ThaiArcheep.com

เปลือกไข่น้ำซาวข้าวเร่งการเติบโตของพืชผัก

เปลือกไข่น้ำซาวข้าวเร่งการเติบโตของพืชผัก

ท่านใดที่กำลังหาสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชผักต้องสูตรนี้เลยค่ะ เปลือกไข่หมักน้ำซาวข้าว ที่สำคัญปลอด ส า ร เ ค มี อีกด้วย ประโยชน์ก็ไม่น้อยหน้า ส า ร เ ค มี ราคาแพงเลย

สิ่งที่ต้องเตรียม

1.น้ำซาวข้าว 10 ลิตร

2.เปลือกไข่ (ไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้ค่ะ) 1 กิโลกรัม

3.ขวดโหลสำหรับหมัก

4.จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง(ถ้ามี) 1 ช้อนโต๊ะ

วิธีการทำ

1.เริ่มจากการนำเปลือกไข่มาผึ่งลมให้แห้งสนิท

2.จากนั้นนำเปลือกไข่มาตำให้ละเอียด

สิ่งที่ต้องเตรียม

1.น้ำซาวข้าว 10 ลิตร

2.เปลือกไข่ (ไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้ค่ะ) 1 กิโลกรัม

3.ขวดโหลสำหรับหมัก

4.จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง(ถ้ามี) 1 ช้อนโต๊ะ

วิธีการทำ

1.เริ่มจากการนำเปลือกไข่มาผึ่งลมให้แห้งสนิท

2.จากนั้นนำเปลือกไข่มาตำให้ละเอียด

สิ่งที่ต้องเตรียม

1.น้ำซาวข้าว 10 ลิตร

2.เปลือกไข่ (ไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้ค่ะ) 1 กิโลกรัม

3.ขวดโหลสำหรับหมัก

4.จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง(ถ้ามี) 1 ช้อนโต๊ะ

วิธีการทำ

1.เริ่มจากการนำเปลือกไข่มาผึ่งลมให้แห้งสนิท

2.จากนั้นนำเปลือกไข่มาตำให้ละเอียด

เป็นน้ำหมักที่ทำไม่ยากและหาวัสดุได้ง่ายๆในครัวเลยนะคะ ใครใดอยากได้สูตรบำรุงพืชผักก็ลองไปทำกันดูเลย

..

.

.

.

.

.

.

.

ที่มา : postnoname