ThaiArcheep.com

29 ไอเดียตกแต่งสวน ด้วย “สวนน้ำตก น้ำล้น น้ำพุ”

29 ไอเดียตกแต่งสวน ด้วย “สวนน้ำตก น้ำล้น น้ำพุ”

สิ่งที่ขาดไปไม่ได้ของบ้านในยุคสมัยนี้ คือการตกแต่งสวน ครั้งนี้มีแบบรวมไอเดีย สร้างน้ำตกขนาดเล็ก รวมทั้งบ่อน้ำล้น และน้ำพุ รังสรรค์กันในสวนสวย ช่วยสร้างบรรยากาศที่ร่มรื่น ชวนให้น่าพักผ่อนได้ดีเยี่ยม

สิ่งที่ขาดไปไม่ได้ของบ้านในยุคสมัยนี้ คือการตกแต่งสวน ครั้งนี้มีแบบรวมไอเดีย สร้างน้ำตกขนาดเล็ก รวมทั้งบ่อน้ำล้น และน้ำพุ รังสรรค์กันในสวนสวย ช่วยสร้างบรรยากาศที่ร่มรื่น ชวนให้น่าพักผ่อนได้ดีเยี่ยม

 

Cr : Kosip