ThaiArcheep.com

ไรแดง เกิดมาเพื่อเป็นอาหาร

                ในธรรมชาติจะมีห่วงโซ่อาหาร ซึ่งภายในห่วงโซ่อาหารจะมีทั้งผู้ล่าและผู้ถูกล่าส่วนประกอบสำคัญ 2 ส่วนนี้ทำให้เกิดห่วงโซ่อาหารและเกิดธรรมชาติขึ้น แต่มีสัตว์บางจำพวกจะเป็นผู้ถูกล่า หรืออาหารให้กับสัตว์อื่นอยู่ตลอดโดยไม่กลายเป็นผู้ล่าทำให้สัตว์ที่อยู่ในกลุ่มนี้กลายเป็นสัตว์ที่เกิดมาเพื่อเป็นอาหาร หนึ่งในสัตว์ที่เป็นอาหารให้กับสัตว์อื่นก็คือ ไรแดงลักษณะของไรแดง

ลักษณะของไรแดง

                หลานคนอาจจะไม่เห็นเห็นหน้าตาของ ไรแดง เพราะส่วนมากแล้วไรแดงจะเป็นสัตว์ตัวเล็ก ๆที่อาศัยกันเป็นกลุ่มในน้ำเขียว ซึ่งอุดมไปด้วยอาหารของไรแดง ประโยชน์ของไรแดงนั้นมีมากมาย ส่วนมากแล้วไรแดงจะถูกนำไปเป็นอาหารของสัตว์น้ำในช่วงอนุบาล ไรแดงมีคุณค่าทางอาหารที่มากมายเหมาะสำหรับการเลี้ยงลูกสัตว์น้ำขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็น ปลาสวยงามและปลาเศรษฐกิจ แม้กระทั่งกุ้งก็ตาม ในปัจจุบันไรแดงในธรรมชาติเหลือน้อยลงมากทำให้มีการเพาะไรแดงในเชิงพาณิชย์ออกขายเพื่อจำหน่ายเป็นอาหารให้กับสัตว์น้ำวัยอ่อน ซึ่งราคาที่ใช้ซื้อขายกันนั้นจะอยู่ที่ 250 บาทต่อกิโลกรัมไรแดงสามารถหาได้ตาม

ไรแดงสามารถหาได้ตามแหล่งน้ำตามธรรมชาติ

วิธีเลี้ยงไรแดง

วิธีเลี้ยงไรแดงนั้นไม่ยากเพียงแต่ต้องมีอุปกรณ์สำหรับการเลี้ยงไรแดงคือ

  1. บ่อซีเมนต์ขนาด 4 X 4 เมตร หรือจะเป็นบ่อวงปูนซีเมนต์หรือ ถังพลาสติกก็ได้ซึ่งภาชนะในการเลี้ยงไรแดงสามารถประยุกต์ตามสถานที่ได้
  2. ปลาป่น 1 กิโลกรัม โดยนำปลาบ่นเป็นส่วนผสมในการทำน้ำเขียว
  3. รำละเอียด 6.5 กิโลกรัม เป็นอีกหนึ่งส่วนผสมที่จะทำน้ำเขียว ปริมาณการใช้รำละเอียดและปลาป่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดของภาชนะที่เลี้ยงถ้ามีการเลี้ยงในภาชนะที่ใหญ่ขึ้นก็ให้เพิ่มปริมาณปลาป่นและรำละเอียดให้มากขึ้น
  4. หัวเชื้อสาหร่ายเซลล์เดียวหรือที่เรารู้จักก็คือน้ำเขียว จะเป็นส่วนสำคัญเพราะนี่คือแหล่งอาหารของไรแดง
  5. พ่อแม่พันธุ์ไรแดง เราสามารถหาได้จากแหล่งน้ำที่สมบูรณ์ตามธรรมชาติ
  6. ปูนขาว ไว้ปรับสภาพน้ำซึ่งปูนขาวจะใช้ก็ต่อเมื่อน้ำมีความเป็นกรดเป็นด่างสูงบ่อปูซีเมนต์ที่นำมา

บ่อปูซีเมนต์ที่นำมาเลี้ยงไรแดงจะมีน้ำสีเขียว

หลังจากเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดเสร็จแล้วเราก็เริ่มจาการล้างบ่อซีเมนต์ที่เตรียมไว้ก่อนถ้าเป็นบ่อซีเมนต์ใหม่เราควรนำปูนขาวใส่ลงไปเพื่อปรับสภาพน้ำก่อน โดยทิ้งน้ำไว้ประมาณ 10 ถึง 15 วัน เพื่อลดความเป็นกรดเป็นด่างของปูน หลังจากนั้นก็เทน้ำออกใส่น้ำสะอาดใหม่อีกครั้งและนำปลาป่น และรำละเอียดใส่ลงไปซึ่งปริมาณการใส่วัตถุดิบ 2 อย่างนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของภาชนะที่นำมาเลี้ยงไรแดง หลังจากนั้นก็กวนน้ำให้วัตถุทั้ง 2 เข้ากัน ทิ้งไว้ 2 วันก่อนที่จะใส่หัวเชื้อสาหร่ายเซลล์เดียวลงไปและก็กวนน้ำให้หัวเชื้อสาหร่ายเข้ากับน้ำที่เตรียมไว้ไรแดงเป็นอาหารของสัตว์

ไรแดงเป็นอาหารของสัตว์น้ำขนาดเล็กหรือแม้กระทั่งสัตว์น้ำวันอ่อน

เมื่อเสร็จกระบวนการนี้ก็ให้ทิ้งน้ำเขียวไว้กลางแดดประมาณ 5 วัน โดยระหว่างตากแดดนั้นเราควรที่จะกวนน้ำอยู่เสมอ เมื่อได้น้ำเขียวซึ่งเป็นอาหารของ ไรแดง แล้วค่อยนำพ่อแม่พันธุ์ไรแดงใส่ลงไปในบ่อ หลังจากนั้นประมาณ 2 ถึง 3 วัน ไรแดงจะเต็มบ่อ ก็สามารถที่จะนำไรแดงออกจำหน่ายได้เลยทันที โดยจะขายเป็นช้อน ๆละ 10 บาท แต่ถ้าขายเป็นกิโลกรัมละ 250 บาทเลยทีเดียว