ThaiArcheep.com

ไม้มงคล ต้นโกสน ราชาแห่งไม้ใบ ปลูกง่าย นำไปประดับสวยงาม

ไม้มงคล ต้นโกสน ราชาแห่งไม้ใบ ปลูกง่าย นำไปประดับสวยงาม

ไม้มงคลใบสวย ที่ชื่อโกสน ปัจจุบันนี้มีชนิดพันธุ์ หลากหลายมาก จนยากที่จะนับชนิด ทั้งหมดได้โดยง่าย เนื่องมาจาก มีการเกิดลูกไม้ใหม่ และรวมถึงไม้กลายพันธุ์ ที่ได้จากการขยายพันธุ์ทั่วไป มีอยู่ต่อเนื่องตลอดเวลา นับแต่ต้นแรกๆ ที่เข้าสู่ประเทศไทย มากว่าศตวรรษแล้ว

ทุกครั้งที่ได้ต้น จากการขยายพันธุ์ ก็ยิ่งเพิ่มโอกาสการกลายที่แตกต่างออกไป แม้จะมีสัดส่วนไม่มากนัก แต่ด้วยเทคนิคการขยายพันธุ์ รูปแบบใหม่ ที่ได้พัฒนาไปพร้อมกับ ประสบการณ์และกาลเวลา ก็ช่วยให้ลดอุปสรรค ในการเพิ่มจำนวนต้นพันธุ์ดี ไปได้มากเลยทีเดียว

วิธีชำง่ายๆ

ด้วยการตัดกิ่งพันธุ์ที่ต้องการ โดยควรเป็นกิ่ง ที่ไม่อ่อน หรือแก่จนเกินไป มีความยาว พอประมาณตั้งแต่ 15เซ็นติเมตรขึ้นไป หากเพื่อให้ได้ปริมาณ จากกิ่งที่มีความยาวมากๆ ก็ให้ตัดทอนเป็นท่อนๆ แล้วใช้กรรไกร แต่งริดใบออกบ้าง เพื่อลดการคายน้ำ จนขาดสมดุล ของกิ่งพันธุ์ดังกล่าว

จากนั้นจึงนำ ท่อนพันธุ์ปักลงใน วัสดุที่เตรียมไว้ ลงลึกเล็กน้อย พอไม่ให้กิ่งล้ม หรือพอประมาณ ไม่เกิน1ใน3ของความยาวในกิ่งสั้น เอียงเล็กน้อยตามทิศทางเดียวกัน หากมีการปักพร้อมกันหลายๆกิ่ง โดยต้องระวังมิให้ กลับหัวหรือ มีระยะชิดกันมากจนเกินไป

ตลอดช่วงเวลา รอคอยไปสู่การออกรากและยอดใหม่ ก็ให้รดน้ำตามให้มีความชื้นต่อเนื่องเป็นระยะ สลับด้วยการรดราด หรือสเปรย์สารอินทรีย์อ่อนๆ เป็นช่วงทุก 7 – 10 วันต่อครั้ง ก็จะช่วยให้ได้ ต้นใหม่พร้อมใช้งาน ได้รวดเร็วขึ้น

แต่ก็ยังมีการขยายพันธุ์ ด้วยวิธีอื่นๆ อีกหลายวิธีที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์ หรือความชำนาญ ในระดับหนึ่ง ที่นอกเหนือไปจากตัดกิ่งปักชำตามที่กล่าวมา เมื่อต้นพันธุ์ดียังมีจำนวนไม่มาก แต่ต้องการขยายจำนวน เพื่อเพิ่มต้นแม่พันธุ์ให้มากขึ้น และพร้อมจำหน่าย ในเวลาไล่เลี่ยกัน ก็อาจเลือกวิธี การขยายที่ถนัดและเหมาะสม บางส่วนอาจเป็นการตอนกิ่ง หรือจะด้วยวิธีการเสียบยอด บนต้นตอที่เตรียมไว้ โดยเฉพาะตามที่ ผู้ผลิตมืออาชีพนิยมใช้วิธีนี้กันมากที่สุด อาจเนื่องมาจากต้นตอที่นำมาใช้จะมีความแข็งแรง เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ

ระบบรากก็มี ประสิทธิภาพ ยอดพันธุ์ดี ที่ใช้นำมาเ สี ยบ ก็สามารถรองรับกันได้ดี ติดและต่อเชื่อมกัน จนดูเป็นเนื้อเดียวกัน ราวส่วนยอดที่ติดนั้น เป็นต้นเดียวกันโดยธรรมชาติ เติบโตได้ต่อเนื่อง จนบางครั้งอาจโตได้ดี กว่ากิ่งที่ได้จากการ ขยายด้วยวิธีอื่นด้วยซ้ำ

ไม้ชนิดนี้ สามารถปรับตัวได้ และจะออกยอดพร้อมใบใหม่ ให้เห็นเป็นไปตามพันธุ์ ต่างๆ เลยทีเดียว และยิ่งไปกว่านั้นเมื่อไม้ ชนิดนี้ได้ปลูกผ่าน ฤดูหนาวในช่วงเวลากลางคืน ถึงเช้ามีสภาพอากาศเย็น และช่วงสายๆ แสงเริ่มส่องสะสมพลังงาน มากขึ้นไป สู่ช่วงเวลาบ่าย จนมีอุณหภูมิสูงขึ้น แบบต่างขั้วกันไปเลย ก็ยิ่งให้ต้นไม้ ต้องปรับตัวจนขับสี ที่ดูเหมือนหลบอยู่ ในต้นช่วงฤดูกาลอื่น ได้เร่งสาดสี ราวกับแม่สี ที่ผสมกัน จนได้ที่เป็นดั่งราวกับ ไม้คนละต้น กันเลยทีเดียว

ซึ่งนับเป็นความพิเศษ ที่เกิดขึ้นกับไม้ ที่ชื่อ โกสน จนคนในแวดวงไม้ประดับได้ยกให้ ไม้ชนิดนี้เป็นดั่ง ราชาแห่งไม้ใบ ที่มีทั้งความสง่า มาพร้อมกับความสวยงาม มากด้วยคุณค่า น่านำมาใช้ประดับ อีกสกุลหนึ่งเลยทีเดียว

 

Cr : aabpost