ThaiArcheep.com

1 ไร่ 1 แสน เป็นจริงได้

                ความโชคดีของคนไทยก็คือมีพ่อหลวงที่ห่วงใยประชาชนและค่อยดูแลประชาชนอยู่เสมอ ด้วยการแนะนำเกษตรให้หันกลับมาจากการทำเกษตรเพื่อทุนนิยมที่จะต้องปลูกพืชอย่างเดียวที่ละมาก ๆมาเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสานที่จะปลูกพืชหลายอย่างช่วยเกื้อหนุนกัน ทฤษฎีนี้เรียกว่า ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวคิดที่พ่อหลวงของเราท่านทรงทำแล้วประสบความสำเร็จจริง จึงมีการแนะนำให้เกษตรกรทำตามท่าน ด้วยแนวคิดนี้ทำให้เกษตรกรหลายคนที่เป็นหนี้เป็นสินมากมาย สามารถปลดหนี้ทั้งหลายลงได้และได้ดำเนินชีวิตของในหลักเศรษฐกิจพอเพียงแบบสุขสบาย หนึ่งในแนวคิดของทฤษฎีนี้ก็คือ สร้างวัฆจักระรรมชาติให้เกื้อหนุนกันเอง ลดการใช้จ่ายภายในบ้าน ผลผลิตที่ได้มากินกันในบ้านก่อนแล้วเหลือค่อยแบ่ง ค่อยขายเป็นรายได้ ซึ่งตอนนี้มีแนวคิดใหม่เกิดขึ้นชื่อว่า 1 ไร่ 1 แสน

1ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงเป็น

ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเหมือนแสงสว่างให้กับเกษตรกร

1 ไร่ 1 แสน เป็นอย่างไร

หลายคนอาจจะไม่เชื่อว่าการทำเกษตรในพื้นที่ 1 ไร่จะสามารถสร้างเมล็ดเงินเลี้ยงดูครอบครัวได้จริงหรือ ซึ่งมีเกษตรกรหลายรายได้ทำตามแนวคิดนี้และสามารถทำได้จริงโดยเริ่มแรกเราต้องคิดก่อนว่าจะปลูกอะไรและพืช สัตว์ ชนิดไหนที่สามารถให้ผลผลิตได้ในช่วงเวลาไหน

21 ไร่ 1 แสน สามารถ

1 ไร่ 1 แสน สามารถทำได้จริง

  1. รายได้รายวัน พืชจำพวกผัก เห็ด จะสามารถทำให้เราสามารถเก็บขายรายวันได้ นอกจากนั้นการเลี้ยงไก่ เป็ด จะสามารถออกไข่ให้กับเก็บกินสามารถเป็นรายได้รายวันได้
  2. รายได้รายเดือน จะเป็นจำพวกไม้ยืนต้นบ้างประเภทและผักที่ต้องใช้ระยะเวลาในการให้ผลผลิตเป็นรายเดือนพร้อมกันนั้นสัตว์อย่าง ปลาดุก ปลานิล กบ ก็สามารถกลายเป็นรายได้รายเดือนได้เช่นกัน
  3. รายได้รายปี จะเป็นพืชที่ต้องใช้ระยะเวลารายปีอาทิ การปลูกข้าว การปลูกมัน และผลไม้ตามฤดูกาล

3ทำการเกษตรต้องมีทำการเกษตรต้องมีความมุ่งมั่นและเชื่อในสิ่งที่ทำ

เมื่อกำหนดพืชที่จะปลูกได้แล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือแหล่งน้ำในการใช้ประโยชน์ที่สามารถใช้ได้ทั้งการเกษตรและในชีวิตประจำวันซึ่งแหล่งน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของทฤษฏีนี้ เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในแนวคิด 1 ไร่ 1 แสน นั้น ทำด้วยการเริ่มปลูกข้าวเป็นอย่างแรก แต่ข้าวที่เลือกปลูกเป็นข้าวไรท์เบอร์รี่ซึ่งมีราคาที่สูงกว่าข้าวทั่วไป และในนาข้าวทำการเลี้ยงปลานิลเพื่อช่วยให้กำจัดวัชพืชในนาข้าว พร้อมกันนั้นบริเวณคันนาก็ทำกระชังเลี้ยงปลาดุกและกบ

4การเกษตรแบบพอเพียงจะไม่

การเกษตรแบบพอเพียงจะไม่ก่อหนี้ก่อสินให้กับตัวเกษตรกร

โดยเกษตกรจะทำคันหน้าให้กว้างกว่าคันนาทั่วไป ซึ่งบริเวณด้านบนคันนานั้นจะทำการปลูกผักซึ่งเป็นรายได้รายวัน โรงเพาะเห็ดก็เป็นรายได้รายวัน โรงเรือนเลี้ยงเป็นไข่ ซึ่งเป็นจะให้ไข่ทุกวัน พร้อมกันนั้นเป็ดยังช่วยกำจัดหอยเชอร์รี่ที่เป็นศัตรูพืชโดยตรงของต้นข้าว แถมเมื่อเป็ดขี้ก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นข้าวด้วยเช่นกัน

5การแบ่งสัดส่วนและวางแผนการแบ่งสัดส่วนและวางแผนในการปลูกเป็นเรื่องสำคัญ

        ในพื้นที่ 1 ไร่ยังมีโรงเรือนสำหรับการเลี้ยงแพะเนื้ออีกด้วยการทำเก็บ เกษตรแบบพอเพียง นั้นไม่มีคำว่าตายตัวอยู่ที่ความถนัดของเกษตรแต่ละคนที่จะประยุกต์ให้เข้ากับตัวเอง ซึ่งแนวคิดเกษตรแบบพอเพียงนี้จะช่วยให้ชีวิตของคนที่ทำตามดีขึ้นและมีเงินเหลือเก็บมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเพราะเป็นการทำเกษตรแบบปลอดสารพิษ ไม่มีสิ่งเจือปนในผลผลิตที่ปลูกเลย สิ่งสำคัญในการทำเกษตรแนวทางใหม่นี้ต้องมีความมุ่งมั่นและเชื่อว่าจะต้องทำให้สำเร็จแล้วผลลัพธ์ที่ได้จะคุ้มค่ากับสิ่งที่ลงแรงไปแน่นอน

6สิ่งสำคัญในการทำการเกษตร

สิ่งสำคัญในการทำการเกษตรสิ่งสำคัญก็คือแหล่งน้ำ