ThaiArcheep.com

โคมลี มีเดียเปิดตัวแพล็ตฟอร์ม RevX แพล็ตฟอร์มการทําการตลาดลูกค้าสัมพันธ์แบบติดตาม

revx
โคมลี มีเดียเปิดตัวแพล็ตฟอร์ม RevX แพล็ตฟอร์มการทําการตลาดลูกค้าสัมพันธ์แบบติดตาม

แพล็ตฟอร์มสําหรับยุคหน้าซึ่งผนวกข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์เพิ่มเติมไปกับการส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์และแอ

พลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อการจัดแคมเปญที่เหมาะสมกับช่องทางการตลาดแต่ละช่องทาง

มุมไบ (30 กันยายน 2557)

วันนี้ โคมลี มีเดีย บริษัทเทคโนโลยีสื่อแถวหน้าของเอเชียแปซิฟิกได้เปิดตัวแพล็ตฟอร์ม RevX

แพล็ตฟอร์มการทําการตลาดลูกค้าสัมพันธ์ แพล็ตฟอร์ม RevX ทันสมัยกว่าแพลตฟอร์มรุ่นแรกๆ

ตรงที่นักการตลาดสามารถตอบรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ครอบคลุมกว่า ผ่าน เว็บไซต์ มือถือ

และ การทําการตลาดลูกค้าสัมพันธ์แบบติดตาม เพื่อสามารถเข้าถึงลูกค้าได้โดยผ่านเครื่องมือต่างๆ

นักการตลาด จะสามารถควบคุมข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าได้อย่างโปร่งใส ด้วย RevX และ

จัดแคมเปญการตลาดที่เหมาะสมกับช่องทาง อาทิ เว็บไซต์ มือถือ และเฟซบุ๊ค ได้

“การสื่อสารกับแบรนด์ของลูกค้าจะไม่ถูกจํากัดเฉพาะช่องทางเว็บไซต์อีกต่อไป

ด้วยการผุดขึ้นของช่องทางต่างๆ อาทิ แอพลิเคชั่นมือถือ เครือข่ายสังคมออนไลน์

ช่องทางที่ใช้สําหรับบริการลูกค้า ฯลฯ ตอนนี้ลูกค้าจะเชื่อมต่อกับแบรนด์ได้จากหลายแหล่ง

และให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับความชื่นชอบของพวกเขา” อมาร์ โกล ผู้ก่อตั้งและซีอีโอโคมลี มีเดีย

กล่าว “คลื่นลูกถัดไปของการตลาดแบบเฉพาะช่องทางเป็นเรื่องของการนําการสื่อสารกับแบรนด์ของลูกค้ามาใช้ใ

ห้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นและการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวอย่างชาญฉลาด เพื่อจัดแคมเปญที่เหมาะกับช่องทาง

ด้วย RevX เรากําลังเสนอตราสัญลักษณ์ของบริษัทที่แสดงถึงความโปร่งใสและการควบคุม”

อย่างไรก็ตาม โคมลีได้ทํา DSP การตลาดแบบติดตามมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 แต่ด้วยการมาถึงของ

RevX การเปิดตัวฟีเจอร์การตลาดลูกค้าสัมพันธ์แบบติดตาม การกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Custom

Audience) สําหรับเฟซบุ๊คและเว็บไซต์สามารถเป็นไปได้ นักการตลาดสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล CRM

อาทิ ชื่ออีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์เพื่อสร้างแคมเปญบนเฟซบุ๊คที่เรียกดูข้ามอุปกรณ์ได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้

นักการตลาดยังสามารถสร้างแบนเนอร์และแคมเปญการตลาดแบบติดตามบนอุปกรณ์มือถือเพื่อให้บร

รลุเป้าหมายขั้นสูงสุดของการเพิ่มปริมาณธุรกรรม การมีส่วนร่วมของลูกค้า หรือการติดตั้งแอพลิเคชั่น

client การตลาดแบบติดตามที่มีอยู่ของโคมลีสามารถส่งต่อข้อมูล CRM ไปยัง RevX

ได้อย่างราบรื่นและและสามารถเพิ่มแคมเปญไปยังเฟซบุ๊คได้ทันที แคมเปญสําหรับทดสอบ (เวอร์ชั่น beta)

ของบริษัทสามารถทําให้ปริมาณธุรกรรมเพิ่มขึ้นถึง 50% โดยการเปิดใช้ Facebook Website Custom

Audiences Campaign ผ่าน RevX

“การทําการตลาดมีความยืดหยุ่นมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ใช้กําลังสื่อสารกับเราผ่านอุปกรณ์หลากประเภท

จากหลากสถานที่ หลากคุณสมบัติ

ความท้าทายอยู่ที่การดึงข้อมูลจากลูกค้าเพื่อสร้างโปรไฟล์ของลูกค้าที่สมบูรณ์

และนําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการสร้างข้อความที่เหมาะสมกับลูกค้า

การรุกคืบเข้าสู่แวดวงของการตลาดลูกค้าสัมพันธ์แบบติดตามของ RevX ตลอดจนวิธีการนําเสนอ

อุปกรณ์เคลื่อนที่และเว็บไซต์ เป็นข้อเสนอที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่ง

และเรากําลังเกาะติดกลยุทธ์นี้เพื่อกําหนดขนาดธุรกิจของเราจากช่องทางต่างๆ” กาแกน ออโรรา

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด Printvenue.com บริการการพิมพ์ตามสั่งชั้นนําของอินเดีย กล่าว

เกี่ยวกับโคมลี มีเดีย

โคมลี มีเดียคือบริษัทเทคโนโลยีสื่อแถวหน้าของเอเชียแปซิฟิกที่ให้บริการโซลูชั้นผ่านแบนเนอร์

มือถือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ และวีดีโอแก่นักการตลาด เอเจนซี

โคมลีกําลังสร้างแพล็ตฟอร์มสําหรับยุคหน้าซึ่งเพิ่มอํานาจการซื้อสื่อผ่านระบบออนไลน์เพื่อทําให้การโฆษณ

าผ่านแบนเนอร์ มือถือ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ง่ายขึ้นและโปร่งใส สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองมุมไบ

โคมลี มีเดียมีพนักงาน 300 คนในสํานักงาน 12 แห่ง ในอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย

และนิวซีแลนด์ โคมลีเป็นบริษัทร่วมทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุน อาทิ Norwest Venture Partners,

Nexus Venture Partners, Helion Venture Partners, Draper Fisher Jurvetson, และ Peepul Capital

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่ http://www.komli.com