ThaiArcheep.com

โอ่งแก๊สชีวภาพ งามละมุล

                 สวัสดีครับเพื่อน ๆไทยอาชีพวันนี้วันจันทร์เรากลับมาพบกันอีกแล้ว เมื่อวานผมไปเจอภูมิปัญญาของคนไทยที่นำวัสดุเหลือใช้นำกลับมาทำใหม่ วันนี้เลยอยากนำมาเล่าให้ฟังครับ ซึ่งภูมิปัญญานี้มีความเกี่ยวข้องกับ อาชีพเกษตรกรรม ด้วยซึ่งวัสดุเหลือใช้นั้นก็เป็นวัสดุเหลือใช้ที่ได้มาจากการทำเกษตรนั่นเองละครับ

ในการเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นชนิดใดชนิดหนึ่งก็ตามจะเหลือขี้หรือมูลสัตว์ไว้ให้เราดูต่างหน้า ซึ่งขี้หรือมูลนี้มีประโยชน์หลากหลายซึ่งประโยชน์ที่เราเห็นได้ชัดมาตั้งแต่สมัยก่อนก็คือการเป็นปุ๋ยช่วยบำรุงดิน แต่ก่อนที่ขี้หรือมูลจะสลายเป็นธาตุอาหารให้กับดินและพืชนั้น จะเกิดแก๊สขึ้น ซึ่งแก๊สส่วนนี้ละครับที่สามารถนำมาทำประโยชน์ได้เพียงแต่เราต้องเก็บรวบรวมมาไว้ด้วยกัน

หน้าตาแบบจำลองโอ่งแก๊วชีวภาพ งามละมุลหน้าตาแบบจำลองโอ่งแก๊วชีวภาพ งามละมุล

ความเป็นมาของโอ่งแก๊สชีวภาพ งามละมุล

นางละมุล – นายพลายงาม แก้วตาล ที่อยู่ 65 หมู่ 5 บ้านทรัพย์ตะเคียน ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ถือว่าเป็นผู้คิดค้น โอ่งแก๊สชีวภาพ งามละมุล โดยทั้งสองคนเป็นเจ้าของฟาร์มโคนม จุดเริ่มต้นก็เริ่มจากการอยากจะเดินตามพ่อหลวงในหลักเศรษฐกิจพอเพียง พี่ละมุลและพี่พลายงาม ก็ได้เริ่มทำการทดลองสร้างโอ่งแก๊สชีวภาพขึ้นมา โดยนำมูลโคที่ได้จากการเลี้ยงมารวมกันในโอ่งงามละมุลที่ประดอบขึ้นเสร็จแล้ว เพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะมีแก๊สไว้ใช้ตามบ้านได้แล้ว ซึ่งความแรงรวมถึงการใช้งานนั้นสะดวกเหมือนกับการใช้แสถังทั่วไปเลยครับ

รายละเอียดต่างๆของโอ่งแก๊สชีวภาพ งามละมุลรายละเอียดต่างๆของโอ่งแก๊สชีวภาพ งามละมุล

