ThaiArcheep.com

คำค้น: การปรุงดิน

ปุ๋ยชีวภาพ หรือปุ๋ยน้ำชีวภาพ

ปุ๋ยชีวภาพ หรือปุ๋ยน้ำชีวภาพ

30 July 2557

สวัสดีครับเพื่อนๆไทยอาชีพที่สนใจ อาชีพเกษตรกรรม ทุกคนครับหลังจากที่ผมได้พูดถึงการขยายพันธุ์พืชแบบที่ไม่ใช่เมล็ดและแบบที่ใช้เมล็ด และแนะนำเกี่ยวกับการปลูกผักกินเองว่าชนิดไหนมีประโยชน์อย่างไรแล้ว วันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับปุ๋ยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการทำเกษตรกอย่างมาก โดยที่ก่อนหน้านี้ผมเคยนำเสนอสูตรปุ๋ยต่าง ๆให้เพื่อนๆไทยอาชีพได้รู้กันไปบ้างแล้วแต่มาคราวนี้ผมจะมาพูดถึง ปุ๋ยอย่างจริงจังและทุกรายละเอียดเลย ปุ๋ยในปัจจุบันนี้แบ่งได้ประมาณ...

Read More