ThaiArcheep.com

EM (อีเอ็ม) ช่วยในการเลี้ยงสัตว์

                เพื่อนๆไทยอาชีพที่มีความสนใจใน อาชีพเกษตรกรรม แบบปลอดสารพิษจะต้องรู้จักเจ้าตัว อีเอ็ม แล้วแน่นอน อีเอ็มเป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยให้ระบบการย่อยของธรรมชาติดีขึ้นและช่วยปรับสมดุลให้กับธรรมชาติ

โดยอีเอ็มได้รับการคิดค้นมาจากศ.ดร.เทรูโอะ ฮิงะ นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญสาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยริวกิว เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น ได้ศึกษาแนวคิดเรื่อง ” ดินมีชีวิต” ของท่านโมกิจิ โอกะดะ บิดาเกษตรธรรมชาติของโลกจากนั้น ดร.ฮิงะ เริ่มค้นคว้าทดลองตั้งแต่ปี พ.ศ 2510 และค้นพบ EM เมื่อ พ.ศ. 2526 หลังจากนั้นอีเอ็มก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปซึ่งการใช้อีเอ็มในประเทศไทยเริ่มเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายโดยมีการคิดสูตรขึ้นอย่างมากมาย

เพื่อนๆจะหาซื้อหัวเชื้ออีเอ็มแบบนี้แล้วนำมาขยายต่อก็ได้เช่นกันเพื่อนๆจะหาซื้อหัวเชื้ออีเอ็มแบบนี้แล้วนำมาขยายต่อก็ได้เช่นกัน

                อีเอ็ม ถึงจะเป็นจุลินทรีย์แต่ก็มีทั้งดีและไม่ดี ซึ่งอีเอ็มก็เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ จะมีทั้งกลุ่มดีหรือกลุ่มสร้างสรรค์ และกลุ่มทำลายหรือกลุ่มก่อโรค หากมีกลุ่มก่อโรคมากก็จะเกิดมลภาวะมีโรคระบาด หากมีกลุ่มก่อโรค สถาภโดยทั่วไปจะอยู่ในสภาวะสร้างสรรค์ ไร้มลภาวะ และโรคต่าง ๆน

อีเอ็มช่วยเรื่องอะไรในการเลี้ยงสัตว์

  อีเอ็ม เป็นเทคนิคธรรมชาติ การใช้อีเอ็มเป็นการเพิ่มมวลจุลินทรีย์ในกลุ่มดีและทำให้พื้นที่นั้น ๆมีมวลจุลินทรีย์กลุ่มดีมากกว่ากลุ่มก่อโรค ปัญหาในการเลี้ยงสัตว์เหล่านี้จะเริ่มหมดไปเริ่มจาก

อีเอ็มที่ทำเป็นลูกบอลที่ใช้ปรับสภาพน้ำในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาอีเอ็มที่ทำเป็นลูกบอลที่ใช้ปรับสภาพน้ำในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมา

  1. อากาศไม่ดี มีกลิ่นเหม็นก็จะเริ่มดีขึ้น
  2. ภาวะโรคระบาด อีเอ็มก็สามารถช่วยได้เหมือนกัน
  3. ช่วยให้สัตว์ที่เราเลี้ยงมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น
  4. ใช้ในผสมกับน้ำให้สัตว์กิน อีเอ็มจะไปช่วยให้ระบบย่อยของสัตว์ดีขึ้น

วิธีใช้อีเอ็มในการเลี้ยงสัตว์

  1. อีเอ็มสามารถใช้กับการดูแลที่อยู่อาศัยของสัตว์ได้ โดยใช้อีเอ็มในอัตราส่วน 1 ต่อ 5000 สาด พ่น รด ราดให้ทั่วสม่ำเสมอในสถาที่เลี้ยงสัตว์
  2. ใช้อีเอ็มในอาหารและน้ำโดยแบบเป็น สัตว์กินพืช โดยการผสมอีเอ็มให้สัตว์กินพืชกินนั้นควรผสมในอัตราส่วน 1 ช้อนชา ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม และถ้าเป็นสัตว์กินเนื้อให้ผสมในอัตราส่วนเนื้อ 1 กิโลกรัมต่อ อีเอ็ม 1 ช้อนชาเช่นเดียวกัน
  3. อีเอ็มสามารถใช้ในการรักษาโรคทั้งภายนอกและภายในของสัตว์ได้เหมือนกัน ถ้าเป็นภายนอกเช่น บาดแผลช้ำ บวม ใช้อีเอ็มแทนยาโดยใช้ในลักษณะกินหรือหยอดหรือทาก็ได้เช่นกัน ส่วนถ้าเป็นภายในก็ใช้อีเอ็มในการรักษาได้เหมือนกันด้วยการผสมน้ำในอัตราส่วน อีเอ็ม 1 ส่วนต่อน้ำ 100 ลิตร
  4. อีเอ็ม จะช่วยปรับสมดุลต่างๆของระบบนิเวศในสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะกับสัตว์ชนิดนั้นๆมากที่สุด

อีเอ็มสามารถใช้กับสัตว์ได้ทุกชนิดอีเอ็มสามารถใช้กับสัตว์ได้ทุกชนิด

ซึ่งจากการพิสูจน์และวิเคราะห์ทดลอง ผู้ดูแลสัตว์จะพบว่า อีเอ็ม มีคุณหลายประการ เพราะอีเอ็มที่เป็นจุลินทรีย์ที่ดีหรือกลุ่มสร้างสรรค์จะช่วยในเรื่ององการกำจัดเชื้อโรคและรักษาโรค พร้อมถึงกับแผลทุกชนิด ปรับสภาพอากาศในโรงเลี้ยงสัตว์ ถ้าอยากจะให้ได้พ่นเร็ว ๆก็คงต้องใช้วิธีการสาด พ่น ราด รด อีเอ็มไปในส่วนที่มีปัญหา กลิ่นต่าง ๆที่เกิดขึ้นก็จะค่อย ๆหายไปภายใน 5 ถึง 10 นาที

วิธีดูว่าอีเอ็มเสียหรือยัง

หาก EM เปลี่ยนเป็นสีดำ มีกลิ่นเหม็นเน่า ถือว่า EM ตาย ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีก ให้นำ EM ที่เสียผสมน้ำรดกำจัดหญ้าและวัชชพืชที่ไม่ต้องการได้ กรณีเก็บไว้นานๆ จะมีฝ้าขาวเหนือผิวน้ำ แสดงว่า EM พักตัว เมื่อเขย่าภาชนะ ฝ้าสีขาวจะสลายตัว กลับไปอยู่ในน้ำเหมือนเดิมนำไปใช้ได้ เมื่อนำไปขยายเชื้อในน้ำและกากน้ำตาล จะมีกลิ่นหอมและ เป็นฟองขาวๆ ภายใน 2-3 วัน ถ้าไม่มีฟอง น้ำนิ่งสนิทแสดงว่าการหมักขยายเชื้อยังไม่ได้ผล

เราสามารถใช้อีเอ็มกับคอกหมูเพื่อช่วยลดกลิ่นได้เหมือนกันเราสามารถใช้อีเอ็มกับคอกหมูเพื่อช่วยลดกลิ่นได้เหมือนกัน