วิธีการทำโอ่งแก๊สชีวภาพ งามละมุล

อย่างแรกต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์ทั้งหมดมีดังนี้

ทรายหยาบ จำนวน 2 คิว 800บาท

ปูนซิเมนต์ จำนวน 8 ถุง 880บาท

หินเบอร์ 1 จำนวน 1 คิว 400 บาท

อิฐบล็อค จำนวน 80 ก้อน 320 บาท

เหล็ก ขนาด 2 หุน จำนวน 1 เส้น 50 บาท

ท่อใยหิน 4 นิ้ว ยาว 2 ม.จำนวน 1 ท่อน 60 บาท

แผนภูมินี้จะช่วยทำให้เราเข้าในมากขึ้นแผนภูมินี้จะช่วยทำให้เราเข้าในมากขึ้น

ท่อเหล็ก 6 หุน ยาว 50 ซม 60 บาท

บ่อปูน 80 ซม. จำนวน 1 อัน 90 บาท

ฟริ๊นโค้ท 1 ลิตร 80 บาท

น้ำยากันซึม จำนวน 1 ลิตร 40บาท

ท่อ PVC 4 หุน 240 บาท

หัวเตาแก๊ส พร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ชุด 500 บาท

วาล์วปิด-เปิด จำนวน 2 ตัว 150 บาท

สายยาง จำนวน 2 เมตร 30 บาท โอ่ง ขนาด 2000  ลิตร จำนวน 1 ใบ 1000  บาท

ข้อต่อ กาว และอื่น ๆ ประมาณ 300 บาท รวม 5000 บาท

แผนภูมิที่ 2 ที่บอกรายละเอียดต่าง ๆแผนภูมิที่ 2 ที่บอกรายละเอียดต่าง ๆ

วิธีการทำโอ่งหมักและท่อนำแก๊ส

  1. ขุดดินให้ได้ตามขนาดพอที่จะวางโอ่งและวางโอ่งลงไปในหลุดที่ขุดไว้
  2. เจาะโอ่งบริเวณด้านล่างด้านใดด้านหนึ่งระบายมูลสัตว์สู่บ่อล้น สูง 40 เวนติเมตร กว้าง 45 เซนติเมตร
  3. ภายในโอ่งฉาบปูนขัดมันแล้วทาปริ้นโค๊ท
  4. ปากโอ่งวางไม้ที่รอบรับน้ำหนักได้เทปูนทับอีกที
  5. เจาะรูเพื่อทำเป็นช่องวางท่อแก๊สและเสริมเหล็กเพื่อความมั่นคงและแข็งแรง
  6. เทปูน ยากันซึมใช้สังกะสีพ่นลาย
  7. ก่อบล็อกสูง 1 ก้อนใส่น้ำหล่อเลี้ยงให้ความชุ่มชื้นแก่โอ่ง
  8. เติมน้ำเพื่อเช็ครอยรั่ว

ขั้นตอนการทำเอาโอ่งลงไปในหลุมที่เราขุดขั้นตอนการทำเอาโอ่งลงไปในหลุมที่เราขุด

วิธีทำบ่อล้น

สร้างบ่อล้นทางฝั่งบ่อปรับความดินและก่ออิฐบล็อกติดกับตัวโอ่งฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่ง สูงขนาด 180 ถึง 200 เซนติเมตร หรือสูงเท่ากับอิฐบล็อก 4 ก้อนโดยก่อให้อยู่ในลักษณะที่ล้อมบ่อปรับความดันไว้ ฉาบปูนบริเวรด้านในของบ่อล้น

ลักษณะการวางบ่อเติมมูลลักษณะการวางบ่อเติมมูล

วิธีทำบ่อปรับความดัน

ทำบ่อปรับความดันบริเวณก้นโอ่งที่เจาะเอาไว้ โดยก่ออิฐบล็อก เป็นรูปสี่เหลี่ยม ด้านข้าง 2 ก้อน ด้นหน้า 1 ก้อนสูง 2 ก้อน

วิธีทำบ่อเติม

เทปูนทำบล็อกเป็นลักษณะวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตลบริเวณพื้นเทปูนหนา 5 ถึง 7 เซนติเมตร ใส่ท่อใบหินให้เชื่อมกับโอ่งในด้านตรงข้ามกับบ่อล้นและบ่อปรับความดัน

รอจนปูนแห้งแล้ว เทมูลสัตว์ลงไปเพื่อเริ่มขบวนการหมัก หลังจากทดลองจุดแล้วติดก็สามารถนำไปใช้ได้

ภาพนี้โอ่งแก๊สชีวภาพ งามละมุลจะเสร็จแล้วภาพนี้โอ่งแก๊สชีวภาพ งามละมุลจะเสร็จแล้ว

วิธีการเติมมูลสัตว์

ในครั้งแรกให้เติมมูลสัตว์ลงไปโดยใช้ผสมน้ำในอัตราส่วน 1 ต่อ 1  ส่วนในการเติมครั้งต่อไปให้เติมมูลสัตว์ทุก ๆ3 ถึง 4 วัน ประมาณครั้งละ 30 กิโลกรัมต่อน้ำ 30 ลิตร

การดูแลรักษา

การดูแลรักษา โอ่งแก๊สชีวภาพ งามละมุล  อย่างปล่อยให้น้ำที่หัวโดมแห้งถึงจะไม่ได้ใช้ก็ตามเพราะน้ำที่หัวโดมจะทำหน้าที่ให้ความชุ่มชื้นกับโอ่งซึ่งจะทำให้โอ่งมีอายุการใช้งานที่นานขึ้น