ThaiArcheep.com

อย่าพึ่งทิ้ง เศษผักเหลือกิน เอากลับมาลงดินใหม่ได้

เศษผักเหลือกิน เอากลับมาลงดินใหม่ได้

ผักหลายชนิดเมื่อเหลือจากรับประทานแล้วสามารถนำมาปลูกต่อเป็นต้นใหม่ได้อีก โดยที่ไม่ต้องไปซื้อไปหามาเพิ่มอีก จะมีผักอะรบ้างนั้นต้องไปดูกัน

 1.ผักคื่นฉ่าย

ทำการตัดท่อนปลายของลำต้นที่เหลือจากใช้งาน แล้ววางลงในชามที่ใส่น้ำไว้เล็กน้อย นำชามปลูกไปวางแสงแดดส่องถึง หมั่นเเติมน้ำทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน จะเริ่มมีใบอ่อนแทงยอดออกมาจากโคนต้น ก็สามารถสามารถย้ายต้นคื่นฉ่ายนั้นลงดินได้เลย

2.ตะไคร้

ตะไคร้ที่ซื้อมาจากตลาดเมื่อเหลือจากการทำอาหาร ให้เก็บโคนล่างของลำต้นไว้แล้วนำไปแช่น้ำในแก้วทรงสูง ตั้งทิ้งไว้ให้เจอแสงประมาณ 7 วัน เมื่อต้นตะไคร้เริ่มมีรากงอกก็ให้นำไปลงปลูกต่อในสวนได้เลย

3.ผักชี

เราสามารถนำลำต้นพร้อมรากผักชีไปแช่น้ำในแก้วทรงสูงและยกแก้วไปตั้งไว้บริเวณที่มีแสงแดด ไม่กี่วันรากก็จะเริ่มงอกให้นำผักชีนั้นไปปลูกลงกระถางต่อได้เลย ผ่านไปประมาณ 14 วัน จะได้เห็นต้นอ่อนของผักชีงอกออกมาแล้วค่ะ

 

4.แครอท

ทำการตัดเฉพาะส่วนหัววางไว้ในถาดแล้วเติมน้ำเล็กน้อย ใบอ่อนของแครอทจะค่อยๆงอกออกมาค่ะ ใบแครอทสามารถนำมาทำอาหารได้หลายอย่าง

5.ผักชีฝรั่ง

นำผักชีฝรั่งที่ซื้อมาตัดจากโคนพร้อมรากขึ้นมาสัก 2-3 นิ้ว นำไปแช่น้ำไว้ให้ท่วมราก แล้วใช้เวลาประมาณ 3 วัน รากใหม่จะเริ่มงอกออกมาแล้วลงปลูกในกระถางได้เลย พอผ่านไป 10-12 วัน ใบที่งอกใหม่จะยาวขึ้น โดยผักชีฝรั่งจะใช้ระยะเวลาเติบโต 60-65 วัน ก็พร้อมเก็บค่ะ

 6.หอมแดง

นำหัวหอมแดงวางลงบนภาชนะที่ใส่น้ำไว้เล็กน้อยทิ้งไว้ 2-3 วัน รากอ่อนก็จะเริ่มยาวขึ้น แล้วนำลงปลูกในดินได้เลย ผ่านไป 10-12 วัน ก็จะสามารถเก็บต้นหอมกินได้แล้ว

เป็นการปลูกผักที่ง่ายมากๆและที่สำคัญประหยัดเงินในกระเป๋าด้วย ซื้อผักครั้งใดอย่าลืมเก็บเศษผักมาปลูกต่อนะคะ

ที่มา : Postnoname