ThaiArcheep.com

คำค้น: ปลูกถั่ว

ปลูกถั่วเหลืองในนาข้าวเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

ปลูกถั่วเหลืองในนาข้าวเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

15 August 2558

ในคราวนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวในการปลูก ถั่วเหลือง ในนาข้าวในช่วงที่เก็บเกี่ยวข้าวไปแล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร เพราะยังไงก็ดีกว่าการปล่อยที่นาเอาไว้เปล่าๆ โดยไม่ได้ทำอะไรเลย ซึ่งนั่นก็เหมือนเป็นการหายใจทิ้งไปวันๆ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใด  ถั่วเหลืองจัดเป็นซุปเปอร์ฟู้ดนั่นก็คือมันเป็นอาหารที่เน้นย้ำทางด้านคุณค่าทางโภชนาการที่ช่วยในการควบคุมน้ำตาล แป้ง...

Read More
ถั่วอะซูกิ พืชในเขตหนาวที่ปลูกในพื้นที่สูงของไทยได้

ถั่วอะซูกิ พืชในเขตหนาวที่ปลูกในพื้นที่สูงของไทยได้

28 June 2558

ถ้าจะกล่าวถึง ถั่วอะซูกิ เราเชื่อว่าคงจะมีน้อยคนที่รู้จักมัน เพราะเนื่องจากมันเป็นถั่วที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่น ไม่ได้มีถิ่นกำเนินอยู่ในประเทศไทยโดยตรง ซึ่งแต่ดั้งแต่เดิมถั่วอะซูกิเป็นพืชพื้นถิ่นของจีนและต่อมาได้แพร่หลายเข้าไปยังประเทศญี่ปุ่น เพราะชาวญี่ปุ่นนิยมบริโภคขนมที่ทำมาจากแป้งถั่วที่แปรรูปมาจากถั่วอะซูกิ ส่วนชาวจีนยังนิยมที่จะนำเอาถั่วอะซูกิมาใช้ทำใส้ขนมไหว้พระจันทร์ แต่ในไทยนั้นยังไม่เป็นที่นิยมเท่าที่ควร...

Read More
ถั่วเวลเวทเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้ผลดีไม่แพ้ไวอากร้า

ถั่วเวลเวทเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้ผลดีไม่แพ้ไวอากร้า

6 June 2558

                วันนี้พืชที่น่าสนใจที่เราจะนำมาเสนอแก่ทุกท่านเป็นพืชที่มีสรรพคุณในด้านการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้ไม่แพ้ยาไวอากร้าเลยทีเดียว...

Read More