้าวกำลังแตกก่อสูงสุดซึ่งเป็นการปล่อยให้ข้าวขาดน้ำเป็นครั้งที่สอง

4ระดับน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับ

ระดับน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการปลูกข้าวแบบใหม่นี้

                วิธีการนี้จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรได้สูงถึง 1200 กิโลกรัมต่อไร่และช่วยให้เกษตรกรลดการใช้น้ำจากเดิมอยู่ที่ 28 เปอร์เซนต์ และที่สำคัญที่สุดช่วยลดต้นทุนในการทำนา อาทิ ปุ๋ย การใช้สารเคมี น้ำมันเชื้อเพลิงในการดูดน้ำเข้านาได้สูงถึง 2000 บาทต่อไร่ โดยการ ทำนาเปียกสลับแห้ง นั้นสามารถทำได้ทุกพื้นที่ แต่ส่วนมากแล้วจะเน้นไปในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลแหล่งน้ำ หรือการทำนาปรัง ซึ่งการทำนาวิธีนี้จะช่วยให้เกษตรกรมีการลุดต้นทุนและสารเคมีลง ทำให้สุขภาพของเกษตรกรก็ดีขึ้นด้วยนั้นเอง

5การปลูกข้าวแบบเปียกสลับ

การปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งจะประหยัดน้ำและยังช่วยหใผลผลิตมีคุณภาพอีกด้วย

6การปลูกข้าวแบบใหม่นี้

การปลูกข้าวแบบใหม่นี้ทำไม่ยากเพียงแต่เปิดใจและลองทำดู