ThaiArcheep.com

คำค้น: เลี้ยงสัตว์น้ำ

กุ้งก้ามแดง ราคาสูงปรับสภาพเก่งอัตราการรอดสูง

กุ้งก้ามแดง ราคาสูงปรับสภาพเก่งอัตราการรอดสูง

23 June 2558

                ในบรรดากุ้งที่มีอยู่ในโลกมีกุ้งชนิดหนึ่งที่เชฟระดับโลกทุกคนต่างยกย่องว่ามีเนื้อที่อร่อยที่สุดซึ่งกุ้งชนิดนั้นก็คือ...

Read More