ThaiArcheep.com

คำค้น: ผัก

ปลูกผักกระเฉดขายสร้างรายได้แบบต่อเนื่อง

ปลูกผักกระเฉดขายสร้างรายได้แบบต่อเนื่อง

5 September 2558

สำหรับเรื่องราวของพืชเศรษฐกิจในวันนี้ เราจะขอกล่าวถึงผักที่ใครๆ ก็คุ้นเคย เพราะเจ้าผักชนิดนี้เป็นผักที่เป็นที่นิยมนำมาปรุงอาหารเพื่อบริโภคในประเทศไทยเป็นอย่างมาก และเจ้าผักที่เรากำลังพูดถึงก็คือ ผักกระเฉด หรือบางคนอาจจะเรียกว่าผักรู้นอน ผักฉีด ผักละหนอง...

Read More
ผักกูด พืชที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผักกูด พืชที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1 July 2558

ในคราวนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับผักที่หลายๆ ท่านในที่นี้อาจจะยังไม่เคยลิ้มรส หรืออาจจะไม่เคยเห็นเลยด้วยซ้ำ นั่นก็คือ ผักกูด และที่ผักกูดยังมีความนิยมอยู่ในวงที่จำกัดและมักจะไม่มีให้พบเห็นง่ายๆ ตามตลาดสดทั่วไปก็เป็นเพราะว่า ผักกูดนั้นจะเจริญเติบโตได้ดีและจะมีความสมบูรณ์ในเฉพาะพื้นที่ชื้นริมน้ำ อีกทั้งแหล่งปลูกควรเป็นดินทรายถึง...

Read More