ThaiArcheep.com

ไข่มดแดง สิ่งเล็กที่โลกตะลึง

                ถ้าพูดถึง ไข่มดแดง ทุกคนคงจะรู้จักดีอยู่แล้วว่าเป็นอาหารขึ้นชื่อที่หากินได้ยากเป็นอาการที่มีตามฤดูกาลเท่านั้นทำให้ราคาของไข่มดแดงมีราคาสูงตลอดทั้งปี ซึ่งรสชาติของไข่มดแดงก็เป็นที่ถูกอกถูกใจใครหลายคนเช่นกัน แต่หลังจากที่ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ออกมาแนะนำชาวโลกให้กินไข่มดแดง ทำให้ไข่มดแดงเป็นที่สนใจของต่างประเทศจนมีคนคิดจะทำไข่มดแดงอัดกระป๋องส่งออกต่างประเทศเลยทีเดียว

ไข่มดแดงเป็นอาหาร

ไข่มดแดงเป็นอาหารที่คุณค่าไปด้วยประโยชน์

                ซึ่งแน่นอนว่าราคาของไข่มดแดงตามปกติก็มีราคาสูงอยู่แล้ว แต่ในปัจจุบันความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศมีมากขึ้น ประกอบกับไข่มดแดงสามารถเก็บหาได้ตามฤดูกาลทำให้ไข่มดแดงมีราคาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในหน้าร้อนราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 500 บาทเลยทีเดียว แต่ถ้าเป็นแบบกระป๋อง 400 กรัม จะอยู่ที่ 160 บาทไข่มดแดงอัด

ไข่มดแดงอัดกระป๋อง

การเลี้ยงมดแดง

ในสมัยก่อนคงไม่มีใครคิดถึงว่า ไข่มดแดง จะกลายเป็นสิ่งที่หลายคนต้องการไปทั่วโลก ซึ่งในบ้านเรามีการนำไข่มดแดงมาประกอบอาหารรับประทานกันมานานแล้ว แต่ด้วยความต้องการที่สูงขึ้นจึงมีคนคิดที่จะเลี้ยงมดแดงเพื่อเอาไข่มดแดงในเชิงพาณิชย์กันมาก เพื่อให้มีไข่มดแดงออกจำหน่ายนอกฤดูกาล โดยมดแดงเองสามารถเลี้ยงได้ด้วยกัน 2 วิธีคือ

  1. เลี้ยงมดแดงด้วยวิธีธรรมชาติ
  2. เลี้ยงมดแดงด้วยวัสดุเลียนแบบธรรมชาติ

ซึ่งการเลี้ยงมดแดงทั้งสองแบบนี้จะให้ผลผลิตที่แตกต่างกันออกไป การเลี้ยงแบบธรรมชาติจะให้ผลผลิตที่ดีกว่าการเลี้ยงด้วยวัสดุเลียนแบบธรรมชาติ เนื่องจากการเลี้ยงแบบที่ 2 นี้ยังอยู่ในช่วงของการทำวิจัยซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมายังไม่แน่นอนนักอาหารของมดแดง

อาหารของมดแดงก็จะเป็นพวกเศษอาหารและน้ำตาล

การเลี้ยง มดแดง ด้วยวิธีธรรมชาติ อย่างแรกเราต้องหาต้นไม้ยืนต้นที่ไม่ผลัดใบให้กับมดแดงได้ทำรังและอาศัยอยู่ อาทิ มะม่วง ชมพู่ หว้า เงาะ ลองกอง ลําไย เป็นต้น ส่วนมากแล้วมดแดงจะชอบอาศัยอยู่บนต้นมะม่วงซึ่งเป็นต้นไม่ทรงพุ่มมีกิ่งก้านสาขาให้สามารถทำการเกาะเพื่อไต่ไปหาอาหารและน้ำให้กับตัวอ่อน และสิ่งที่ต้องสังเกตอีกอย่างก็คือต้นไม้ที่มดแดงชอบไปอยู่จะมีใบไม้ที่มีลักษณะมันเงาเพื่อง่ายต่อการสร้างรัง หลังจากนั้นก็ตัดขวดพลาสติกน้ำอัดลมขนาด 1.25 ลิตร หรือจะใหญ่กว่านั้นก็ได้ โดยตัดแบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ ส่วนหัวไว้ใส่อาหารให้กับมดแดง ส่วนก้นขวดจะไว้ใส่น้ำให้กับมดแดงการเลี้ยงมดแดง

การเลี้ยงมดแดงด้วยวิธีธรรมชาติ

 โดยนำขวดที่ทำการตัดแล้วผูกกับต้นไม้ที่เตรียมไว้โดยความสูงที่เหมาะสมที่สุดก็อยู่ประมาณหน้าอก หรือประมาณ 1.5 เมตร แต่สิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือต้องตัดกิ่งไม้ไปวางไว้ในขวดน้ำที่ใส่อาหารและใส่น้ำด้วยเพื่อให้เป็นทางเดินให้มดแดงสามารถลงไปกินน้ำกินอาหารได้นั่นเอง เมื่อเตรียมสถานที่เรียบร้อยแล้วเราก็หารังมดแดงมามาไว้ที่โคนต้นไม้ มดแดงก็จะไต่ขึ้นไปทำรังบนต้นไม้ที่เตรียมไว้ โดยน้ำและอาหารก็ควรที่จะเปลี่ยนทุก 1 สัปดาห์ แต่ที่ต้องระวังมากที่สุดคือ มดดำซึ่งเป็นศัตรูของมดแดงเราควรหมั่นตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

ซึ่งระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวไข่มดแดงจะอยู่ที่ 4 ถึง 5 เดือนก็สามารถที่แหย่ไข่มดแดงนำไปจำหน่ายและประกอบอาหารได้แล้ว โดยไข่มดแดงจะมีความอุดสมบูรณ์มากกว่าที่ได้ตามธรรมชาติ โดย 1 รังมดแดงที่เลี้ยงจะได้ไข่มดแดงประมาณ 1 ถึง 2 กิโลกรัม แต่ถ้าเป็นตามธรรมชาติจะได้ประมาณ 2 ถึง 3 ขีดการเลี้ยงมดแดงด้วยวัสดุ

การเลี้ยงมดแดงด้วยวัสดุเลียนแบบธรรมชาติ

ในเวลานี้การเลี้ยงมดแดงด้วยวิธีธรรมชาติเป็นวิธีที่ได้ผลดีที่สุดส่วนการเลี้ยงมดแดงด้วยวัสดุเลียนแบบธรรมชาตินั้นจะใช้ขวดพลาสติกขนาด 1.25 ลิตรเช่นกันนำมาตัดเป็นสองส่วนและนำส่วนหัวใส่เข้าไปในส่วนก้นขวด และนำมาติดกันห้อยหัวลงไว้กับต้นไม้ แต่การทำวิธีนี้ยังไม่ได้ผลที่แน่นอนซึ่งอยู่ในช่วงของการวิจัยและพัฒนาอยู่