ThaiArcheep.com

เลี้ยงมดแดงผลิตไข่เพื่อการค้าเพิ่มรายได้ครอบครัว

เลี้ยงมดแดงผลิตไข่เพื่อการค้าเพิ่มรายได้ครอบครัว

มดแดงจัดเป็นแมลงเศรษฐกิจที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง เนื่องจากตลาดมีความต้องการไข่มดแดงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีราคาค่อนข้างสูง วิธีการเลี้ยงมดแดงดูเหมือนไม่ยุ่งยากเพียงแต่คอยให้อาหารและน้ำก็พอ แล้ว แต่ในสภาพความเป็นจริงแล้วยังมีขั้นตอนต่าง ๆ อีกหลายประการที่ผู้เลี้ยงมดแดงจะต้องทำความเข้าใจ ถึงจะสามารถทำให้การเลี้ยงประสบความสำเร็จได้

เลี้ยงมดแดงผลิตไข่เพื่อการค้าเพิ่มรายได้ครอบครัว

นางสมบูรณ์ สีบรรเทา ประธานศูนย์เรียนรู้วัย 52 ปี ทำการเกษตรแบบผสมผสานบนพื้นที่ 8 ไร่ มีหน่วยงานราชการเข้ามาส่งเสริมและให้การสนับสนุนเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนและศูนย์บริการและจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ดังนี้

– จุดเรียนรู้การทำน้ำส้มควันไม้
– จุดเรียนรู้การเลี้ยงปลาดุกละกบ
– จุดเรียนรู้การเลี้ยงไก่พื้นเมืองและเป็ด
– จุดเรียนรู้การเลี้ยงหมูอินทรีย์(หมูหลุม)
– จุดเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ
– จุดเรียนรู้การใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์
– จุดเรียนรู้การเลี้ยงมดแดงเพื่อผลิตไข่

มดแดงจัดเป็นแมลงเศรษฐกิจที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง เนื่องจากตลาดมีความต้องการไข่มดแดงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีราคาค่อนข้างสูง วิธีการเลี้ยงมดแดงดูเหมือนไม่ยุ่งยากเพียงแต่คอยให้อาหารและน้ำก็พอแล้ว แต่ในสภาพความเป็นจริงยังมีขั้นตอนต่าง ๆ อีกหลายประการที่ผู้เลี้ยงมดแดงจะต้องทำความเข้าใจ จึงจะทำให้การเลี้ยงประสบความสำเร็จได้

++วิธีการเลี้ยงมดแดงให้ได้ผลผลิตดี มีขั้นตอนนี้++

– กำจัดปลวกและมดดำบริเวณต้นไม้ที่จะลี้ยงมดแดงให้หมดก่อนเลี้ยง โดยใช้สารที่สกัดจากสะเดา และทิ้งไว้ระยะหนึ่ง มดดำที่มีอยู่จะหนีหมด จากนั้นจึงปล่อยให้มดแดงทำรัง
– นำขวดน้ำพลาสติกตัดครึ่งขวดตอกด้วยตะปูติดไว้กับต้นมะม่วง 2 ชุด โดยชุดแรกสำหรับให้อาหารและชุดที่ 2 ใส่น้ำเพียงครึ่งหนึ่งสำหรับให้มดแดงกิน ให้สูงจากพื้นดินประมาณ 1.50 เมตร เพื่อป้องกันสัตว์ชนิดอื่นไปกิน
– ให้อาหาร เช่น เศษเนื้อสัตว์ต่าง ๆ ปลา โครงไก่ แมลงทุกชนิด หอยเชอรี่ หรือหอยชนิดต่าง ๆ
– ในฤดูฝนมดแดงไม่ชอบเดินทางออกจากต้นไม้ที่มันสร้างรังอยู่ เนื่องจากพื้นดินเปียกแฉะ ในฤดูฝนนี้มดแดงจึงหาอาหารได้ไม่เพียงพอ แต่ถ้าหากเราจัดหาที่ให้น้ำและอาหารไว้บริเวณที่มดแดงอาศัยอยู่แล้ว จะทำให้มดแดงไข่อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการเลี้ยงมดแดง
– ต้นไม้ที่มดแดงชอบสร้างรัง เช่น ต้นมะม่วง ต้นสะเดา ต้นไทร ต้นโพธิ์ และต้นขี้เหล็ก เป็นต้น ควรเลือกต้นมะม่วงจะเหมาะที่สุด เพราะใบใหญ่และใบเหลืองช้า ถ้าหากเลือกต้นไม้ที่ผลัดใบง่าย เมื่อใบเหลืองมดแดงจะทิ้งรังทันที
– ทำสะพานให้มดเดินในกรณีที่ต้นไม้ที่เลี้ยงมีหลายกิ่ง หรือเลี้ยงมดแดงไว้หลายต้น โดยใช้เชือกมัดโยงจากกิ่งหนึ่งไปยังอีกกิ่งหนึ่งและจากอีกต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่ง ถ้าต้นไม้ที่เลี้ยงยังไม่มีมดแดงก็ให้หามดแดงมาปล่อย
– มดแดงเป็นสัตว์สังคม ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ช่วยกันสร้างรังเลี้ยงดูตัวอ่อนให้เติบโตเป็นสมาชิกใหม่ การใช้เชือกผูกไว้ที่ต้นมะม่วงทุกต้นเพื่อที่จะให้มดแดงไปมาหาสู่ได้สะดวกและเป็นการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเดียวกัน
– รังมดแดงในแต่ละต้นจะมีมดแดงทำรังอย่างน้อย 10-15 รังโดยแต่ละรังจะมีขนาดใหญ่ถึง 1 ฟุตและสามารถผลิตไข่ได้ถึง 4-5 ขีดในช่วงเดือนมีนาคม-เดือนเมษายนของทุกปี

