ThaiArcheep.com

ไหลบัวสร้างรายได้ เดือนละเป็นแสน

                อย่างที่เรารู้กันว่า บัว เป็นพืชที่มีคุณประโยชน์รอบด้านส่วนต่าง ๆของบัวสามารถนำมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าได้อย่างมาก เริ่มจากดอกบัวที่ตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นดอกไม้ที่จำเป็นต้องใช้ในการไหว้พระและใช้ในงานพิธีสำคัญทางศาสนาทำให้ผลผลิตของดอกบัวยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่เสมอ นอกจากดอกบัวแล้วฝักสดยังสามารถเก็บขายสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อีกด้วย แต่ที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับเกษตรกรจังหวัดนครปฐมก็คือ ไหลบัว หลายคนก็คงเคยได้กินอาหารที่ทำงานไหลบัวซึ่งไหลบัวนั้นจะมีรสชาติที่เฉพาะตัวทำให้หลายคนติดใจ ความต้องการในไหลบัวในตลาดยังมีสูงอยู่และที่สำคัญเกษตรกรที่ทำไหลบัวยังมีจำนวนไม่มากคู่แข่งยังน้อยทำให้ราคายังสูงอยู่

1การปลูกบัวไม่ใช่เรื่อง

การปลูกบัวไม่ใช่เรื่องยากเพราะบัวเป็นพืชที่ไม่ต้องดูแลมาก

การปลูกบัวเพื่อเอาไหลบัว

การปลูก บัว เพื่อเอาไหลบัวออกจำหน่ายนั้นทำได้ไม่ยากและยังสามารถเก็บผลผลิตได้เร็วกว่าการปลูกดอกบัวและการปลูกบัวเพื่อเอาฝักสดอีกด้วย ซึ่งระยะเวลาการปลูกบัวเพื่อเก็บไหลนั้นจะใช้ระยะเวลาเพียง 1 ถึง 2 เดือนเท่านั้นหลังจากนั้นก็ต้องทำการปลูกใหม่

2ส่วนต่าง ๆของบัวสามารถ

ส่วนต่าง ๆของบัวสามารถขายได้ ตั้งแต่ดอก เมล็ดและไหลบัว

                วิธีการปลูกบัวเพื่อเอาไหนนั้นจะมีวิธีที่แตกต่างจากการปลูกบัวทั่วไปคือต้องทำคั่นให้สูงประมาณ 1 เมตรซึ่งใครที่มีพื้นที่ที่เป็นท้องนาเก่าก็สามารถทำคั่นให้สูงในระดับ 1 เมตรได้เช่นกันก่อนทำการปลูกบัวเราควรเตรียมดินด้วยการไถแปรพลิกดินเพื่อเป็นการตากดินให้ปลอดจากเชื้อโรคและเชื้อราที่จะทำให้บัวเป็นโรคได้หลังจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพลงไปพร้อมกับหว่านปูนขาวลงไปและทำการไถแปรอีกหนึ่งครั้งก่อนปล่อยน้ำให้สูงประมาณ 80 เซนติเมตรซึ่งการปลูกบัวทั่วไปจะใช้ระดับน้ำที่สูงประมาณ 30 เซนติเมตรเท่านั้น สามารถที่จะต้องปล่อยน้ำให้สูงเพื่อให้ไหลบัวที่เกิดใหม่มีความยาวสวยงามเหมาะกับการนำไปจำหน่าย หลังจากนั้นก็นำไหลบัวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบัวในการปลูกขยายพันธุ์มาปักดำเหมือนกับการดำนาเพียงแต่ว่าเป็นการใช้เท้าเหยียบไหลให้จมดิน โดยระยะห่างระหว่างต้นจะอยู่ที่ 3 เมตร

3การปลูกบัวเพื่อเอาไหลนั้นจะ

การปลูกบัวเพื่อเอาไหลนั้นจะแตกต่างจากการปลูกบัวเพื่อเอาดอกและเอาเมล็ดซึ่งระดับน้ำจะสูงกว่า

                เมื่อปลูกบัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอประมาณ 1 เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้ว ระยะเวลาในการเก็บผลผลิตจะอยู่ที่ 2 เดือนและจะต้องทำการปลูกใหม่ ซึ่งการปลูกบัวเอาไหลบัวนี้สามารถปลูกได้ตลอดปี เพียงแต่ว่าในช่วงหน้าหนาวผลผลิตของบัวจะได้น้อยกว่าทุกหน้า

4ไหลบัวมีความต้องการที่สูงแต่มีเกษตรกร

ไหลบัวมีความต้องการที่สูงแต่มีเกษตรกรที่ทำเพื่อจำหน่ายน้อย

การตลาดของไหลบัว

ต้นทุนในการผลิต ไหลบัว นั้นลงทุนไม่สูง เมื่อเราเก็บไหลบัวขึ้นมาได้จะต้องนำมาทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อน ด้วยการตัดแต่งกิ่งและเอาหนามออก หลังจากนั้นก็นำไปล้างและใส่ถุงนำไปจำหน่ายเกษตรกรที่ยึดอาชีพขายไหลบัวบอกว่าไหลบัวจะมีราคาประมาณ 50 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งในหน้าหนาวหรือช่วงที่บัวขาดตลาดจะมีราคาสูงถึงหลักร้อยบาทเลยทีเดียว ส่วนไหลแก่จะทำการส่งโรงงานเพื่อทำการแปรรูปและส่งออกอต่างประเทศ แต่เกษตกรรายนี้ได้กล่าวทิ้งท้ายได้อย่างน่าสนใจว่าการทำเกษตรเราต้องหาผู้ซื้อผลผลิตให้ได้เสียก่อน ถึงจะเริ่มปลูก ซึ่งแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่ดีเพื่อป้องกันการขาดทุนเมื่อผลผลิตออกสู่ตลาด

5ไหลบัวสามารถเป็นสินค้า

ไหลบัวสามารถเป็นสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศได้

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ความต้องการของไหลบัวยังไม่พอกับกำลังการผลิต