ThaiArcheep.com

ไส้เดือนฝอย ปราบศัตรูพืช

                ธรรมชาติจะสร้างทุกอย่างให้สมดุลกันเสอม คำๆนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินซึ่งสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติจะเกื้อหนุนกันเสมอจะไม่มีอะไรมากไปและน้อยไป ทุกอย่างที่อยู่ในธรรมชาติจะเป็นห่วงโซ่อาหาร ซึ่งแมลงตัวเล็กที่หลายคนไม่สนใจและไมเคยรู้จักอาจจะกลายเป็นทางออกในการทำเกษตรแบบปลอดสารพิษ ซึ่งในปัจจุบันนั้นเกษตรกรพยายามจะลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตรให้มากที่สุด ส่วนมากแล้วสาเหตุที่ใช้สารเคมีในการทำเกษตรก็มาจากแมลงศัตรูพืชนั้นเอง โดยธรรมชาติเองก็มีสัตว์ตัวเล็ก ๆกลุ่มหนึ่งที่ค่อยกำจัดแมลงและหนอนเหล่านี้อยู่แล้วสัตว์ตัวเล็ก ๆนี่ก็คือ ไส้เดือนฝอยไส้เดือนฝอยเป็นอีกทางเลือก

ไส้เดือนฝอยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการทำเกษตรปลอดสารพิษ

                ไส้เดือนฝอย จะมีลักษณะทางกายภาพเหมือนกับไส้เดือนซึ่งมีขนาดที่เล็กมาก เราจำเป็นต้องใช้แว่นขยายส่องดู ไส้เดือนฝอยจะเป็นอีกหนึ่งทางออกในการกำจัดแมลง หนอน ที่เป็นศัตรูพืชเหตุเพราะไส้เดือนฝอยจะใช้แมลงและหนอนเหล่านี้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นอาหารทำให้แมลงและหนอนที่คอยสร้างปัญหาให้เกษตรกรหมดไปไส้เดือนฝอยจะมีขนาด

ไส้เดือนฝอยจะมีขนาดตัวที่เล็กมาก

ลักษณะและการใช้งานไส้เดือนฝอย

ลักษณะของ ไส้เดือนฝอย จะมีลักษณะเป็นเส้นๆ ซึ่งตัวผู้จะมีขนาดตัวที่เล็กกว่าตัวเมียอยู่ 3 เท่า โดยเราสามารถแบ่งระยะการเจริญเติบโตของไส้เดือนฝอยได้เป็น 3 ระยะด้วยกันคือ

  1. ระยะไข่ซึ่งเป็นระยะที่จะอาศัยอยู่ในไส้เดือนตัวเมีย ซึ่งไส้เดือนตัวเมียสามารถที่จะผลิตไข่ได้ประมาณ 800 ถึง 1000 ฟอง ซึ่งเมื่อไข่ฟักเป็นตัวแล้วตัวแม่ก็จะตายลงในที่สุด
  2. ระยะตัวอ่อน จะเป็นระยะที่มีการลอกคราบทั้งหมด 4 ครั้งก่อนที่จะเป็นตัวเต็มวัย และทำการผสมพันธุ์
  3. ระยะตัวเต็มวัย จะเป็นระยะที่จะหาคู่และผสมพันธุ์ต่อไปไส้เดือนฝอยวิธีใช้งานไส้เดือนฝอยการทำลายแมลงของไส้เดือนฝอย

การทำลายแมลงของไส้เดือนฝอยจะเข้าไปกัดกินภายในตัวแมลง

ซึ่งลักษณะการเข้าทำลายแมลงและหนอน สามารถที่จะทำลายได้ตั้งแต่ระยะตัวอ่อน จนกระทั่งตัวเต็มวัยโดยไส้เดือนฝอยนี้จะเข้าสู่ร่างกายของแมลงได้จากทางช่องเปิดปากหรือรูทวาร แล้วเคลื่อนที่ไปยังช่องว่างในตัวแมลง เมื่อเข้าไปอยู่ในตัวแมลงแล้วไส้เดือนฝอยจะทำการปล่อยแบคทีเรียทำให้เลือดภายในตัวหนอนและแมลงเป็นพิษ จนกระทั่งแมลงและหนอนตายในที่สุด โดยส่วนมากแล้วแมลงและหนอนที่มีไส้เดือนฝอยเข้าไปสู่ร่างกายนั้นจะตายภายใน 48 ชั่วโมง เมื่อแมลงตายไส้เดือนฝอยก็จะเข้าสู่แมลงตัวใหม่ต่อไป

ในปัจจุบันมีการใช้ไส้เดือนฝอยแล้วซึ่งได้ผลดี ซึ่งไส้เดือนฝอยที่มีขายตามท้องตลาดจะอยู่ในรูปแบบของฟองน้ำสี่เหลี่ยมลูกเต๋า ซึ่งภายในฟองน้ำนั้นจะมีไส้เดือนฝอยอยู่ซึ่งวิธีการใช้งานก็ไม่ยากฟองน้ำที่มีตัวไส้เดือน

ฟองน้ำที่มีตัวไส้เดือนฝอยอยู่สามารถหาซื้อได้ทั่วไป

  1. นำฟองน้ำที่มีไส้เดือนฝอยอยู่ไปล้างกับน้ำสะอาดโดยมีภาชนะรองน้ำอยู่ด้วย ซึ่งเราจะใช้น้ำยาล้างจานช่วยให้ไส้เดือนฝอยออกจากฝอยน้ำก็ได้ โดยนำฟองน้ำไปล้างน้ำสะอาดหลาย ๆรอบเพื่อให้แน่ใจว่าไส้เดือนฝอยได้หลุดออกมาหมดแล้ว
  2. นำน้ำที่มีไส้เดือนฝอยอยู่ไปใส่ บัวรดน้ำ หรือถังฉีดยา เพื่อนำไปรดหรือฉีดพ่นที่พื้นดินหรือต้นไม้ที่มีแมลงและหนอนเข้ามารบกวน การฉีดไส้เดือนฝอยเราควรฉีดในช่วงเย็นแต่ถ้าดินที่ฉีดมีลักษณะแห้งเราควรรดน้ำให้ชุ่มชื่นก่อนที่จะฉีดไส้เดือนฝอยลงไปถ้าเราใช้ไส้เดือนฝอยไม่

ถ้าเราใช้ไส้เดือนฝอยไม่หมดก็สามารถเก็บรักษาได้ด้วยการไว้ในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิที่ 7-10 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถเก็บได้นาน 4 เดือน

แน่นอนว่าไส้เดือนฝอยจะมุ่งทำลายกับแมลงและหนอนที่เป็นศัตรูพืชเท่านั้น ไส้เดือนฝอยไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆรวมถึงต้นไม้และผลผลิตที่นำไส้เดือนฝอยไปฉีดด้วย ไส้เดือนฝอยถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการทำเกษตรปลอดสารเคมีอย่างแท้จริง