ThaiArcheep.com

รวมงานแปรรูปผักตบชวา (เกษตรพอเพียง)

รวมงานแปรรูปผักตบชวา (เกษตรพอเพียง)

ปัญหาผักตบชวาที่ภาครัฐต้องเร่งแก้ไขไม่ให้กีดขวางการสัญจรทางน้ำ และสร้างมลภาวะให้กับแม่น้ำลำคลอง เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตของสัตว์น้ำ วันนี้ผักตบชวาได้สร้างประโยชน์ต่อชุมชนได้มากมาย มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง……

1.แปรรูป”เส้นใย” นวัตกรรมสร้างสรรค์สิ่งทอ

 

 

 

 

2. แปรรูป ผักตบชวาเป็นอิฐบล็อก

3. หัตถกรรมพื้นบ้าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. จานรักษ์โลกจากผักตบชวา

 

 

5. แปรรูปเป็นวอลเปเปอร์

 

 

 

6. กระดาษจากผักตบชวา

 

 

 

cr : google