ThaiArcheep.com

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก

สำหรับเกษตรกรที่อยากมีบ่อปลาแต่ไม่มีพื้นที่เพียงพอที่จะขุดสระขนาดใหญ่ หรือไม่มีต้นทุนที่เพียงพอสำหรับสร้างบ่อซีเมนต์ เรามีวิธีการสร้างบ่อปลาผ้าพลาสติกแบบง่ายๆ ซึ่งเกษตรกรสามารถใช้พื้นที่บริเวณบ้านที่พอเหลืออยู่ สร้างบ่อปลาผ้าพลาสติกที่สามารถเลี้ยงปลาดุกได้เป็นอย่างดี วิธีการทำบ่อผ้าพลาสติกสำหรับเลี้ยงปลาดุก ทำได้ง่ายๆไม่ต้องขุดหลุมแต่อย่างใด ที่สำคัญประหยัดต้นทุน ปลาดุกโตเร็ว ดูแลรักษาง่ายอีกด้วย

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก

วิธีการเลี้ยงปลาดุกในบ่อผ้าพลาสติก เริ่มต้นจากการสร้างบ่อผ้าพลาสติก ดังนี้

1.เตรียมพื้นที่ โดยการปรับพื้นที่หน้าดินให้เท่ากัน ให้เรียบ กำจัดเศษใบไม้ ใบหญ้า ต้นวัชพืชต่างๆออกให้หมด
2.วางแนวความกว้างของบ่อที่เราจะสร้าง ส่วนใหญ่ถ้ามีพื้นที่ไม่มากจะวางแนวด้วยเชือกกว้าง 2 เมตร ยาว 3.50 เมตร 3.โรยปูนขาวบนพื้นดินที่เตรียมไว้ จากนั้นโรยแกลบทับ(เปลือกข้าวจากโรงสี) ตามแนวความกว้างและยาว ให้เต็ม ให้ได้แกลบหนาประมาณ 2 นิ้ว
4.นำกระสอบใส่ดินวางทับซ้อนกันเป็นแนวรอบๆ ตามความกว้างและความยาว 3 ชั้นเป็นคันบ่อ (ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราว่าจะต้องการให้บ่อลึกขนาดไหน)
5.หลังจากนั้นนำผ้าพลาสติกขนาดหนาพอสมควรที่น้ำไม่สามารถรั่วออกได้ขึงปูทับพื้นแกลบและแนวคันกระสอบ
6.จากนั้นนำกระสอบดินวางทับผ้าพลาสติกตามแนวคันเดิมที่ได้วางกระสอบดินไว้ให้ขึ้นสูงอีก 1 ชั้นรวมแล้วคันบ่อจะสูงประมาณ 3- 4 ชั้น
7.เจาะก้นบ่อ โดยการเจาะผ้าพลาสติก นำท่อสายยางเข้าสวมให้แน่น โดยใช้กาวทาให้สนิทป้องกันรอยรั่วของน้ำ ซึ่งท่อสายยางดังกล่าวจะใช้เป็นท่อระบายน้ำ โดยท่อสายยางจะลากยาวผ่านคันบ่อไปยังบริเวณแปลงผักสวนครัว ซึ่งน้ำที่เหลือจากบ่อปลา ในช่วงที่เราถ่ายเปลี่ยนน้ำ ยังเป็นปุ๋ยอย่างดี สำหรับรดน้ำบนในแปลงผัก อีกด้วย
8.ใช้น้ำหมักพด. 2 ตามอัตรา น้ำหมักพด.2 จำนวน 50 ลิตร ผสมน้ำในบ่อประมาณ 1,000 ลิตร (ขึ้นอยู่กับขนาดของบ่อ ) แช่บ่อ 7-8 วัน
9.เทน้ำออกจากบ่อโดยปล่อยให้น้ำออกไปตามท่อสายยาง จากนั้นเติมน้ำลงไปอีกให้พอกับจำนวนปลาดุกที่จะนำมาเลี้ยง ถ้าเป็นบ่อกว้าง 2 เมตร ยาว 3.50 เมตร สามารถเลี้ยงปลาดุกได้ประมาณ 500 ตัว
10.นำปลาดุกเล็กลงเลี้ยงตกแต่งบริเวณรอบๆบ่อโดยการนำผักกูดหรือผักที่กินได้มาปลูกรอบๆบ่อนำจอกหรือแหนลงปล่อยในบ่อปลาจัดตกแต่งให้ใกล้เคียงกับบ่อปลาตามธรรมชาติให้มากที่สุด
11. ให้อาหารปลาดุกทุกๆเช้า- เย็น อาจจะใช้เศษเนื้อ เศษเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เหลือจากร้านอาหารมาเลี้ยงเป็นการช่วยประหยัดต้นทุนก็ได้ ใช้เวลา 45 วัน ปลาดุกที่เลี้ยงสามารถนำไปขายสู่ท้องตลาดได้

**การเลี้ยงปลาดุกในบ่อผ้าพลาสติกนี้ไม่เหมาะสำหรับการเลี้ยงปลาดุกพันธุ์รัสเซียที่มีขนาดใหญ่ และไม่เหมาะสมสำหรับเลี้ยงปลาประเภทอื่นๆ

Cr : ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร * 1677 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย