ThaiArcheep.com

คำค้น: ต้นจันทร์กระจ่างฟ้า

จันทร์กระจ่างฟ้า ต้นก็งามนามก็เพราะ เหมาะทำซุ้มกันแดด

จันทร์กระจ่างฟ้า ต้นก็งามนามก็เพราะ เหมาะทำซุ้มกันแดด

28 March 2559

เมืองไทยเป็นเมืองร้อนดังนั้นคนไทยจึงคิดหาวิธีคลายร้อนโดยอาศัยธรรมชาติเข้ามาเป็นตัวช่วย ซึ่งก็มีหลายๆ วิธีอย่างเช่น ปลูกไม้ยืนต้นใบหนาที่มีความสูงเพื่อให้ร่มเงา หรือไม่ก็จัดสวนเอาไว้ใกล้บ้านเพื่อให้เกิดความรู้สึกสดชื่นเย็นสบาย แต่อันที่จริงก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งซึ่งผู้คนจำนวนมากนิยมนำมาใช้นั่นก็คือการนำไม้เลื้อยมาปลูกเพื่อทำซุ้มกันแดด ซึ่งวิธีนี้นอกจากจะได้ร่มเงาที่ได้จากธรรมชาติโดยไม่ต้องเสียเงินค่าทำหลังคาแล้ว มันยังสร้างความสวยงามและมีเสน่ห์ให้กับสถานที่นั้นๆ ได้เป็นอย่างดี...

Read More