++ประโยชน์ของการเลี้ยงมดแดง++

– มดแดง เป็นแมลงชนิดหนึ่งที่จัดอยู่ในประเภทแมลงที่เป็นประโยชน์ทาง ช่วยป้องกันและกำจัดหนอนศัตรูพืชและแมลงที่เป็นศัตรูพืชต่าง ๆ เช่น เพลี้ยต่าง ๆ หนอน ตั๊กแตน จักจั่นสีเขียว
– มดแดงมีความสามารถที่จะกำจัดและควบคุมศัตรูพืชให้อยู่ในระดับสมดุลทางธรรมชาติ ทำให้ลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชลงได้ ช่วยให้ลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อตัวเกษตรกรและสภาพแวดล้อม
– มดแดงใช้เป็นอาหารได้จากไข่และตัวมดแดง โดยทั่วไป มดแดงมีกรดมดให้รสเปรี้ยว ใช้แทนมะนาว หรือน้ำสมสายชูได้
– ใช้สูดดมแก้เป็นลม แก้หวัด หน้ามืด ตาลาย วิงเวียนศีรษะ ใช้ลบรอยไฝ โดยใช้ตัวมดแดงกัดตรงไฝให้มดแดงเยี่ยวใส่ ไฝจะบวมและเปื่อยละลายหลุดไปด้วยฤทธิ์ของกรดมดแดง
– ไข่มดแดงยังเป็นเมนูจานเด็ดอย่างหนึ่งในตำรับอาหารอีสาน เช่น ก้อย ยำไข่มดแดง ไข่เจียวใส่ไข่มดแดง แกงขี้เหล็กใส่ไข่มดแดง เป็นต้น ไข่มดแดงนั้นชาวอีสานชอบกันมาก ส่วนราคาซื้อขายนับว่าค่อนข้างแพง สามารถนำไปจำหน่ายได้ในราคาขีดละ 20 บาทหรือกิโลกรัมละ 200 บาทโดยที่มะม่วงแต่ละต้นจะให้ผลผลิตจากไข่มดแดงได้ถึง 4-7 กิโลกรัม

++เทคนิคการเลี้ยงมดแดงให้ได้ไข่มากขึ้น++

วัสดุอุปกรณ์

1.ขวดพลาสติก

2.น้ำ + น้ำตาลทราย

3.เศษอาหาร

ขั้นตอนและวิธีการเลี้ยง

-มดทุกชนิดก็ยังนิยมชมชอบความหวานเสมอ นำน้ำผสมกับน้ำตาลทราย คนให้ละลาย ใส่ไว้ในขวดที่ใช้สำหรับให้น้ำ เป็นเทคนิคการล่อให้มดลงมากินน้ำ และเศษอาหารได้ง่าย

ประโยชน์ที่ได้รับ

จะได้ไข่มดแดงที่มีขนาดใหญ่ และมากกว่าตามธรรมชาติโดยทั่วไป

แหล่งที่มาของข้อมูล :
คุณสมบูรณ์ สีบรรเทา
ที่อยู่ : หมู่ที่12 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด